ميهن سايت ميهن سايت .

ميهن سايت

دانلود پايان نامه ارشد با موضوع:تحليل جرم شناختي و كيفر شناسي پديده زورگيري ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان صفحه

چكيده. 1

فصل اول:كليات.... 2

مقدمه. 2

-1علت انتخاب موضوع.. 2

2-بيان مساله. 3

3-اهميت و ضرورت انجام تحقيق... 4

4-سوالات تحقيق... 5

5-فرضيات.... 5

6-پيشينه تحقيق... 6

7-محدوديت هاي تحقيق... 8

8-اهداف تحقيق... 8

9-روش كار. 9

10-خلاصه تحقيق... 9

فصل دوم: آسيب شناسي اجتماعي پديده زور گيري... 10

فصل سوم: بررسي حقوقي جرم زور گيري... 17

فصل چهارم:نتيجه گيري و پيشنهاد ها. 21

فهرست منابع.. 25

چكيده انگليسي... 26

 

چكيده

برخي از جرايم در جامعه با توسل به زور و خشونت ارتكاب مي‌يابد كه جرم قتل، ضرب و جرح نمونه بارز اين دسته از جرايم هستند. يكي از مهم‌ترين مصاديق اين دسته از جرايم خطرناك، زورگيري يا سرقت مقرون به آزار است. اين جرم خشن مي‌تواند به صورت مسلحانه يا صرف توسل به زور و قدرت بدني و تهديد واقع شود. برخي از مصاديق اين جرم منجر به صدمه شديد به مالباخته و يا حتي مرگ وي مي‌شود.

 

واژگان كليدي: زور گيري،جرم،كيفر شناسي.

 

فصل اول:كليات

 

مقدمه

-1علت انتخاب موضوع

قانو‌نگذار ايران مجازات‌هاي سنگيني براي اين قبيل جرايم خشونت‌بار در قوانين موضوعه در نظر گرفته است. در صورتي كه سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار باشد، تا 10 سال حبس در انتظار مجرم است؛ و از آن مهمتر در صورتي كه ارتكاب اين جرم به حدي باشد كه امنيت مردم به خطر بيفتد و همراه با هراس عمومي باشد، مي‌تواند به عنوان «محاربه» تلقي شود. در اين وضع قانونگذار مجازات‌هاي سنگيني نظير اعدام زورگير را پيش‌بيني كرده است. قانون جديد مجازات اسلامي با اينكه رويكردي جدي به كاهش مجازات در جرايم سبك داشته، زورگيري را جرمي سنگين دانسته است و براساس آن مجازات سارق آزار‌دهنده، مسلح و يا محارب به هيچ عنوان قابل تعويق و تعليق نخواهد بود. به نظر مي‌رسد رويكرد جديد قوه‌قضاييه مبني برخورد شديد با اين «جرم شبيه به جنايت» موثر واقع شده و نرخ ارتكاب به اين جرم را كاهش داده است.
در حوزه جرايم نيز جرم‌شناسان با بررسي علت‌هاي وقوع جرم سعي مي‌كنند با تاثير گذاشتن بر آن از وقوع جرايم جلوگيري كنند. زورگيري نيز جرمي است كه از علت‌هاي مختلفي از جمله شرايط اقتصادي و اجتماعي نشات مي‌گيرد بنابراