ميهن سايت ميهن سايت .

ميهن سايت

پايان نامه ارزيابي عملكرد مهاربند كمانش ناپذير و تعيين پارامترهاي عملكرد لرزه اي مورد استفاده استاندارد 2800 ايران

امروزه استفاده از مهاربندهاي ضربدري براي مقاوم­سازي سازه­ها در برابر زلزله، بخصوص در مورد ساختمانهاي بلند رواج زيادي يافته كه از جمله دلايل آن مي­توان به سختي زياد اين مهاربندها و نيز دلايل اقتصادي اشاره نمود. در سيستم­هاي قاب مهاربندي، انتظار مي­رود تنها درصد كمي از بارهاي جانبي وارده، بوسيله عملكردهاي خمشي و يا انعطاف­پذير در اتصالات قابهاي خمشي تحمل گردند. اعضاي قطري، برش را مستقيماً بصورت نيروي فشاري و يا كششي تبديل كرده و به سيستم قائم انتقال مي­دهند [6].

عملكرد مطلوب مهاربندهاي هم مركز، پس از مرحله الاستيك بستگي به اين موضوع دارد كه مهاربندها براي رفتار كمانشي قابل پيش­بيني طراحي شده باشند. قاب­هاي بادبندي شده هم­مركز انرژي را بوسيله كمانش بادبند مستهلك مي­كنند، محدوديت ضريب لاغري بادبند از كمانش موضعي بادبند جلوگيري مي­كند. از اين رو بادبندهاي لاغر نسبت به بادبندهاي چاق­تر انرژي كمتري را مستهلك مي­كنند.

قاب­هاي مهاربندي مقيد شده در برابر كمانش (BRBF) يك رده­ي خاص از قاب­هاي مهاربندي شده­ي هم مركز هستند، تقاطع محورهاي اعضاي[1]BRBF در يك نقطه­ي اتصال، يك سيستم خرپايي عمودي كه نيروهاي جانبي را تحمل مي­كند، تشكيل مي­دهد. BRBF داراي شكل­پذيري و جذب انرژي بيشتري در مقايسه با SCBF است زيرا از كمانش كلي مهاربند و كاهش مقاومت مربوط به آن در نيروها و تغييرشكل­هاي مربوط به جابجايي نسبي طرح، در طبقه­ها جلوگيري مي­كند. توجه داشته باشيد كه مهاربند K و X شكل به عنوان گزينه­هاي BRBF به شمار نمي­روند.

متن كامل فايل در لينك زير :

پايان نامه ارشد: ارزيابي عملكرد مهاربند كمانش ناپذير و تعيين پارامترهاي عملكرد لرزه اي مورد استفاده استاندارد 2800 ايران
در المان­هاي مهاربندي BRBF جذب انرژي در طي چرخه­هاي تسليم پايدار كششي- فشاري صورت مي­پذيرد

[1] .BRB:Buckling Restrained Brace Frame

 


. شكل 1-9 مشخصات رفتاري هيسترزيس براي اين نوع از مهاربند را در مقايسه با مهاربند كمانش­كننده نشان مي­دهد، اين رفتار در طي محدود نمودن كمانش هسته­ي فولادي در داخل المان­هاي مهاربندي حاصل مي­شود. تنش محوري از مقاومت كمانشي خمشي جدا شده و بار محوري به هسته­ي فولادي محدود شده است. در حاليكه مكانيزم مقيدسازي كمانش، كه به طور معمول يك پوشش است، در برابر كمانش كلي مهاربندها مقاومت كرده و كمانش هسته­ي فولادي در مودهاي بالاتر را مقيد مي­سازد [6].

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۱۵:۱۷ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

عملكرد مهاربند كمانش ناپذير و تعيين پارامترهاي عملكرد لرزه اي مورد استفاده استاندارد 2800 ايران -متن كامل

انواع المان هاي اجزاي محدود در نرم افزار openSees

نرم افزار opensees انواع المان را در آرشيو خود پوشش مي­دهد. از جمله­ي آنها المان چرخايي، المان تير-ستون الاستيك، المان تير-ستون غير الاستيك، المان چرخايي دوراني، المان تير با مفصل داخلي، المان­هاي جداساز پايه، المان با طول صفر و سختي بي نهايت، المان­هاي چهارگرهي تا بيست گرهي اجزا محدود در حالت دو بعدي وسه بعدي، المان­هاي شل(Shell) و پليت(Plate) ، المان اتصال تير وستون، المان مدلسازي خاك.

متن كامل فايل در لينك زير :

پايان نامه ارشد: ارزيابي عملكرد مهاربند كمانش ناپذير و تعيين پارامترهاي عملكرد لرزه اي مورد استفاده استاندارد 2800 ايران
براي مدل كردن رفتار غيرخطي المان­هاي تير- ستون در ساختار opensees سه المان پيش بيني شده است. يك المان تغييرمكاني (displacement based element) با پلاستيسيته گسترده (distributed plasticity) در طول عضو و المان نيرويي كه يكي با پلاستيسيته گسترده وديگري با پلاستيسيته متمركز(concentrated plasticity) در طول عضو مي­باشد.

پاسخ در هر سطح مقطع از انتگرال­گيري پاسخ مدل رفتار چرخه­اي مصالح در آن سطح مقطع بدست مي­آيد، خاصيت پلاستيسيته گسترده در طول عضو موجب مي­شود تا امكان وقوع تغييرشكل­هاي غيرارتجاعي در تمامي سطوح و طول عضو ممكن بوده كه باعث محاسبه دقيق كرنش درتمامي المان مي­گردد. مطالعات نشان داده است كه استفاده از چنين المان­هاي مبتني برتوابع درون­يابي نيرويي براي مدل­هاي غيرخطي مناسب تر مي­باشد. صرف نظر از هندسه المان و مدل رفتار چرخه­اي مصالح المان چنين توابع درون­يابي­اي قادر به ارائه جواب دقيق معادله حاكم مي­باشد. انتگرال­گيري درطول اين المان براساس قاعده مربعات Gauss-Lobatto مي­باشد. قاعده مربعات انتگرال­گيري عددي است كه با ارزيابي مقدار تابع در نقاطي خاص واختصاص ضرايب مناسب به هر يك از مقادير براي به كمينه رساندن مقادير خطا با بكارگيري كمينه تعداد نقاط مقدار انتگرال به دست مي­آيد.

3-5- معرفي مصالح فولادي موجود در opensees

دو نوع مصالح فلزي در كتابخانه opensees موجود مي­باشد. يكي مصالح فولادي دوخطي يك محوره با سخت شدگي سيستماتيك وبا تعريف اختياري ازسخت شدگي ايزوتروپيك تحت عنوان steel01 و مصالح فولادي بر اساس مدل جيفر-مينگوتو و پينتو (Giuffre-Menegotto-Pinto) با سخت شدگي كرنشي ايزوتروپيك تحت عنوان steel02 قابل دسترس مي­باشد. شكل­هاي (3-2) و (3-3) پارامترهاي منحني پوشsteel01 و steel02 را نشان مي­دهند. براي مدلسازي بادبندها از ماده steel01 و براي ميلگردها از steel02 استفاده شده است.[35]


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۰۹:۰۷ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

دانلود پايان نامه ارشد - رابطه خودكارآمدي،اهمال كاري و اضطراب امتحان با پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چكيده............................................................................................................................................................1

فصل اول : مقدمه پژوهش

1-1مقدمه .................................................................................................................................................3-2

1-2بيان مسئله...........................................................................................................................................7-3

1-3 اهميت و ضرورت پرسش ...............................................................................................................9-7

1-4اهداف پژوهش ......................................................................................................................................9

1-5 فرضيه هاي پژوهش............................................................................................................................10

1-6 متغيرهاي پژوهش................................................................................................................................10

1-6-1 تعريف مفهومي...............................................................................................................................11

1-6-2 تعريف عملياتي...............................................................................................................................11

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه ي پژوهش

2-1 مقدمه...................................................................................................................................................13

2-2 پيشرفت تحصيلي................................................................................................................................13

2-3 تعاريف پيشرفت تحصيلي...................................................................................................................14

2-4 معيارهاي پيشرفت تحصيلي..........................................................................................................15-14

2-5 عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي  ......................................................................................................16

2-5-1 آموزش خانواده...............................................................................................................................16

2-5-2 طبقه اجتماعي والدين......................................................................................................................16

2-5-3 تحرك اجتماعي..............................................................................................................................16

2-5-4 ايدئولوژي...................................................................................................................................... 17

2-6 خودكار آمدي...............................................................................................................................20-18

2-6-1 تعريف خودكار آمدي..............................................................................................................22-21

2-6-2 انواع خود كارآمدي.........................................................................................................................23

2-6-3 تفاوت خودكار آمدي با ساير انواع باورهاي خود...........................................................................23

2-6-3-1 خود پنداره ................................................................................................................................24

2-6-3-2 عزت نفس.... .............................................................................................................................24

2-6-3-3 انتظارات عملكرد .......................................................................................................................25

2-6-3-4 كنترل تصويري...........................................................................................................................25

2-6-4 ابعاد خود كار آمدي........................................................................................................................26

2-6-4-1 سطح......................................................................................................................................... 26

2-6-4-2 عموميت ....................................................................................................................................27

2-6-4-3 نيرومندي....................................................................................................................................27

2-6-5 منابع باورهاي خود كار آمدي ........................................................................................................28

2-6-5-1 تجارت مسلط.............................................................................................................................29

2-6-5-2 تجارت جانشيني.........................................................................................................................29

2-6-5-3 قانع سازي كلامي.......................................................................................................................30

2-6-5-4 حالت هاي فيزيولوژيكي و هيجاني ...........................................................................................31

2-6-5-5 تجارت تصوير سازي ذهني...................................................................................................... 31

2-6-6 خود كار آمدي بالا و پايين..............................................................................................................31

2-6-7 خود كار آمدي ، انگيزش و اسناد ...........................................................................................33-32

2-6-8  جنسيت و خود كار آمدي..............................................................................................................34

2-6-9 خود كار آمدي و پيشرفت تحصيلي.......................... ....................................................................35

2-6-10 تاثير زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي روي خود كار آمدي............................................................36

2-6-11 نقش باورهاي خود كار آمدي در انگيزش افكار................................................................... 38-37

2-6-12 تحليل باورهاي خود كار آمدي در گستره زندگي... ....................................................................39

2-6-12-1 تأثير بافت خانواده بر باورهاي خودكار آمدي.... .....................................................................39

2-6-12-2 تأثير دوستان و همسالان.................................... .....................................................................39

2-6-12-3 نقش مدرسه ............ ...............................................................................................................40

2-6-13 رشد خود كار آمدي به واسطه مرحله گذر نوجواني...... .............................................................40

2-6-14 خود كار آمدي مرتبط با بزرگسالي.............................................................................................. 40

2-6-15 راهبردهاي بهبود خود كار آمدي ........................................................................... ..............42-41

2-7 اهمال كاري تحصيلي......................................................................................................................... 43

2-7-1 تعاريف......................................................................................................................................... 44

2-7-2 رويكرد اهمال كاري ..................................................................................................................... 44

2-7-2-1 رويكردهاي رفتاري ...................................................................................................................45

2-7-2-2 رويكردهاي منطقي – هيجاني............................................................................................ 49-46

2-7-2-3 رويكردهاي شناختي ..................................................................................................................50

2-7-2-4 رويكرد انگيزشي .......................................................................................................................51

2-7-3 اهمال كاري بعنوان يك عادت....................................................................................................... 52

2-7-4 اهمال كاري بعنوان يك اختلال شخصيتي.............................................................................. 53-52

2-7-5 اهمال كاري تحصيلي و اهمال كاري غير تحصيلي .................................................................55-54

2-7-6اهمال كاري  و اهمال كاري فعال .............................................................................................57-56

2-7-7 درماندگي آموخته شده................................................................................................................... 58

2-8 اضطراب آموزشگاهي......................................................................................................................... 59

2-8-1 نشانه هاي اضطراب امتحان ....................................................................................................61-60

2-8-2 سبب شناسي اضطراب امتحان....................................................................................................... 62

2-8-3 سه مدل در سبب شناسي اضطراب امتحان......................................................................................63

2-8-3-1 مدل توجهي – شناختي...................................................................................................... 65-64

2-8-3-2 مدل روان پويشي اضطراب امتحان ساراسون............................................................................ 66

2-8-3-3 مدل نقض در مهارت مطالعه..................................................................................................... 67

2-8-4 عوامل مرتبط با اضطراب............................................................................................................... 68

2-8-4-1 روابط والدين با فرزند............................................................................................................... 68

2-8-4-2 انتظارات معلم ...........................................................................................................................69

2-8-4-3 مهارت هاي تحصيلي................................................................................................................ 70

2-8-4-4- دشواري امتحان....................................................................................................................... 70

2-8-4-5 محيط برگزاري امتحان....................................................................................................... 71-70

2-8-5 مثلث اضطراب امتحان................................................................................................................... 72

2-8-5-1 بخش فيزيكي............................................................................................................................ 72

2-8-5-2 بخش هيجاني – عاطفي............................................................................................................ 73

2-8-5-3 بخش شناختي – ذهني.............................................................................................................. 74

2-8-6 رويكرد درماني كاهش اضطراب امتحان ........................................................................................75

2-8-6-1 رويكرد شناختي – رفتاري........................................................................................................ 75

2-8-6-2 كاهش اضطراب امتحان از طريق مقابله با باورهاي غير عقلاني اليس........................................76

2-8-6-3 كاهش اضطراب امتحان از طريق ديدگاه شناختي بك................................................................77

2-9 پيشينه پژوهش ....................................................................................................................................77

2-9-1 الف : تحقيقات انجام شده داخلي............................................................................................80-78

2-9-2 ب : تحقيقات انجام شده خارجي........................................................................................... 82-80

فصل سوم : روش شناسي پژوهش

3-1 طرح پژوهش...................................................................................................................................... 83

3-2 جامعه آماري ،  نمونه گيري و روش نمونه ........................................................................................84

3-3 ابزار گرد آوري داده ها........................................................................................................................84

3-3-1 الف : پرسشنامه خودكار آمدي عمومي.......................................................................................... 84

3-3-2 ب : پرسشنامه تعلل ورزي نسخه دانش آموزان .............................................................................85

3-3-3 ج : پرسشنامه اضطراب امتحان ......................................................................................................85

3-4 روش گرد آوري داده ها..................................................................................................................... 85

3-5 روش تجزيه و تحليل داده ها............................................................................................................. 86

فصل چهارم : تجزيه و تحليل آماري

4-1 تحليل توصيفي داده ها................................................................................................................ 90-89

4-2 تحليل استنباطي داده ها............................................................................................................... 93-90

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

5-1بحث و نتيجه گيري...................................................................................................................... 99-95

5-2 محدوديت هاي پژوهشي .................................................................................................................100

5-3 پيشنهادات........................................................................................................................................ 101

5-3-1 پيشنهادات كاربردي .....................................................................................................................101

5-3-2 پيشنهادات پژوهشي..................................................................................................................... 101

فهرست منابع فارسي........................................................................................................................103-102

فهرست منابع انگليسي.....................................................................................................................106-104

پيوست ها:

الف : پرسشنامه خودكارآمدي.................................................................................................................108

ب : پرسشنامه اهمال كاري تحصيلي......................................................................................................109

ج : پرسشنامه اضطراب امتحان...............................................................................................................110

چكيده انگليسي:.......................................................................................................................................111

فهرست جداول و نمودارها:

جدول2-1................................................................................................................................................20

جدول2-2...............................................................................................................................................37

جدول2-3................................................................................................................................................64

جدول2-4................................................................................................................................................65

جدول2-5................................................................................................................................................66

جدول2-6................................................................................................................................................72

جدول4-1................................................................................................................................................89

جدول4-2................................................................................................................................................90

جدول4-3................................................................................................................................................90

جدول4-4................................................................................................................................................91

جدول4-5................................................................................................................................................92

جدول4-6................................................................................................................................................93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده:

هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين خودكارآمدي،اهمال كاري تحصيلي و اضطراب امتحان با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پسر بود.ازطرح پژوهش از نوع توصيفي - همبستگي  استفاده شده است.نمونه آماري258 نفر از دانش آموزان پسر پايه ي اول دوره ي متوسطه شهر اسلام آباد غرب در سال تحصيلي94-93 مي باشد كه بصورت خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند.براي جمع آوري داده ها،مقياس خودكارآمدي عمومي شرر و همكاران(1982 )،مقياس اهمال كاري تحصيلي سولومون و راث بلوم(1984 )و اضطراب امتحان فيليپس(1979 )بر روي دانش آموزان اجرا شد و براي سنجش پيشرفت تحصيلي معدل ترم اول در نظر گرفته شد.تحليل داده هابا استفاده از روش همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه انجام شديافته ها نشان داد كه بين خودكارآمدي و پيشرفت تحصيلي در سطح(01/0 )همبستگي معنادار مثبت وجود دارد.ديگر يافته ها بيانگر آن بود كه بين اهمال كاري و پيشرفت تحصيلي در سطح(01/0)همبستگي معنادار  در  جهت منفي وجود دارد.همچنين بين اضطراب امتحان و پيشرفت تحصيلي در سطح(1 0/0 )  همبستگي  معنادار در جهت منفي وجود دارد.يافته ها نقش و اهميت خودكارآمدي،اهمال كاري و اضطراب را دركسب موفقيت تحصيلي دانش آموزان خاطر نشان مي سازد.

كليد واژه ها: خودكارآمدي،اهمال كاري تحصيلي،اضطراب امتحان،پيشرفت تحصيلي.

 


دانلود پايان نامه ارشد : رابطه خودكارآمدي،اهمال كاري و اضطراب امتحان با پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۱۱:۲۱ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

دانلود پايان نامه : رابطه خودكارآمدي،اهمال كاري و اضطراب امتحان با پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان

يكي از ملاك هاي كارايي نظام آموزشي، پيشرفت و افت تحصيلي دانش آموزان  مي باشد و كشف و مطالعه متغيرهاي تأثير گذار بر اين متغير ها ، به شناخت بهتر و پيش بيني عوامل مؤثر در مدرسه مي انجامد.

. بنابراين بررسي متغير هايي كه با پيشرفت تحصياي در دروس مختلف رابطه دارد ، يكي از موضوعات اساسي پژوهش در نظام آموزش وپرورش است (فراهاني ، .(1383از جمله عوامل مؤثر در پيشرفت       تحصيلي مي توان از عوامل ،خودكارآمدي ،اهمال كاري و اضطراب امتحان نام برد ، برخي صاحب نظران عنوان كرده اند كه يادگيري علاوه بر عوامل شناختي، فراشناختي نيز مي باشد(بروس ، مك كان ،كيلونن ، بندورا [1]2001)يكي از نظريه پردازان شناختي اجنماعي معتقد است كه خود كار آمدي يا باورهاي فرد در مورد توانايي هاي خود مهمترين عامل انگيزشي تأثير گذاربر عملكرد انساني است. بندورا (1997) خود كار آمدي را بعنوان باور و قضاوت فرد از توانايي هاي خود براي انجام تكليف خاص تعريف كرده است پاجار و ميلر [2] (1994)خودكارآمدي ارزيابي خاص و وابسته به بافت از قابليت خود براي عمل در يك تكليف مي دانند. يك حس خودكارآمدي بالا باعث تلاش ،مقاومت و انعطاف بيشتري مي شود.همچنين در مقدار استرس و اضطرابي كه افراد هنگام انجام يك فعاليت تجربه مي كنند تأثير دارد (پاجارزو شانگ [3] ،2001).

اهمال كاري يا به آينده موكول كردن كارها آنقدر متدوال است كه شايد بتوان آن را از تمايلات ذاتي انسان برشمرد ،اگرچه اهمال كاري هميشه مسئله ساز نيست، اما اغلب موارد مي تواند از طريق ممانعت از پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و عدم دسترسي به اهداف آموزشي ،پيامدهاي نامطلوب  و جبران ناپذيري به همراه داشته باشد .در تعريف اين ساختار محققان به كاهلي و امروز و فردا كردن در انجام كارهاي مهم (در زمان مورد انتظار ) ،همرا با تجارب  ذهني و ناراحت كننده ،اشاره كرد(اليس وجيمز والرند،1995؛ به نقل از جوكار و دلاور پور ،1386).

اضطراب امتحان يكي ديگر از مسائل مهم دانش آموزان است . اضطراب امتحان به عنوان يك پديده متداول و مهم آموزشي ،رابطه تنگاتنگي  با عملكرد و عملكرد تحصيلي دارد . نتايج امتحان تأثير بسزايي در جنبه هاي مختلف زندگي افراد دارند . به دنبال ارتقاءسطح سواد دانش آموزان از طريق سيستم هاي آموزشي ، تنها با فراواني بيشتري از امتحانات روبرو مي شوند . اين مسأله انتظارات و فشارهاي بيشتري را از سوي والدين و سيستم هاي آموزشي در خصوص عملكرد آنان به دنبال مي آورد و تدريجاً اضطراب امتحان را افزايش مي دهد (مك دونالد[4] ،2001).در واقع به نظر مي رسد كه دليل افت تحصيلي بسياري از دانش آموزان ناتواني در يادگيري يا ضعف هوشي نبوده است ،بلكه ناشي از سطح بالاي اضطراب امتحان مي باشد .

دانلود پايان نامه ارشد : رابطه خودكارآمدي،اهمال كاري و اضطراب امتحان با پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان

فرد دچار اضطراب امتحان مواد درسي را مي داند اما شدت اضطراب وي مانع از آن مي شود كه معلومات خود را هنگام امتحان نشان دهد.افراد د اراي اضطراب امتحان بالا به فعاليتهاي نامربوط وا داشته مي شوند كه اين رفتارهابه عملكرد آسيب رسانده يا آنرا مختل مي كنند (اسدي مقدم ،1375).

هدف پژوهش حاضر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول دبيرستان ( متوسطه دوم ) شهرستان اسلام آباد غرب در سال تحصيلي 94-93 است كه موارد ياد شده فوق در پي آن است كه مولفه هاي شناختي مهمي مانند ،خودكار آمدي ، اهمال كاري تحصيلي و اضطراب امتحان چه تاثير و رابطه اي بر موضوع پيشرفت تحصيلي دارد .

1- Bruce& McCann& Kylvnn & Bandura

pajares& MILLER  - [2]

SCHUNK  -[3]

MC donald -[4]


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۰۴:۵۴ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پايان نامه : رابطه خودكارآمدي،اهمال كاري و اضطراب امتحان با پيشرفت تحصيلي

گرچه گفته شده است كه انتظارات عملكرد براي فهميدن رفتار ، شاخص و مهم است ( بندورا ، 1997 ). تحقيقات نشان داده كه باورهاي خودكارآمدي براي رفتار معمولا" پيش بيني بهتري نسبت به انتظار عملكرد است ( شانك وميلر[1] ، 2002 )

خودكارآمدي به عنوان قابليت تصوري دانش آموزان در انجام تكاليف خواندن و نوشتن ارزيابي شد .       در حاليكه انتظار عملكرد درجه بندي دانش آموزان از مهارت هاي خواندن و نوشتن در رسيدن به    پيامدهاي مختلف در شغل ، تلاش اجتماعي ، زندگي خانوادگي و آموزش بود . گرچه خودكارآمدي         و انتظار عملكرد براي متغير پيشرفت خواندن 32% محاسبه شد ولي خودكارآمدي براي بيشتر اين متغيرها 28% بود . ( زيمرمن [2]1995 )

كنترل تصوري

سازه كنترل تصوري [3]  كه ازتحقيقات اوليه بر روي مكان كنترل راتر به وجودآمد . به انتظارات كلي مربوط مي شود كه در آن نتايج عملكرد با رفتار خود فرد يا حوادث بيروني كنترل مي شود .

اين ديدگاه دوگانه كنترل پيشنهاد مي دهد كه مكان كنترل دروني رفتارهاي خود جهت يافته را ارتقاء      مي دهد . در حاليكه مكان كنترل بيروني از توانايي هاي عاملي فرد جلوگيري مي كند .

ادراك از كنترل و خودكارآمدي تصوري هر دو در اينكه فرد چطور به شيوه اي عاملي در محيط خود عمل مي كند مشابه است .

افراد خودكارآمد و افراد با مكان دروني نسبت به افراد با خودكارآمدي پايين يا كساني كه مكان كنترلشان بيروني است رفتار خود جهت يافته بيشتر را نشان مي دهند .

اگر چه مانند تمايز بين انتظارات عملكرد خودكارآمدي ، كنترل تصويري در مورد اينكه فرد احساس اطمينان درباره ي انجام تكاليف خاصي دريافت ويژه اي دارد به حساب نمي آيد .

به علاوه بندورا ( 1997 ، 1986 ) ارزش ادراك هاي زمينه زدايي شده از كنترل را زير سوال برد .          در حمايت از اين نتيجه گيري ، اسميت [4])1989 ) دريافت كه مكان كنترل پيشرفت در عملكرد تحصيلي     را پيش بيني نمي كند و اضطراب ، دانش آموزان مضطرب را كه تحت آموزش مهارت هاي مقابله اي    نبوده اند ،كاهش نمي دهد .

در صورتي كه خــودكارآمدي چنين پيشرفت هايي را پيش بيني مي كند . در واقع قضاوت هاي خودكارآمدي از سازه هاي انتظاري متفاوت هستند . زيرا آن ها تكليف و بافت ويژه هستند و به طور اختصاصي بر ادراك قابليت فرد متمركز ( زيمرمن ، 2005  )

ابعاد خودكارآمدي ادراك شده

مطابق گفته هاي بندورا (1997)باورهاي خودكارآمدي داراي سه بعد[5] مي باشندواز نظر سطح ،عموميت ونيرومندي باهم تفاوت دارندوثابت شده است كه اين ابعاد نقش مهمي در اندازه گيري خودكارآمدي دارند.

1- سطح

اولين بعد باورهاي خودكارآمدي سطح[6] مي باشد .كارآمدي يك فرد ممكن است در يك قلمرو در حد كارهاي ساده،متوسط ياشامل سطوح سخت گردد.اگر هيچ مانعي وجود نداشته باشد ،انجام آن كار ساده بوده ،وهركس ممكن است احساس خودكارآمدي بالا در مورد انجام آن داشته باشد.(بندورا ،1977)

در واقع سطح  به دشواري مشكلاتي كه شخص آمادگي مقابله با آن را دارد اشاره مي كند.به طور مثال برخي از افراد اين نكته را قبول دارند كه بايد چيزهاي جديد را امتحان كرد اما هرگز اين كار را انجام نمي دهند.برخي ديگر ممكن است در ارتباط با كودكان خود پرجرات باشند ،اما در برخورد با افراد بزرگتر اينگونه نيستند،يا ممكن است مرد يا زني هنگام صحبت كردن در يك گروه كوچك به خود اطمينان داشته باشد ،اما موقع سخنراني در يك مجمع چنين اطميناني نداشته باشد .(محمدخاني ،1381)

دانلود پايان نامه ارشد : رابطه خودكارآمدي،اهمال كاري و اضطراب امتحان با پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان

2- عموميت

دومين تفاوت باورهاي خودكارآمدي در بعد تعميم پذيري[7] است ،افراد ممكن است در يك قلمرو يابخش كوچكي از آن خود را خود كارآمد بدانند .عموميت خودكارآمدي از چند عامل تاثير مي پذيرد :

شباهت فعاليت ها ،حيطه بروز آن ،كيفيت شرايط وخصوصيات افرادي كه آن رفتار يا فعاليت مربوط به آنهاست.(بندورا،1997)

به بياني ديگر عموميت به ميزان اطمينان شخص به خود براي انجام رفتارهاي خاص در شرايط و موقعيت هاي مختلف اشاره دارد.به اين معني كه عموميت خودكارآمدي به توانايي فرد براي دادن  مناسب ترين پاسخ در تمام موقعيت ها اشاره دارد.(محمدخاني ،1381)

برخي تجربه ها،باورهاي خودكارآمدي محدودي ايجاد مي كنند ،برخي ديگر حس كارآمدي تعميم يافته را القا ميكنند كه به فراسوي موقعيت هاي خاص گسترش مي يابد .(بندورا ،1977،به نقل از كندري 1381)

3- نيرومندي[8]

باورهاي خودكارآمدي ضعيف در اثر تجارب نا موفق به آساني بي اعتبار مي شوند .اما كساني كه اعتقاد محكمي به قابليت هاي خود دارند ،در برابر موانع آنرا حفظ مي نمايند.باور هاي خودكارآمدي هر چقدر نيرومند ترباشند ،دوام بيشتري مي آورند ورابطه بيشتري با رفتار پيدا مي كنند.(حميدي پور ،1377)

در واقع نيرومندترين خودكارآمدي به اعتقاد فرد به فكرِ مبني بر اينكه مي تواند از عهده يك رفتار دشوار برآيد اشاره دارد .قدرت خودكارآمدي به تفاوت بين اين فكر كه «شايد بتوانم اين كار را انجام دهم »و اين فكر كه «مطمئنم كه مي توانم اين كار را انجام دهم » اشاره دارد .(محمد خاني ،1380)

 


[1] -  Miller

[2] - Zimmerman

[3] - Perceived Control

[4] - Smith

[5] -Dimention

[6] -Magnitude

[7] - Generality

[8] -  Strength


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۵۸:۱۹ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

تحقيق (پايان نامه) : خانه كودك با رويكرد بازي و خلاقيت

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشكده فني و مهندسي

 

پايان‌نامه براي دريافت كارشناسي ارشد رشته مهندسي معماري

گرايش: معماري

 

عنوان:

خانه كودك با رويكرد بازي و خلاقيت

 


فهرست مطالب

 صفحهعنوان
چكيده ....................................................................................................................................................................1

فصل اول: كليات تحقيق .............................................................................................................................2

1-1مقدمه ..............................................................................................................................................................2

1-2بيان مسئله .......................................................................................................................................................3

1-3 اهميت موضوع ...........................................................................................................................................5

1-4 سوالات تحقيق ...............................................................................................................................................6

1-5 اهداف تحقيق و طراحي .............................................................................................................................6

1-6 ابزار و روش تحقيق ...................................................................................................................................7

فصل دوم: مرور منابع و تحقيقات...............................................................................................................8

2-1 كودك ............................................................................................................................................................8

2-2 روانشناسي رشد و ديدگاههاي مختلف در روانشناسي رشد ........................................................................10

2-2-1 نظريه رشد و شناخت ..............................................................................................................................12

2-3 روانشناسي تربيتي .........................................................................................................................................14

2-4 كودك و آموزش........................................................................................................................................16

2-4-1 سابقه و ضرورت آموزش كودكان در خارج از ايران ...............................................................................16

2-4-1-1 مهدكودك مجازي در استراليا .........................................................................................................17

2-4-1-2 مهدكودك‌ الكترونيكي از ژاپن تا آمريكا ........................................................................................18

2-4-2 سابقه و ضرورت آموزش كودكان در ايران .............................................................................................18

2-4-3 نگاهي به آموزش و پرورش كودكان در جهان امروز ..............................................................................19

2-4-4 انتخاب شيوه مناسب آموزشي .................................................................................................................22

2-5 خلاقيت .......................................................................................................................................................22

2-5-1 مفهوم خلاقيت .....................................................................................................................................22

2-5-2 عوامل موثر بر خلاقيت ........................................................................................................................23

2-5-3 اهميت خلاقيت از منظر آموزشي .........................................................................................................23

2-5-4 راهبردهايي در جهت پرورش خلاقيت كودكان ...................................................................................24

2-5-4-1محورهاي آموزش خلاقيت در جريان تدريس...................................................................................24

2-6 كودك و بازي ..........................................................................................................................................25

2-6-1 بازي و شخصيت ..................................................................................................................................27

2-6-2 بازي و رشد اجتماعي ...........................................................................................................................28

2-6-3 نقش بازي در رشد و زندگي كودك .....................................................................................................28

2-7 كودك و هنر ............................................................................................................................................29

2-7-1 تئاتر و هنرهاي نمايشي .......................................................................................................................29

2-7-2 موسيقي و كودك ................................................................................................................................30

2-7-3 آواز ......................................................................................................................................................31

2-7-4 قصه و قصه گويي ...............................................................................................................................32

2-7-5 شعر ...................................................................................................................................................32

2-7-6 نقاشي .................................................................................................................................................33

2-7-6-1 نقاشي و فرا فكني .........................................................................................................................33

2-8 كودك و معماري ......................................................................................................................................34

2-9 محيط، بازي، خلاقيت ............................................................................................................................34

2-10 روند رشد و بازي كودك ......................................................................................................................35

2-11 ادراك كودك ........................................................................................................................................36

2-11-1 حواس پنجگانه .............................................................................................................................37

2-11-2 هوش ........................................................................................................................................38

2-11-3 حافظه .....................................................................................................................................39

2-12 دريافت حسي و ادراكي كودك از فضا ................................................................................................39

2-13 تاثير شرايط محيطي و كالبدي بر كودكان ..............................................................................................40

2-13-1رنگ ..................................................................................................................................................40

2-13-2 نور .................................................................................................................................................42

2-13-3 صوت ............................................................................................................................................42

2-13-4 تهويه ..............................................................................................................................................43

2-14 فضاي معماري كودكان ............................................................................................................................43

2-15 خصوصيات فضاهاي مورد نظر جهت طراحي ......................................................................................44

2-16 تعامل با محيط .......................................................................................................................................45

2-16-1 استفاده از عوامل طبيعي زمين ..........................................................................................................45

2-16-2 فضاي سبز ......................................................................................................................................46

2-16-3 آب ..........................................................................................................................................47

2-17 طراحي فضاي باز و زمين بازي ...............................................................................................................48

2-17-1 ساختارهاي بازيها ...............................................................................................................................48

2-17-1-1 پر جنب و جوش. بازي هاي فيزيكي ...........................................................................................49

2-17-1-2 فكر كردن. بازي هاي خلاقانه ........................................................................................................50

2-17-1-3 داشتن همراه. بازيهاي اجتماعي ......................................................................................................50

2-17-1-4 بازي در سكوت و آرامش ..............................................................................................................51

2-17-1-5 تجربه كردن. يادگيري از طريق بازي هاي حسي ...........................................................................51

2-17-2 بازي با شن وگل ................................................................................................................................53

2-17-3 اسباب بازيها ......................................................................................................................................54

2-18 طراحي فضا براي كودكان ......................................................................................................................56

فصل سوم: نمونه هاي معماري براي كودكان ...............................................................................................57

3-1 نمونه هاي خارجي ...................................................................................................................................57

3-1-1مهد كودك بارباپاپا ................................................................................................................................57

3-1-2 مهد كودك ترنتن.................................................................................................................................61

3-1-3مهد كودك 8 كلاسه...........................................................................................................................67

3-1-4 مهد كودك سبرا ................................................................................................................................71

3-1-5 مهد كودك كرلينگ ..............................................................................................................................74

3-2نمونه هاي داخلي .......................................................................................................................................77

3-2-1مهد كودك راهيان رشد ..................................................................................................................77

3-2-2 مهد كودك قصه من .....................................................................................................................81

3-3 نتيجه گيري .................................................................................................................................................87

فصل چهارم: مطالعات بستر طرح ....................................................................................................................89

4-1 شناخت منطقه مطالعاتي ................................................................................................................................89

4-1-1 تاريخچه شهر تهران ..................................................................................................................................89

4-1-2 جغرافياي مكاني ........................................................................................................................................90

4-1-3 جغرافياي سياسي .......................................................................................................................................91

4-1-4 جغرافياي طبيعي ........................................................................................................................................92

4-1-4-1 موقعيت و وسعت ..................................................................................................................................92

4-1-4-2 ناهمواري ها ..........................................................................................................................................92

4-1-4-3 آب و هوا ..............................................................................................................................................93

4-1-4-4 منابع آب ...............................................................................................................................................96

4-1-4-5 زلزله خيزي ..........................................................................................................................................96

4-1-5 راهبردهاي طراحي ....................................................................................................................................97

4-1-5-1 فرم مناسب بنا در ارتباط با اقليم .........................................................................................................97

4-1-5-2 مصالح ساختماني در رابطه با اقليم ......................................................................................................97

4-2 بررسي سايت ..................................................................................................................................................98

4-2-1 تاريخچه اراضي عباس آباد .......................................................................................................................98

4-2-2 بررسي موقعيت فرهنگي سايت- تم پارك ها ........................................................................................103

4-2-2-1 بوستان آب و آتش ............................................................................................................................103

4-2-2-2 بوستان نوروز ....................................................................................................................................104

4-2-2-3 شهر دوستدار كودك ..........................................................................................................................109

4-2-2-4 نقش فضاي سبز در شهرهاي دوستدار كودك.....................................................................................110

4-2-2-5 پهنه دوستدار كودك در اراضي عباس آباد ..........................................................................................111

4-2-2-6 موقيت سايت در اراضي عباس آباد.....................................................................................................112

4-2-2-7 مسيرهاي دسترسي به سايت...............................................................................................................113

4-2-2-8 تراكم مسكوني در اطراف سايت.......................................................................................................114

4-2-3 دلايل انتخاب سايت .................................................................................................................................114

4-3 ضوابط و استانداردها ...............................................................................................................................115

4-3-1 طراحي ساختمان آموزشي .........................................................................................................115

4-3-2 استانداردهاي كلي ........................................................................................................................116

4-3-3 ايمني در محوطه ...................................................................................................................................117

4-3-4 نرده هاي ايمن ...................................................................................................................................117

4-3-5 ايمني در مسير هاي حركت.................................................................................................................119

4-3-6 ايمني در راهرو ها...............................................................................................................................119

4-3-7 ايمني در مسير پله ها ...........................................................................................................................120

4-3-8 شرايط ايمني پوشش كف ....................................................................................................................121

4-3-9شرايط ايمني درها ...............................................................................................................................122

4-3-10شرايط ايمني پنجره ها .......................................................................................................................123

4-3-11شرايط ايمني در فضاي بهداشتي ........................................................................................................123

4-3-12شرايط ايمني تجهيزات ......................................................................................................................124

فصل پنجم: معرفي طرح ..............................................................................................................................125

5-1 مباني طرح .....................................................................................................................................................125

5-2 نشاط در فضاي معماري ..............................................................................................................................126

5-2-1 راحتي .......................................................................................................................................................126

5-2-2 اكتشاف در فضا .......................................................................................................................................126

5-2-3 تنوع و پيچيدگي ........................................................................................................................................126

5-2-4 خوانايي .....................................................................................................................................................127

5-2-5 پذيرا بودن فضا ........................................................................................................................................127

5-2-6 رشد اجتماعي ...........................................................................................................................................128

5-2-7 ارتباط و قلمرو گزيني .............................................................................................................................128

5-2-8 خلوت ......................................................................................................................................................128

5-3 روند طراحي .................................................................................................................................................130

5-3-1 فضاي باز .................................................................................................................................................130

5-3-2 فضاهاي بسته ...........................................................................................................................................131

5-3-2-1 آموزشي ...............................................................................................................................................131

5-3-2-2 خدماتي ...............................................................................................................................................133

5-3-2-3 اداري ...................................................................................................................................................134

5-3-3 فضاهاي نيمه باز ......................................................................................................................................134

5-4برنامه فيزيكي ..........................................................................................................................................135

5-5 تاسيسات .......................................................................................................................................................137

5-6 سازه ..............................................................................................................................................................137

5-6-1 سيستم اسكلت بتني .................................................................................................................................138

5-6-2 ايمني كلي شيشه ها .................................................................................................................................138

5-6-2-1 نياز هاي ايمني ....................................................................................................................................139

5-7 نقشه ها ..........................................................................................................................................................140

فهرست منابع ......................................................................................................................................................150

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 صفحهعنوان
جدول2-1. نظريات مختلف در روانشناسي رشد ..................................................................................................11

جدول 2-2. مراحل رشد شناختي از ديدگاه پياژه .................................................................................................13

جدول2-3. ويژگيهاي جسماني، رواني، عاطفي و اجتماعي كودكان در 7 سال اول زندگي................ ..................14

جدول2-4. بررسي نظام هاي آموزشي در كشورهاي مختلف ..............................................................................20

جدول 4-1. ميانگين آمار درجه حرارت ايستگاه مهرآباد ......................................................................................94

جدول 4-2. ميانگين بلند مدت رطوبت نسبي ماهانه در ايستگاه مهرآباد ..............................................................94

جدول 4-3. برخي از شاخصه هاي مورد توجه در طراحي شهرهاي دوستدار كودك ........................................110

جدول 4-4. قد كودكان 0 تا 6 سال ....................................................................................................................116

جدول4-5. ضريب ابعاد بدن كودك در وضعيت ايستاده و نشسته ، نسبت به قدم ايستاده او..............................116

جدول 4-6. ابعاد و اندازه مبلمان كودكان ...........................................................................................................117

جدول5-1. حالات و كيفيت هاي ضروري رشد و نشاط و ارائه معادل هاي كيفيت فضايي ..............................128

جدول5-2. برنامه فيزيكي ...................................................................................................................................135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

 صفحهعنوان

 

نقسه5-1: سايت پلان ..........................................................................................................................................140

نقشه5-2: پلان همكف و معرفي فضاها ..............................................................................................................141

نقشه5-3: پلان مبلمان .........................................................................................................................................142

نقشه5-4: پلان زيرزمين، پاركينگ ........................................................................................................................143

نقشه5-5: پلان طبقه اول .......................................................................................................................................143

نقشه5-6: پلان ستون گذاري ..............................................................................................................................144

نقشه5-7: پلان بام ..............................................................................................................................................145

نقشه5-8: نماها و مقاطع .....................................................................................................................................146

نقشه5-9: برش پرسپكتيو ...................................................................................................................................147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست تصاوير

 صفحهعنوان
تصوير 2-1: روند رشد فيزيكي كودكان ...............................................................................................................36

تصوير2-2: انجام فعاليتهاي مرتبط با حواس ........................................................................................................37

تصوير2-3: استفاده از عوامل طبيعي زمين جهت بازي .........................................................................................45

تصوير2-4: عوامل طبيعي در محيط ......................................................................................................................46

تصوير2-5: استفاده از پوشش گياهي جهت كنترل عوامل بصري .........................................................................46

تصوير2-6: استفاده از پوشش گياهي جهت كنترل  اقليمي ...................................................................................46

تصوير2-7: استفاده از درخت به همراه كاربردها ..................................................................................................47

تصوير2-8: استفاده از آب در زمين بازي ..............................................................................................................47

تصوير2-9: فضاي بازي تركيبي از انواع بازي هاي هيجاني .................................................................................49

تصوير2-10: فضاي بازي ماجراجويي و مخفي ....................................................................................................49

تصوير2-11: انواع فعاليتها در فضاي بازي ............................................................................................................50

تصوير2-12: ايجاد فضاي متنوع با مصالح متنوع ..................................................................................................50

تصوير2-13: بازيهايي كه جهت به كار بردن حس شنوايي استفاده مي شوند. ......................................................51

تصوير2-14: استفاده از ابزارهاي بصري آموزشي جهت بازي ..............................................................................52

تصوير2-15: استفاده از بافت هاي متنوع در محيط ..............................................................................................52

تصوير2-16: بكاربردن گياهان معطر جهت جدا سازي فضاها و تحريك حس بويايي ........................................53

تصوير2-17: استفاده از شن و ماسه جهت بازي ..................................................................................................53

تصوير2-18: انواع سرسره و ابعاد آن ...................................................................................................................54

تصوير2-19: انواع تاب و ظوابط آن .....................................................................................................................54

تصوير2-20: استفاده از بالا رونده ها جهت تقويت توانايي هاي حركتي .............................................................55

تصوير2-21: استفاده از احجام بي شكل جهت تقويت تخيل ...............................................................................55

تصوبر 3-1: فضاي داخلي آموزش و بازي مهدكودك بارباپاپا ..............................................................................57

تصوير 3-2: رنگ و نور در فضاي داخلي .............................................................................................................58

تصوير 3-3: طراحي اقليمي بنا ..............................................................................................................................59

تصوير 3-4: شيشه هاي رنگي بكار رفته در بنا .....................................................................................................59

تصوير3-5: طراحي سقف و نورگيري بنا .............................................................................................................60

تصوير3-6: پلان بنا ...............................................................................................................................................60

تصوير3-7: نماي بيروني مهدكودك ترنتن ............................................................................................................61

تصوير3-8: موقعيت قرارگيري بنا .........................................................................................................................62

تصوير3-9: ادغام فضاي داخلي و خارجي به وسيله فضاي بينابين .......................................................................63

تصوير3-10: پنجره سقفي بكاررفته در فضاي بينابين خانه ها ..............................................................................63

تصوير3-11: فضاي بازي كودكان در مهد ترنتن ...................................................................................................64

تصوير3-12:فضاهاي داخلي مهدكودك ................................................................................................................65

تصوير3-13: نماها و مقاطع ..................................................................................................................................65

تصوير3-14: پلان ها مهدكودك ترنتن ..................................................................................................................66

تصوير3-15: نماي خارجي مهدكودك 8 كلاسه ...................................................................................................67

تصوير3-16: نماي بيروني و فضاي بازي بچه ها .................................................................................................68

تصوير3-17: سالن غذاخوري -  فضاي داخلي ....................................................................................................68

تصوير3-18:پلان و موقعيت قرارگيري مهدكودك 8 كلاسه .................................................................................69

تصوير3-19: بكارگيري رنگ در فضاي داخلي –  فضاي بازي بچه ها و بخشي از نماي مهدكودك ...................70

تصوير3-20: چند نما و مقطع مهدكودك مهدكودك 8 كلاسه ..............................................................................70

تصوير3-21: ايده هاي طراحي مهدكودك سبرا ....................................................................................................71

تصوير3-22: سايت پلان مهدكودك .....................................................................................................................72

تصوير3-23: نماي خارجي ...................................................................................................................................72

تصوير3-24: پلان مهدكودك ................................................................................................................................73

تصوير3-25: نماي بيروني از مهدكودك كرلينگ ..................................................................................................74

تصوير3-26: استفاده از شيشه و مصالح شفاف و ايجاد شكستگي در نما با هدف افزايش ديد بصري به محيط طبيعي...... 74

تصوير3-27: بهره گيري از حداكثر نور براي اتاق گروهي ....................................................................................75

تصوير3-28: سازماندهي خطي فضاي مهدكودك .................................................................................................76

تصوير3-29: پلان طبقه همكف و اول مهدكودك كرلينگ ....................................................................................76

تصوير3-30: ورودي بنا ........................................................................................................................................77

تصوير3-31: نماي بيروني مهدكودك ...................................................................................................................77

تصوير3-32: پلان مهد كودك ...............................................................................................................................78

تصوير3-33:فضاي داخلي كلاس ها .....................................................................................................................79

تصوير3-34: اتاق بازي .........................................................................................................................................79

تصوير3-35: استفاده از رنگ و اشكال در نما .......................................................................................................81

تصوير3-36: استفاده از اشكال رنگارنگ درخت مانند بر جداره ديوار كه فضا را متنوع ساخته است ..................81

تصوير3-37: فضاي بازي كودكان .........................................................................................................................82

تصوير3-38: رنگ هاي متنوع و نور مصنوعي در لابي مهدكودك ........................................................................82

تصوير3-39:رنگبندي و مبلمان كلاس ها .............................................................................................................83 تصوير3-40: فضاي باز مهدكودك ........................................................................................................................84

تصوير3-41: خلاقيت كودكان از طريق فضا سازي با چوب،گل و صدف رشد مي يابد ......................................85

تصوير3-42: وسايل بازي بر ديوارهاي مهدكودك ...............................................................................................86

تصوير4-1: طرج جامع اراضي عباس اباد ...........................................................................................................100

تصوير4-2: طرح تفضيلي اراضي عباس اباد .......................................................................................................101

تصوير4-3 بوستان آب و آتش ...........................................................................................................................103

تصوير4-4 پل ورودي بوستان نوروز ..................................................................................................................104

تصوير4-5 موقعيت بوستان نوروز ......................................................................................................................105

تصوير4-6: درياجه بوستان نوروز ......................................................................................................................105

تصوير4-8: آسمان نما گلستان منظومه شمسي ...................................................................................................106

تصوير4-9: باغ گل عباس آباد ............................................................................................................................107

تصوير4-10:اسكيت پارك ..................................................................................................................................107

تصوير4-11: مسير پياده،دوچرخه پهنه غربي اراضي عباس اباد ..........................................................................108

تصوير 4-12: پهنه ي دوستدار كودك در ضلع غربي اراضي عباس آباد ............................................................112

تصوير4-13: مسيرهاي دسترسي به سايت .........................................................................................................113

تصوير4-14: تراكم بافت مسكوني در ضلع غربي سايت ...................................................................................114

تصوير 4-15: استفاده از نرده در تمام راه پله ها .................................................................................................118

تصوير 4-16: استفاده از نرده ها با حجم مناسب ................................................................................................118

تصوير 4-17: استفاده از نرده در دو طرف پله ها ...............................................................................................119

تصوير 4-18: پله ها بايد ابعاد مساوي داشته و پيوسته باشند .............................................................................121

تصوير4-19: استفاده از كفسازي مناسب و غير لغزنده .......................................................................................121

تصوير4-20: ضخامت مناسب براي كفسازي جهت جلوگيري از آسيب ديدگي در هنگام افتادن ......................121

تصوير4-21: استفاده از پوشش مناسب بر روي اجسام آسيب زننده مانند پيچ ها ..............................................124

تصوير5-1: نماي كلي خانه كودك .....................................................................................................................148

تصوير5-2: فضاي بازي خانه كودك ..................................................................................................................148

تصوير5-3: سالن چند منظوره ...........................................................................................................................149

تصوير5-4: مسير ورودي ..........................................................................................................................149

 


دانلود پايان نامه ارشد : خانه كودك با رويكرد بازي و خلاقيت


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۵۱:۵۳ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

خريد فايل پايان نامه : خانه كودك با رويكرد بازي و خلاقيت - فروش پايان نامه

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشكده فني و مهندسي

 

پايان‌نامه براي دريافت كارشناسي ارشد رشته مهندسي معماري

گرايش: معماري

 

عنوان:

خانه كودك با رويكرد بازي و خلاقيت

 

 

 

 


فهرست مطالب

 صفحهعنوان
چكيده ....................................................................................................................................................................1

فصل اول: كليات تحقيق .............................................................................................................................2

1-1مقدمه ..............................................................................................................................................................2
1-2بيان مسئله .......................................................................................................................................................3
1-3 اهميت موضوع ...........................................................................................................................................5
1-4 سوالات تحقيق ...............................................................................................................................................6
1-5 اهداف تحقيق و طراحي .............................................................................................................................6
1-6 ابزار و روش تحقيق ...................................................................................................................................7
فصل دوم: مرور منابع و تحقيقات...............................................................................................................8

2-1 كودك ............................................................................................................................................................8
2-2 روانشناسي رشد و ديدگاههاي مختلف در روانشناسي رشد ........................................................................10

2-2-1 نظريه رشد و شناخت ..............................................................................................................................12
2-3 روانشناسي تربيتي .........................................................................................................................................14
2-4 كودك و آموزش........................................................................................................................................16

2-4-1 سابقه و ضرورت آموزش كودكان در خارج از ايران ...............................................................................16
2-4-1-1 مهدكودك مجازي در استراليا .........................................................................................................17

2-4-1-2 مهدكودك‌ الكترونيكي از ژاپن تا آمريكا ........................................................................................18

2-4-2 سابقه و ضرورت آموزش كودكان در ايران .............................................................................................18
2-4-3 نگاهي به آموزش و پرورش كودكان در جهان امروز ..............................................................................19
2-4-4 انتخاب شيوه مناسب آموزشي .................................................................................................................22

2-5 خلاقيت .......................................................................................................................................................22
2-5-1 مفهوم خلاقيت .....................................................................................................................................22

2-5-2 عوامل موثر بر خلاقيت ........................................................................................................................23

2-5-3 اهميت خلاقيت از منظر آموزشي .........................................................................................................23

2-5-4 راهبردهايي در جهت پرورش خلاقيت كودكان ...................................................................................24

2-5-4-1محورهاي آموزش خلاقيت در جريان تدريس...................................................................................24

2-6 كودك و بازي ..........................................................................................................................................25

2-6-1 بازي و شخصيت ..................................................................................................................................27

2-6-2 بازي و رشد اجتماعي ...........................................................................................................................28

2-6-3 نقش بازي در رشد و زندگي كودك .....................................................................................................28

2-7 كودك و هنر ............................................................................................................................................29

2-7-1 تئاتر و هنرهاي نمايشي .......................................................................................................................29

2-7-2 موسيقي و كودك ................................................................................................................................30

2-7-3 آواز ......................................................................................................................................................31

2-7-4 قصه و قصه گويي ...............................................................................................................................32

2-7-5 شعر ...................................................................................................................................................32

2-7-6 نقاشي .................................................................................................................................................33

2-7-6-1 نقاشي و فرا فكني .........................................................................................................................33

2-8 كودك و معماري ......................................................................................................................................34

2-9 محيط، بازي، خلاقيت ............................................................................................................................34
2-10 روند رشد و بازي كودك ......................................................................................................................35
2-11 ادراك كودك ........................................................................................................................................36
2-11-1 حواس پنجگانه .............................................................................................................................37

2-11-2 هوش ........................................................................................................................................38

2-11-3 حافظه .....................................................................................................................................39

2-12 دريافت حسي و ادراكي كودك از فضا ................................................................................................39
2-13 تاثير شرايط محيطي و كالبدي بر كودكان ..............................................................................................40
2-13-1رنگ ..................................................................................................................................................40

2-13-2 نور .................................................................................................................................................42

2-13-3 صوت ............................................................................................................................................42

2-13-4 تهويه ..............................................................................................................................................43

2-14 فضاي معماري كودكان ............................................................................................................................43
2-15 خصوصيات فضاهاي مورد نظر جهت طراحي ......................................................................................44
2-16 تعامل با محيط .......................................................................................................................................45
2-16-1 استفاده از عوامل طبيعي زمين ..........................................................................................................45

2-16-2 فضاي سبز ......................................................................................................................................46

2-16-3 آب ..........................................................................................................................................47

2-17 طراحي فضاي باز و زمين بازي ...............................................................................................................48
2-17-1 ساختارهاي بازيها ...............................................................................................................................48

2-17-1-1 پر جنب و جوش. بازي هاي فيزيكي ...........................................................................................49

2-17-1-2 فكر كردن. بازي هاي خلاقانه ........................................................................................................50

2-17-1-3 داشتن همراه. بازيهاي اجتماعي ......................................................................................................50

2-17-1-4 بازي در سكوت و آرامش ..............................................................................................................51

2-17-1-5 تجربه كردن. يادگيري از طريق بازي هاي حسي ...........................................................................51

2-17-2 بازي با شن وگل ................................................................................................................................53

2-17-3 اسباب بازيها ......................................................................................................................................54

2-18 طراحي فضا براي كودكان ......................................................................................................................56
فصل سوم: نمونه هاي معماري براي كودكان ...............................................................................................57

3-1 نمونه هاي خارجي ...................................................................................................................................57
3-1-1مهد كودك بارباپاپا ................................................................................................................................57

3-1-2 مهد كودك ترنتن.................................................................................................................................61

3-1-3مهد كودك 8 كلاسه...........................................................................................................................67

3-1-4 مهد كودك سبرا ................................................................................................................................71

3-1-5 مهد كودك كرلينگ ..............................................................................................................................74

3-2نمونه هاي داخلي .......................................................................................................................................77
3-2-1مهد كودك راهيان رشد ..................................................................................................................77

3-2-2 مهد كودك قصه من .....................................................................................................................81

3-3 نتيجه گيري .................................................................................................................................................87
فصل چهارم: مطالعات بستر طرح ....................................................................................................................89

4-1 شناخت منطقه مطالعاتي ................................................................................................................................89

4-1-1 تاريخچه شهر تهران ..................................................................................................................................89

4-1-2 جغرافياي مكاني ........................................................................................................................................90

4-1-3 جغرافياي سياسي .......................................................................................................................................91

4-1-4 جغرافياي طبيعي ........................................................................................................................................92

4-1-4-1 موقعيت و وسعت ..................................................................................................................................92

4-1-4-2 ناهمواري ها ..........................................................................................................................................92

4-1-4-3 آب و هوا ..............................................................................................................................................93

4-1-4-4 منابع آب ...............................................................................................................................................96

4-1-4-5 زلزله خيزي ..........................................................................................................................................96

4-1-5 راهبردهاي طراحي ....................................................................................................................................97

4-1-5-1 فرم مناسب بنا در ارتباط با اقليم .........................................................................................................97

4-1-5-2 مصالح ساختماني در رابطه با اقليم ......................................................................................................97

4-2 بررسي سايت ..................................................................................................................................................98

4-2-1 تاريخچه اراضي عباس آباد .......................................................................................................................98

4-2-2 بررسي موقعيت فرهنگي سايت- تم پارك ها ........................................................................................103

4-2-2-1 بوستان آب و آتش ............................................................................................................................103

4-2-2-2 بوستان نوروز ....................................................................................................................................104

4-2-2-3 شهر دوستدار كودك ..........................................................................................................................109

4-2-2-4 نقش فضاي سبز در شهرهاي دوستدار كودك.....................................................................................110

4-2-2-5 پهنه دوستدار كودك در اراضي عباس آباد ..........................................................................................111

4-2-2-6 موقيت سايت در اراضي عباس آباد.....................................................................................................112

4-2-2-7 مسيرهاي دسترسي به سايت...............................................................................................................113

4-2-2-8 تراكم مسكوني در اطراف سايت.......................................................................................................114

4-2-3 دلايل انتخاب سايت .................................................................................................................................114

4-3 ضوابط و استانداردها ...............................................................................................................................115
4-3-1 طراحي ساختمان آموزشي .........................................................................................................115

4-3-2 استانداردهاي كلي ........................................................................................................................116

4-3-3 ايمني در محوطه ...................................................................................................................................117
4-3-4 نرده هاي ايمن ...................................................................................................................................117
4-3-5 ايمني در مسير هاي حركت.................................................................................................................119

4-3-6 ايمني در راهرو ها...............................................................................................................................119

4-3-7 ايمني در مسير پله ها ...........................................................................................................................120

4-3-8 شرايط ايمني پوشش كف ....................................................................................................................121

4-3-9شرايط ايمني درها ...............................................................................................................................122

4-3-10شرايط ايمني پنجره ها .......................................................................................................................123

4-3-11شرايط ايمني در فضاي بهداشتي ........................................................................................................123

4-3-12شرايط ايمني تجهيزات ......................................................................................................................124

فصل پنجم: معرفي طرح ..............................................................................................................................125

5-1 مباني طرح .....................................................................................................................................................125

5-2 نشاط در فضاي معماري ..............................................................................................................................126

5-2-1 راحتي .......................................................................................................................................................126

5-2-2 اكتشاف در فضا .......................................................................................................................................126

5-2-3 تنوع و پيچيدگي ........................................................................................................................................126

5-2-4 خوانايي .....................................................................................................................................................127

5-2-5 پذيرا بودن فضا ........................................................................................................................................127

5-2-6 رشد اجتماعي ...........................................................................................................................................128

5-2-7 ارتباط و قلمرو گزيني .............................................................................................................................128

5-2-8 خلوت ......................................................................................................................................................128

5-3 روند طراحي .................................................................................................................................................130

5-3-1 فضاي باز .................................................................................................................................................130

5-3-2 فضاهاي بسته ...........................................................................................................................................131

5-3-2-1 آموزشي ...............................................................................................................................................131

5-3-2-2 خدماتي ...............................................................................................................................................133

5-3-2-3 اداري ...................................................................................................................................................134

5-3-3 فضاهاي نيمه باز ......................................................................................................................................134

5-4برنامه فيزيكي ..........................................................................................................................................135

5-5 تاسيسات .......................................................................................................................................................137

5-6 سازه ..............................................................................................................................................................137

5-6-1 سيستم اسكلت بتني .................................................................................................................................138

5-6-2 ايمني كلي شيشه ها .................................................................................................................................138

5-6-2-1 نياز هاي ايمني ....................................................................................................................................139

5-7 نقشه ها ..........................................................................................................................................................140

فهرست منابع ......................................................................................................................................................150

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 صفحهعنوان
جدول2-1. نظريات مختلف در روانشناسي رشد ..................................................................................................11

جدول 2-2. مراحل رشد شناختي از ديدگاه پياژه .................................................................................................13

جدول2-3. ويژگيهاي جسماني، رواني، عاطفي و اجتماعي كودكان در 7 سال اول زندگي................ ..................14

جدول2-4. بررسي نظام هاي آموزشي در كشورهاي مختلف ..............................................................................20

جدول 4-1. ميانگين آمار درجه حرارت ايستگاه مهرآباد ......................................................................................94

جدول 4-2. ميانگين بلند مدت رطوبت نسبي ماهانه در ايستگاه مهرآباد ..............................................................94

جدول 4-3. برخي از شاخصه هاي مورد توجه در طراحي شهرهاي دوستدار كودك ........................................110

جدول 4-4. قد كودكان 0 تا 6 سال ....................................................................................................................116

جدول4-5. ضريب ابعاد بدن كودك در وضعيت ايستاده و نشسته ، نسبت به قدم ايستاده او..............................116

جدول 4-6. ابعاد و اندازه مبلمان كودكان ...........................................................................................................117

جدول5-1. حالات و كيفيت هاي ضروري رشد و نشاط و ارائه معادل هاي كيفيت فضايي ..............................128

جدول5-2. برنامه فيزيكي ...................................................................................................................................135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

 صفحهعنوان

 

نقسه5-1: سايت پلان ..........................................................................................................................................140

نقشه5-2: پلان همكف و معرفي فضاها ..............................................................................................................141

نقشه5-3: پلان مبلمان .........................................................................................................................................142

نقشه5-4: پلان زيرزمين، پاركينگ ........................................................................................................................143

نقشه5-5: پلان طبقه اول .......................................................................................................................................143

نقشه5-6: پلان ستون گذاري ..............................................................................................................................144

نقشه5-7: پلان بام ..............................................................................................................................................145

نقشه5-8: نماها و مقاطع .....................................................................................................................................146

نقشه5-9: برش پرسپكتيو ...................................................................................................................................147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست تصاوير

 صفحهعنوان
تصوير 2-1: روند رشد فيزيكي كودكان ...............................................................................................................36

تصوير2-2: انجام فعاليتهاي مرتبط با حواس ........................................................................................................37

تصوير2-3: استفاده از عوامل طبيعي زمين جهت بازي .........................................................................................45

تصوير2-4: عوامل طبيعي در محيط ......................................................................................................................46

تصوير2-5: استفاده از پوشش گياهي جهت كنترل عوامل بصري .........................................................................46

تصوير2-6: استفاده از پوشش گياهي جهت كنترل  اقليمي ...................................................................................46

تصوير2-7: استفاده از درخت به همراه كاربردها ..................................................................................................47

تصوير2-8: استفاده از آب در زمين بازي ..............................................................................................................47

تصوير2-9: فضاي بازي تركيبي از انواع بازي هاي هيجاني .................................................................................49

تصوير2-10: فضاي بازي ماجراجويي و مخفي ....................................................................................................49

تصوير2-11: انواع فعاليتها در فضاي بازي ............................................................................................................50

تصوير2-12: ايجاد فضاي متنوع با مصالح متنوع ..................................................................................................50

تصوير2-13: بازيهايي كه جهت به كار بردن حس شنوايي استفاده مي شوند. ......................................................51

تصوير2-14: استفاده از ابزارهاي بصري آموزشي جهت بازي ..............................................................................52

تصوير2-15: استفاده از بافت هاي متنوع در محيط ..............................................................................................52

تصوير2-16: بكاربردن گياهان معطر جهت جدا سازي فضاها و تحريك حس بويايي ........................................53

تصوير2-17: استفاده از شن و ماسه جهت بازي ..................................................................................................53

تصوير2-18: انواع سرسره و ابعاد آن ...................................................................................................................54

تصوير2-19: انواع تاب و ظوابط آن .....................................................................................................................54

تصوير2-20: استفاده از بالا رونده ها جهت تقويت توانايي هاي حركتي .............................................................55

تصوير2-21: استفاده از احجام بي شكل جهت تقويت تخيل ...............................................................................55

تصوبر 3-1: فضاي داخلي آموزش و بازي مهدكودك بارباپاپا ..............................................................................57

تصوير 3-2: رنگ و نور در فضاي داخلي .............................................................................................................58

تصوير 3-3: طراحي اقليمي بنا ..............................................................................................................................59

تصوير 3-4: شيشه هاي رنگي بكار رفته در بنا .....................................................................................................59

تصوير3-5: طراحي سقف و نورگيري بنا .............................................................................................................60

تصوير3-6: پلان بنا ...............................................................................................................................................60

تصوير3-7: نماي بيروني مهدكودك ترنتن ............................................................................................................61

تصوير3-8: موقعيت قرارگيري بنا .........................................................................................................................62

تصوير3-9: ادغام فضاي داخلي و خارجي به وسيله فضاي بينابين .......................................................................63

تصوير3-10: پنجره سقفي بكاررفته در فضاي بينابين خانه ها ..............................................................................63

تصوير3-11: فضاي بازي كودكان در مهد ترنتن ...................................................................................................64

تصوير3-12:فضاهاي داخلي مهدكودك ................................................................................................................65

تصوير3-13: نماها و مقاطع ..................................................................................................................................65

تصوير3-14: پلان ها مهدكودك ترنتن ..................................................................................................................66

تصوير3-15: نماي خارجي مهدكودك 8 كلاسه ...................................................................................................67

تصوير3-16: نماي بيروني و فضاي بازي بچه ها .................................................................................................68

تصوير3-17: سالن غذاخوري -  فضاي داخلي ....................................................................................................68

تصوير3-18:پلان و موقعيت قرارگيري مهدكودك 8 كلاسه .................................................................................69

تصوير3-19: بكارگيري رنگ در فضاي داخلي –  فضاي بازي بچه ها و بخشي از نماي مهدكودك ...................70

تصوير3-20: چند نما و مقطع مهدكودك مهدكودك 8 كلاسه ..............................................................................70

تصوير3-21: ايده هاي طراحي مهدكودك سبرا ....................................................................................................71

تصوير3-22: سايت پلان مهدكودك .....................................................................................................................72

تصوير3-23: نماي خارجي ...................................................................................................................................72

تصوير3-24: پلان مهدكودك ................................................................................................................................73

تصوير3-25: نماي بيروني از مهدكودك كرلينگ ..................................................................................................74

تصوير3-26: استفاده از شيشه و مصالح شفاف و ايجاد شكستگي در نما با هدف افزايش ديد بصري به محيط طبيعي...... 74

تصوير3-27: بهره گيري از حداكثر نور براي اتاق گروهي ....................................................................................75

تصوير3-28: سازماندهي خطي فضاي مهدكودك .................................................................................................76

تصوير3-29: پلان طبقه همكف و اول مهدكودك كرلينگ ....................................................................................76

تصوير3-30: ورودي بنا ........................................................................................................................................77

تصوير3-31: نماي بيروني مهدكودك ...................................................................................................................77

تصوير3-32: پلان مهد كودك ...............................................................................................................................78

تصوير3-33:فضاي داخلي كلاس ها .....................................................................................................................79

تصوير3-34: اتاق بازي .........................................................................................................................................79

تصوير3-35: استفاده از رنگ و اشكال در نما .......................................................................................................81

تصوير3-36: استفاده از اشكال رنگارنگ درخت مانند بر جداره ديوار كه فضا را متنوع ساخته است ..................81

تصوير3-37: فضاي بازي كودكان .........................................................................................................................82

تصوير3-38: رنگ هاي متنوع و نور مصنوعي در لابي مهدكودك ........................................................................82

تصوير3-39:رنگبندي و مبلمان كلاس ها .............................................................................................................83 تصوير3-40: فضاي باز مهدكودك ........................................................................................................................84

تصوير3-41: خلاقيت كودكان از طريق فضا سازي با چوب،گل و صدف رشد مي يابد ......................................85

تصوير3-42: وسايل بازي بر ديوارهاي مهدكودك ...............................................................................................86
تصوير4-1: طرج جامع اراضي عباس اباد ...........................................................................................................100

تصوير4-2: طرح تفضيلي اراضي عباس اباد .......................................................................................................101

تصوير4-3 بوستان آب و آتش ...........................................................................................................................103

تصوير4-4 پل ورودي بوستان نوروز ..................................................................................................................104

تصوير4-5 موقعيت بوستان نوروز ......................................................................................................................105

تصوير4-6: درياجه بوستان نوروز ......................................................................................................................105

تصوير4-8: آسمان نما گلستان منظومه شمسي ...................................................................................................106

تصوير4-9: باغ گل عباس آباد ............................................................................................................................107

تصوير4-10:اسكيت پارك ..................................................................................................................................107

تصوير4-11: مسير پياده،دوچرخه پهنه غربي اراضي عباس اباد ..........................................................................108

تصوير 4-12: پهنه ي دوستدار كودك در ضلع غربي اراضي عباس آباد ............................................................112

تصوير4-13: مسيرهاي دسترسي به سايت .........................................................................................................113

تصوير4-14: تراكم بافت مسكوني در ضلع غربي سايت ...................................................................................114

تصوير 4-15: استفاده از نرده در تمام راه پله ها .................................................................................................118

تصوير 4-16: استفاده از نرده ها با حجم مناسب ................................................................................................118

تصوير 4-17: استفاده از نرده در دو طرف پله ها ...............................................................................................119

تصوير 4-18: پله ها بايد ابعاد مساوي داشته و پيوسته باشند .............................................................................121

تصوير4-19: استفاده از كفسازي مناسب و غير لغزنده .......................................................................................121

تصوير4-20: ضخامت مناسب براي كفسازي جهت جلوگيري از آسيب ديدگي در هنگام افتادن ......................121

تصوير4-21: استفاده از پوشش مناسب بر روي اجسام آسيب زننده مانند پيچ ها ..............................................124

تصوير5-1: نماي كلي خانه كودك .....................................................................................................................148
تصوير5-2: فضاي بازي خانه كودك ..................................................................................................................148

تصوير5-3: سالن چند منظوره ...........................................................................................................................149
تصوير5-4: مسير ورودي ..........................................................................................................................149

 


چكيده
كودك در دنياي امروز جايگاه بسيار ويژه اي دارد تا جايي كه مي توان آينده ملتها و جايگاه جهاني آنان را براساس خصوصيات كودكانشان پيش بيني نمود. در كشورهاي پيشرفته روشهاي آموزشي را در جهت شكوفايي استعدادهاي بالفطره كودكان تعيين مي نمايند.كودكان جهت رشد نياز به شناخت توانايي ها و نيازهاي روحي و جسمي، و پتانسيل هاي درونيشان را دارند. بدين منظور به فضايي نياز دارند  كه بتوانند آزادانه در آن بدوند، بازي كنند و خود با توجه به فطرت خويش به جستجو و تجربه بپردازند. اما در شهرهاي كنوني كمتر فضاي امن و مناسبي براي فعاليتهاي كودكان يافت مي شود. كودك امروز به دليل عدم ايمني و امنيت محيط شهري در اتاق كوچك خود در انبوهي از آپارتمان ها محبوس شده است، و ديگر از آن جنب و جوش و هياهو جهت شناخت و كسب تجربه در محيط خارج از خانه خبري نيست. درحالي كه او فضايي       مي خواهد كه بتواند خلا حضور طبيعت را در زندگي اش پر كند، مكاني كه زمينه مناسب براي پرورش و رشد استعدادهايش را ايجاد كند."مهد كودك ها" فضاهايي مختص كودكان مي باشند، در گذشته صرفا جهت نگهداري كودكان بوده اند،اما اين فضاها در دنياي امروزه داراي وظايفي جديد مي باشند. مهدكودك ها براي ساليان متمادي است كه ساختمان هايي بي رنگ، يكنواخت و صرفا عملكرد گرا بودند و بايد اين نكته را متذكر شد كه صرفا استفاده از رنگهاي شاد درخانه هاي تغيير كاربري يافته به مهد كودك نمي تواند فضايي مناسب براي كودكان باشد. بلكه در طراحي فضاي معمارانه، آن فضا بايد متناسب با سن، سليقه و شرايط جسمي و روحي استفاده كنندگانش باشد. در اين پژوهش تلاش بر اين بوده است تا فضايي صرفا براي كودكان به نام "خانه كودك" و با تاكيد بر بهره گيري از قابليت هاي محيطي و آموزشي موثر بر ذهن و رفتار كودكان و رويكردي جهت ارتقاء و شكوفايي خلاقيت و حس بازي انگيزي در آنان با تدابير معمارانه است. طراحي خانه كودك براي گروه سني 3 تا 10 سال در نظر گرفته شده است و سعي بر تلفيق معماري و طبيعت در ايجاد فضاهاي انعطاف پذير و متنوع مي باشد. فضاهاي طراحي شده در خانه كودك بر اساس مطالعات و نيازهاي كودكان و عوامل موثر بر رشد خلاقيت در كودكان مي باشد. پس از تعيين نمودن اهداف اين تحقيق و طراحي، روشهايي مورد استفاده قرار گرفته شامل مرور منابع و مطالعه منابع كتابخانه اي، مشاهده، مصاحبه و بررسي نمونه هاي موجود و مرتبط با موضوع و بهره گيري از يافته ها در طراحي معماري استفاده شد.

 


كليد واژگان: كودك، بازي، خلاقيت، معماري

 


                                                                                                            فصل اول
 كليات تحقيق

 

اين فصل شامل مقدمه، بيان مسئله، اهميت موضوع، سوالات تحقيق،اهداف پژوهش و طراحي، ابزار و روش تحقيق است.

 


1-1مقدمه
دنياي امروز به دليل گسترش رويدادهاي علمي و تكنولوژيكي و نفوذ عميق آنها در همه سطوح زندگي، عصر ارتباط و اطلاع رساني ناميده مي شود. به گونه اي كه گسترش اين امر، در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، به مقدار قابل ملاحظه اي مشاهده مي شود. آموزش و پرورش به عنوان يكي از پايه اي ترين مفاهيم در تشكيل و توسعه ساختار يك جامعه به شدت تحت تاثير اين گسترش قرار گرفته است.

شكوفايي خلاقيت و نوآوري از مباحث مهم و با اهميت دنياي امروز است كه مي توان پيشرفت و توسعه كشورها را به اين عامل وابسته دانست. در دنياي امروز رقابت، خلاقيت و نو آوري مي‌تواند عامل برد باشد، بنابراين بايد كوشش كرد كه در جهت پرورش و شكوفاكردنخلاقيت ذهني كودكان و نوجوانان كشورمان گام برداريم و به عواملي كه در اين راستا موثر هستند توجه كنيم و مباني آموزش و پرورش خلاقيت را در سطح جامعه ترويج دهيم. از آنجا كه تقويت خلاقيت در دوران كودكي در تمام مدت عمر شخص موثر است بايد آنرا بسيار مهم دانست. گارد نر معتقد است كه تصور و تخيلي كه در اوايل دوران كودكي شكل مي‌گيرد، مبناي خلاقيت در دوران بلوغ است. آموزش و پرورش صحيح كودك به معناي فراهم آوردن مقدمات لازم براي به فعليت رساندن قواي او است و بايد به رشد احساسي ، فيزيكي و عقلاني او كمك كرده تا با مشكلات و درگيري هاي زندگي  به راحتي برخورد كند و براي آن ها راه حل پيدا كند.

بسياري از پژوهش هاي حوزه كودك به وجه اكتسابي رشد و يادگيري مي پردازد. فلسفه هاي متنوع آموزشي نظير تجربه گرايي، طبيعت گرايي، رفتار گرايي و ...نتيجه همين پژوهش ها است. ديدگاه هاي نوين از جمله آموزش خلاق، يادگيري بازي محور و يادگيري فرآيندي را مبتني بر خلاقيت و ابتكار كودك مي داند كه تحت تاثير محيط فيزيكي و اجتماعي شكل مي گيرد. در پي طراحي اين شيوه هاي يادگيري، خلق فضاهايي براي ميزباني آن ها ضروري به نظر مي رسد. بحث فضاهاي عمومي دوستدار كودك و پيش از آن جنبش ساخت زمينهاي باز از يك طرف، توسعه مدارس باز، مدارس چند هسته اي، مدارس اجتماعي از طرف ديگر و خلق موزها، فرهنگسراها و پارك هاي اختصاصي كودكان همه پاسخي به اين ضرورت است.

پژوهش ها نشان مي دهند در دوران كودكي قابليت ها و خلاقيت كودكان پايه گذاري مي شود و بهترين زمان پيشرفت براي خلاقيت و تخيل در فاصله سني 2 تا 10 سال روي مي دهد و كودكان طي اين سالها از محيط تاثير بيشتري مي گيرد و در مورد محيط خود به طور طبيعي كنجكاو هستند (عظمتي، 1387).

 


1-2بيان مسئله
انسان از بدو تكامل، شروع به بنيان نهادن تمدن نمود و در طول اين روند تكامل متناسب با هر نيازي براي آن ابزاري طراحي كرده و ساخته است. يكي از اين نيازها ساختمان بوده كه در روند تكامل بشر و ايجاد دانش در اين زمينه، معمار طراحي آنرا متناسب با نيازهاي استفاده كنندگان در طراحي اش تامين مي نموده. در طراحي معماري، سلايق، علايق، عملكرد و كاربري ساختمان متناسب با شرايط محيطي در نظر گرفته مي شود. در سالهاي دورتر خانه بستري اجتماعي و عاطفي براي رشد و تعالي كودك فراهم مي ساخت و دوره بلند مدتي از كودكي را در بر مي گرفت. اما امروزه خانه هاي ما نمي توانند مامن هميشگي كودكان باشند چرا كه آن ها قابليت لازم براي برآوردن نيازهاي يك كودك را ندارند.

يكي از اين بناها ي ضروري در عصر حاضر مهد كودك يا كودكستان[1] است كه از دو واژه مهد به معني گهواره و بستر و واژه كودك كه يك رده سني از رده هاي سني انسان مي باشد، تشكيل شده است. گرچه در گذشته مهدكودك ها صرفا جهت نگهداري كودكان بوده اند، اما امروزه اين مكانهاي معماري هدفمند شده و تبديل به آموزشگاهي براي آموزش، پرورش و نگهداري كودكان خردسال در بازه ايي زماني از روز است، كه نقش به سزايي در تربيت كودكان دارند و براي گذار آنها از محيط خانه به مدرسه برنامه ريزي شده اند. معمولا كودك از سه سالگي آمادگي ورود به مهدكودك را پيدا مي كند. وي در آنجا با محيطي جديد آشنا شده كه به او توانايي ها و دانش هاي بيشتري مي آموزد تا براي ورود به مدرسه و همينطور گسترش روابط اجتماعي با ديگران آماده شود. زندگي اجتماعي در يك مهدكودك از جمله مهمترين دوره هاي زندگي خردسالان است. در اين دوره كودكان مي توانند معناي زندگي گروهي را حس كنند. فضايي كه كودكان همديگر را ملاقات مي كنند و تجربه هاي فعاليت اجتماعي و دسته جمعي آن ها شكل مي گيرد و حس رقابت و رفاقت در آن ها پايه گذاري مي شود و نخستين گام هاي استقلال در وجود آن ها نهادينه مي شود. آنها در حساس ترين و مهم ترين سالهاي زندگيشان يعني زماني كه پايه هاي رشد شخصيتي، فيزيكي، ذهني، عاطفي، جسمي و اجتماعي آن ها شكل مي گيرد تا زماني كه وارد شهر مي شوند، نياز دارند زندگي اجتماعي را در مقياس خود تجربه كنند و تامين چنين نيازي مستلزم فراهم بودن فضايي كودكانه و صميمانه است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه عوامل مهمي كه در تعيين كيفيت محلهاي نگهداري كودكان موثر است به جنبه‌هاي مختلف آن باز مي‌گردد كه يكي از اين عوامل و شايد مهمترين آنها معماري و فضاهاي فعاليت مناسب براي كودكان باشد. بازي، مشاركت گروهي و تعاملات اجتماعي كودك، نه فقط در قالب برنامه هاي آموزشي، بلكه به وسيله طراحي اجزا  و عناصر معماري در سامانه هاي كالبدي و عملكردي متناسب با ويژگيها و نيازهاي كودكان امكان پذير است. اساس طراحي معماري و برنامه ريزي فضايي منطبق با شرايط كودكان به طور قطع بستگي به ميزان شناخت ويژگيهاي جسمي و رواني كودكان در مراحل مختلف رشد آنان دارد و بايد داراي شرايط مناسب و مطلوب براي رشد حواس كودك در درك عوامل محيطي و همسو با شناسايي پديده هاي قابل درك توسط حواس انساني او باشد. اكنون مي دانيم انگيزه هاي حسي كه كودك از محيط پيرامونش دريافت مي كند براي پيشرفت او اهميت حياتي دارند، روانشناسان به تاثير فضاي معماري بر رفتار كودكان پي برده اند و اين به عهده معماراني آشنا به علوم رفتاري كودك است كه در فرايند طراحي، اين ديدگاه ها را با نيازهاي فضايي كودك تلفيق كنند. اين توجه بايد معطوف به زندگي كودكان و جهان كوچك آن ها، به خصوص رابطه نزديكشان با طبيعت و فضاي سبز باشد. در نتيجه توجه ويژه به مساله طراحي فضاهاي آموزشي و تفريحي كودكان سبب برانگيختن حس كنجكاوي، خلاقيت، رشد هوش و زبان و تكامل اجتماعي آنان مي شود و در نهايت به كودكان مي آموزد كه چگونه با ديگران همكاري كنند، مسئوليت هايي را به عهده گيرند و در يك اجتماع يا فرهنگ زندگي كنند.

متاسفانه با گذشت سالها از تاسيس فضاهاي آموزشي، همچنان جامعه ما شاهد تحولات چشمگيري در معماري بناهاي آموزشي نبوده است و در حال حاضر اكثر دبستان ها و مهد كودك ها در فضا هاي فاقد طراحي مناسب و يا در فضا هايي با كاربري غير آموزشي (مثل خانه) تاسيسمي گردند. براساس مطالب بيان شده مي توان مسئله را اينگونه بيان نمود كهساخت و سازهاي معماري فضاي زندگي كودكان جامعه امروز ايران بسيار كمرنگ مي باشد و نيازمند توجه بيشتر است. در اصل محلهاي نگهداري كودكان فضاهاي كوچك، شلوغ، بي‌رنگ، يكنواخت،صرفا عملكرد گرا و تغيير كاربري يافته اي مي باشند كه فاقد طراحي مناسب ويژه كودكان هستند. واقعيت امر اين است كه فضاهاي آموزشي كودكان ما بيشتر، باعث از بين رفتن خلاقيت آنها مي‌شود. ، بي توجهي به تاثير كيفيت فضاي معماري در پرورش خلاقيت كودكان مانع ذوق وشوق كودك،براي ورود به آنها مي‌شود.اهميت آموزش و پرورشكودكان سبب مي شود كه كمبود چنين فضاهايي ملموس شده و توجه ويژه اي جهت طراحي مجموعه آموزشي مناسب، ويژه كودكان با عملكردي علمي، فرهنگي، تفريحي و پاسخگوي نيازهاي آن ها مد نظر قرارگيرد و به پر شدن اين خلاء كمك كند.

 


1-3 اهميت موضوع
اهميت اين موضوع به معناي اهميت كودكان در شكل دهي دنياي فردا مي باشد. اعضاي كوچك و جوان جامعه كه قابليت تاثير گذاري بر شكل دهي محيطشان را با بيان نيازها و تمايلات خودشان دارند ولي در اين مهم نياز به كمك بزرگسالان دارند. اين حقيقت انكار ناپذير است كه كودكان در سنين طفوليت تنها به مراقبت و تامين نياز هاي جسماني نياز ندارند بلكه بايد همه ابعاد وجودي آنها(جنبه هاي رواني، عاطفي، شخصيتي، هوش و شناختي و اخلاقي) مورد توجه قرار گيرد.

تمام اديان الهي، بخصوص دين اسلام، همه انسانها را به تعليم و تربيت دعوت نموده و آنها را ترغيب نموده اند كه از دوران كودكي به اين امر مهم اهتمام ورزند؛ زيرا كه كودكان در اين دوران داراي ويژگيهايي هستند كه بزرگسالان از آن بي بهره اند و آن، آمادگي پذيرش بسيار زياد براي يادگيري است كه در قلب و ذهن آنان وجود دارد.در روايات نيز اهميت توجه به مراحل رشد انسان قابل بررسي است. از امام صادق (ع) نقل شده است: فرزندت را تا هفت سالگي بگذار بازيكند و هفت سال او را ادب ‏آموز و در هفت سال سوم او را ملازم و همراه خود دار. يكي از اهداف تعليم و تربيت فرزند در خانه و مدرسه، آماده سازي او برايزندگي در اجتماع و تعقيب اهداف جامعه الهي است. همچنين آمده است: اگر كودك مي دانست كه خداوند متعال چه استعدادي در وي نهاده است كه براساس آن مي تواند خود را به اوج قله معرفت برساند، شادمانه آواز رهايي سرمي داد و با تلاش تمام سعي مي كرد خود را به نهايت اين شناخت برساند (ژاله فر، 1384).

از آنجا كه پرورش خلاقيت بايد از كودكي انجام گيرد تا درآينده افراد خلاقي براي جامعه باشند، بايد عواملي كه در افزايش قدرت خلاقيت موثر است را بررسي كردو در جهت تحقق آن گام برداشت. خلاقيت يك نيروي ذاتي است كه در همه افراد وجود دارد و راههاي بيشماري براي پرورش آن وجود دارد آنچه مسلم است اينكه فضا در كيفيت آموزش و پرورش و بروز خلاقيت نقش بسيار مهمي‌ايفا مي‌كند.

 

 
برچسب: ،
ادامه مطلب

امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۴۵:۲۰ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

چند نكته اساسي قبل از خريد آينه دستشويي و حمام

آينه دستشويي در تمام سبك‌ها، اشكال و اندازه‌ها آمده است اما كدام يك براي حمام مناسب است؟ در اين راهنماي ما نگاهي به سبك‌هاي مختلف موجود مي‌كنيم.

يك-آينه‌هاي ساده

در اين مدل‌ها معمولاً يك آينه تراش‌خورده است كه در قسمت پشت براي نصب آينه آويزي تعبيه‌شده است گاهي اوقات در طراحي‌هاي مينيمال اين نوع آينه‌ها سرويس بهداشتي به شدت موردتوجه قرار مي‌گيرند اين نوع مدل معمولاً ارزان‌ترين مدلي هست كه مي‌توان انتخاب نمود اين نوع از آينه‌هاي دستشويي معمولاً درسرويس بهداشتي‌هاي عمومي استفاده مي‌شود

 

دو-آينه‌هاي ساده با قاب

 
 
 
تفاوت اين مدل‌ها با مدل قبل در قاب آن هست كه معمولاً اين قاب در مدل‌هاي قديمي از جنس پلاستيك مي‌باشد و مدل‌هاي جديد با قاب پي‌وي‌سي مي‌باشد درمدل‌هاي با قاب پي‌وي‌سي معمولاً يك زير آينه (اتاژور) هم وجود دارد اين مدل‌ها بيشتر در سرويس حمام استفاده قرار مي‌گيرد

 

سه- مدل‌هاي باكس آينه‌اي

 
 
 
اين نوع از آينه دستشويي معمولاً باكسي هست (كمد و يا كابينت) كه بر روي درب آن آينه وجود دارد در اين مدل چون در پشت آينه باكس تعبيه‌شده هم آينه و هم باكس بزرگ مي‌باشد. معمولاً اين مدل‌ها در دو جنس پلاستيكي و هم پي‌وي‌سي در بازار موجود مي‌باشد اگر وجود آينه بزگ و باكس نظم‌دهنده بزرگاز ضرورت هاي سرويس بهداشتي مي‌باشد و از در سرويس بهداشتي فضاي كافي براي آينه و باكس بزرگ نداريد اين مدل بهترين انتخاب مي‌باشد.

 

چهار-آينه باكس

در اين مدل‌ها معمولاً از سه قسمت آينه قسمت تزئيني و باكس تشكيل‌شده تنوع در اين نوع از آينه باكس‌ها زياد مي‌باشد اين نوع آينه‌ها در سايزهاي مختلف توليدمي‌شود و در سرويس‌هاي بهداشتي با فضاي كم طرفداران زيادي دارد جنس اين مدل معمولاً از جنس پي‌وي‌سي مي‌باشد

 

پنج-مدل آينه‌هاي سلطنتي

اين نوع آينه‌ها با قاب‌هايي از جنس ABS و در طرح‌هاي خاص منبت كاري شده در بازار وجود دارد اگر به طراحي آينه دستشويي بيشتر از كاربرد آن توجه داريد و نبود باكس و طبق تزئيني اهميت ندارد اين مدل بهترين انتخاب براي آينه‌هاي دستشويي مي‌باشد

صنعت و هنر تجسم فعاليت خودش رو در سال 84 آغاز كرد و در حال حاضر شامل كارگاه توليدي است كه به توليد آينه روشويي ، روشويي كابينتي ، آينه هاي دكوراتيو ، و تراش آينه مشغول هستند تجسم متشكل از تيمي با تجربه ، تحصيل كرده و خلاق است كه با توكل بر خدا سعي دارد قدمي در مسير توليد ملي بردارد.

براي مشاهده تصاوير بيشتر به سايت صنعت و هنر تجسم مراجعه كنيد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۳۸:۴۹ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

شكل گيري بازار در ايران

شكل گيري بازار در ايران به روزگاران بسيار دور باز مي گردد . در اغلب شهرهاي ايران تا پيش از دروه ساسانيان  محلي براي خريد و فروش برخي از كالاها وجود داشته است ، اما با توجه به ساخت اقتصادي كشور و كاركرد شهرها ، به جز شهرهاي بندري ، بازار به عنوان عنصر مهم شهري كه داد و ستد  و توليد بعضي از كالاها در تمام طول سال در آن جريان داشته باشد ، هنوز شكل نهايي خود را نيافته بود . در دوره ساسانيان ، در اثر رواج بازرگاني داخلي و توسعه شهرها و شهرنشيني ، چنين فضايي پا به عرصه وجود نهاد ( سلطان زاده ،1359: 71) .

پس از ورود اسلام و و گسترش شهرهاي اسلامي ، افزايش ارتباطات اجتماعي ، توسعه راه هاي كارواني و كاروانسراها ، موجب شكل گرفتن فضاي بازرگاني و توليدي ، موسوم به بازار شد . در شهرهاي اسلامي ، بازار ، محور اصلي و اقتصادي شهر بوده كه مراكز توليد و توزيع كالاهاي گوناگون ، انبارهاي مهم و مبادلات پولي در آن جاي داشتند ( كياني ، 1374: 16 ) . بر اساس اطلاعات موجود در منابع تاريخي ، از اواخر قرن اول هجري به بعد در بسياري از شهرهاي جديد و اغلب شهرهاي قديمي ، بازارهايي دايمي با فضاهاي ساخته شده ، وجود داشتند . در اين نوع بازارها ، هر صنف در بخشي از راسته اصلي و يا در يكي از راسته هاي فرعي جاي داشت و هر نوع كالا در محل معيني عرضه مي شد . البته پيشينه شكل گيري راسته هاي تخصصي در بازار و استقرار پيشه وران هر صنف در مجاور هم در ايران به پيش از اسلام مي رسد ( سلطان زاده ،1366: 20 ) .

2-1-1- بازار در دوران صفويه 

امنيت ايجاد شده در دوره صفويه و توسعه روابط خارجي ايران موجب گسترش روابط بازرگاني خارجي و در نتيجه رونق توليد انواع محصولات شد . رواج داد و ستد داخلي و خارجي منجر به رشد شهرنشيني و توسعه شهرها شدند .در اين دوران بازار شهرهاي بزرگ مانند اصفهان ، تبريز ، مشهد ، قزوين و شيراز به شدت گسترش يافتند . همچنين راسته هاي جديدي در كنار راسته هاي قديمي ساخته شد و تعدادي كاروانسرا در كنار هر كدام از بازارها برپا گرديد . شاه عباس اول در سال 1011  ه.ش دستور ساخت ميدان امام ( نقش جهان ) اصفهان و مسجد جامعي را در جبهه جنوبي آن داد . سپس چند رسته بازار و تعدادي كاروانسرا در جبهه شمالي و پيرامون ميدان ساخته شد (هنرفر ، 1344: 396) . تبريز پس از اصفهان مهم ترين شهر كشور در دوره صفويه محسوب مي شد . طبق مدارك تاريخي در سال1050 ه.ش شمار دكان هاي اين شهر حدود هفت هزار باب و تعداد كاروانسراها و خان ها  حدود دويست و هفتاد باب بيان شده است (سلطان زاده ، 1366: 20) .

2-1-2- بازار در دوره زنديه

پس از صفويه تا حدود قرن 11 ه.ش اقدامات مهمي در زمينه توسعه فضاهاي شهري و بازار صورت نگرفت . در دوره حكومت كريم خان زند ، فعاليت هاي عمراني مهمي در شيراز انجام شد . در اين دوران به فرمان وي ، بازار وكيل و تعدادي كاروانسرا در شيراز ساخته شد كه اكنون جزء بناهاي تاريخي و ارزشمند به شمار مي آيند       (سلطان زاده ، 1366: 23) .

2-1-3- بازار در دوران قاجار

در دوره قاجار ، تهران به عنوان پايتخت كشور به سرعت توسعه يافت . بازار اصلي شهركه از دوره صفويه شكل گرفته بود ، در امتداد محورهاي مهم شهر كه به دروازه هاي اصلي منتهي مي شد ، گسترش پيدا كرد و     راسته ها و كاروانسراهاي متعددي ساخته و به آن افزوده گرديد . در اين دوره اقدامات عمراني اندكي در برخي از شهرهاي بزرگ صورت گرفت و بازارهاي آنها توسعه اي معمول و متناسب با افزايش جمعيت شهر يافت           (سلطان زاده ، 1366: 26) .

دو تحول مهم اقتصادي و يك تحول مهم شهري در دوره قاجار در روند توسعه بازارها تاثير به سزايي داشت . نخست آن كه تبادلات اقتصادي ايران و ساير كشورها به ويژه روسيه و كشورهاي اروپايي در دوره قاجار منجر به ورود برخي از كالاهاي خارجي به بازارهاي ايران شد و در برخي از زمينه ها به توليد محصولات ايراني آسيب وارد شد (سلطان زاده ، 1366: 26) .

تحول دوم مربوط به تاسيس و راه اندازي تعدادي كارخانه باروت سازي ، اسلحه سازي ، ابريشم تابي ، كاغذ سازي ، بلورسازي ، نخ ريسي و چاپخانه بود كه به سبب پاره اي از ملاحظات شهري ، امنيتي و ارتباطي در بيرون بازار ساخته شدند و به اين ترتيب نقش بازار به عنوان يگانه محور اصلي اقتصاد شهر به تدريج رو به ضعف نهاد (سلطان زاده ، 1366: 27) .

تحول مهمي كه در زمينه ساختار شهري در اين دوره صورت گرفت نقش بسيار مهمي كه در زمينه ساختار شهري در اين دوره صورت گرفت و نقش بسيار مهمي بر تحول بازارها بر جاي گذاشت ، ساختن معابر و    خيابان هاي مستقيم بود . ورود اتومبيل به شهرها ، اهميت يافتن دسترسي سواره و تغيير نحوه تقسيم بندي قطعات زمين ، موجب شكل گيري خيابان هاي مستقيم در شهرهاي جديد و درون بافت قديمي شهر شد ، به طوري كه ابتدا نمادهاي جديد شهري ، اداري ، حكومتي و سپس دكان ها و فضاهاي تجاري در كنار خيابان ها ساخته شد . به اين ترتيب ساختار بيشتر بازارها دچار ايستايي و ركود گشت و راسته هاي تجاري به صورت پراكنده و متمركز در كنار خيابان ها گسترش يافت . اغلب بازارها به فضايي قديمي و تاريخي تبديل گشتند و در شهرهاي كوچك و كم جمعيت ، بازارها به تدريج تهي از فعاليت گشته ، فرسوده و متروك شدند (سلطان زاده ، 1366: 27) .

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع ارشد معماري : طراحي مجتمع تجاري-تفريحي با رويكرد طبيعت گرايي با تاكيد بر سازواره هاي طبيعي

2-1-4- بازار در دوران پهلوي

در دوره پهلوي اول ، به دليل رواج استفاده از خيابان و مسيرهاي مستقيم كالسكه رو كه از اواخر دوره قاجار مورد توجه بود ، استفاده از اتومبيل براي حركت در شهر ، شكل گيري روابط جديد اجتماعي و تامين امنيت ، منجر به دگرگوني بافت شهري شد و در پي آن بيشتر در شهرها ، الگوي شطرنجي غالب گشت . يكي از پيامدهاي تغيير ساختار شهر ، شكل گيري خيابان هايي براي تردد وسايل نقليه موتوري و پياده روهايي در دو طرف آن بود . همچنين در اين دوران ، فضاهاي اداري جديدي مانند بانك ها ، دفاتر ، موسسه هاي دولتي و خصوصي ساخته شدند كه به دنبال آن فضاهاي تجاري در قالب دكان هايي با شكل رديفي در جداره خيابان و كنار هم قرار گرفتند . اين دكان ها در دو سوي خيابان و پياده رو هايي كه از نظر حجم تردد عابران و تراكم جمعيت ساكن موقعيت مناسبي داشتند ، بنا شدند . اين گونه ساخت و ساز در جهت پاسخ به نياز كاربري تجاري و توسعه آن بود . به تدريج در برخي از خيابان هايي كه از رونق تجاري خوبي برخوردار شدند ، كمبود فضا به منظور توسعه كاربري تجاري موجب شكل گيري پاساژ گرديد . نخستين پاساژها در خيابان لاله زار ، جمهوري و اطراف ميدان بهارستان ايجاد شدند . شكل گيري پاساژها در كنار خيابان را مي توان با چگونگي ساخت كاروانسراي شهري در كنار راسته بازارها مشابه دانست . زيرا به طور معمول پاساژها در نقاطي از شهر و در خيابان هايي طراحي و ساخته مي شدند كه از يك سو داراي رونق اقتصادي بوده و از سوي ديگر توسعه دكان ها در لبه پياده روها و خيابان ها به سادگي ممكن نبود (سلطان زاده ، 1386: 4).


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۳۲:۲۰ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

-طراحي مجتمع تجاري-تفريحي با رويكرد طبيعت گرايي با تاكيد بر سازواره هاي طبيعي

هسته اوليه اغلب بازارهاي شهري ، در نزديكي يكي از پر جنب و جوش ترين دروازه هاي شهر تشكيل مي شد . اين هسته ، نخست در ربض و پشت دروازه شهر و گاه در داخل شارستان و نزديك به دروازه شكل مي گرفت ؛ سپس در داخل شارستان و ربض گسترش مي يافت . در شهرهايي مانند ري كه ربض به سرعت رشد مي كرد و شارستان رونق خود را از دست مي داد ، بازار تنها در ربض گسترش مي يافت . شكل گيري عناصر بازار و روند آن بستگي به كاركرد اصلي شهر و ميزان رشد اقتصادي و جمعيت آن داشت . بازارها به دو صورت كلي شكل گرفتند ؛ نخست بازارهايي كه پيرامون يك ميدان يا ميدان گاه پديدار شدند و دوم بازارهايي كه به صورت خطي و در امتداد گذرهاي اصلي سكونتگاه ها توسعه يافتند . بيشتر بازارهاي بزرگ ايران به خصوص در دروان اسلامي به صورت خطي بودند . اين گونه بازارها به طور معمول از مهم ترين و پر ترددترين دروازه شهر ، شروع و گاهي تا دروازه ديگر شهر امتداد مي يافت . در برخي از شهرها كه از لحاظ تجاري پر رونق بودند ،به سبب وجود حصار و محدوده اي معين امكان توسعه خطي بازار در يك امتداد وجود نداشت و دو راسته موازي شكل مي گرفت ، بازار تبريز نمونه اي از اين نوع استقرار فضايي است . البته اين گونه بازارها به خصوص در شهرهاي بزرگ بيشتر براي خريد ماهانه و گاه سالانه مورد استفاده قرار مي گرفتند ؛ در حالي كه مردم براي خريد كالاهاي روزانه يا هفتگي به بازارچه هاي كوچك در قسمتي از راسته اصلي محله مراجعه مي كردند (سلطان زاده ، 1386: 3) .

تمام يا بخشي از بيشتر بازارها در ابتدا پوشش نداشتند بلكه به تدريج و با رشد و گسترش آنها ، توسط برخي از بزرگان و بازرگانان شهر مسقف مي شدند . عرض بازارها به طور متوسط بين 3.5 تا 5  متر در نظر گرفته مي شد كه براي عبور عابران پياده از كنار هم مناسب بود . هر بازار داراي دروازه و دري جداگانه بود كه شب ها بسته مي شد . در دوران اوليه شكل گيري بازار ، اغلب مغازه هاي آن در نداشتند و هنگام شب و در ايام تعطيل ، مغازه داران با پارچه اي ضخيم مغازه خود را مي بستند ( سلطان زاده ، 1386: 252-257) .

2-2-1- ساختار بازار

در گذشته بازار ، تنها مركز تجاري و قطب اقتصادي شهر بود . ساختار اصلي بازار شامل معابر سرپوشيده با  مغازه هاي متعدد در دو طرف آن است . هر معبر و راهرويي منحصر به عرضه نوعي جنس خاص بوده ، به همين جهت قسمت هاي مختلف بازار را با نام كالاهايي كه در آن راسته عرضه مي شد ، نام گذاري مي كردند           (سلطان زاده ، 1386: 3) .

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع ارشد معماري : طراحي مجتمع تجاري-تفريحي با رويكرد طبيعت گرايي با تاكيد بر سازواره هاي طبيعي

به طور كلي بازار از 3 فضاي اصلي تشكيل يافته است :

1-فضايي كاربردي براي فعاليت هاي توليدي ، بازرگاني و خدماتي ( واحدهاي خرد تجاري )

2-فضاهاي عبوري براي مرتبط ساختن و همچنين مجزا نمودن واحدهاي كاربري (فضايي براي گذر مشتريان)

3-مكان هايي براي گردهمايي مردم بين فضاهاي متعدد بازار كه به صورت سرباز ، سرپوشيده مي باشند . لازم به ذكر است كه در مجموعه هاي تجاري و مراكز خريد در دوره مدرن خصوصاً در ايران ، اين فضا به دست فراموشي سپرده شده است و يا كمتر به آن پرداخته مي شود .

از كاربري هاي بسيار مهم بازار ، مسجد و مدرسه بود كه در نقاط تلاقي ، حجره ها آنها را در بر مي گرفتند . در محدوده مسجد ، نخست بازار مختص شمع فروشان ، عطاران ، مهر و تسبيح فروشان بود . پس از آن بازار كتاب فروشان ، صرافان ، چرم سازان و صحافان بر گرد مدرسه و يا مدارس قرار مي گرفتند . درهاي مدرسه معمولاً در راسته هاي اصلي بازار گشوده مي شد . بعد از آن بازار پارچه فروشان يا « قيصريه » بود كه به دليل اهميت صنعت نساجي و نقش مهم اقتصادي آن پر اهميت ترين مركز بازرگاني شهر محسوب مي شد . پس از قيصريه ، بازار نجاران ، مسگران ، قفل سازان و پس از آن حلبي سازان و آهنگران قرار داشت و در امتداد آن بازارهاي نعل بندان ، زين سازان و پالان دوزان با كاروانسراها و ميادين خاص خود در كناره و داخل باروي شهر قرار          مي گرفت . در وراي باروي شهر، بازارهاي روزانه و فصلي روستاييان ، دوره گردان و پيله وران گسترده مي شدند. صنايع وابسته به بازار و داراي آلودگي مانند دباغ خانه ، رنگرزي ، سفال سازي ، آجرپزي در فاصله اي منطقي از بارو قرار داشتند . بازارها عموماً با تصرف فضا از سمت داخل به خارج رشد مي نمودند ؛ بدين معني كه هميشه فضاهاي مجاور يا پشت بازار نيازهاي آن را تامين مي كرد ( حبيبي ، 1385 : 47 – 46 ) .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۲۵:۴۹ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)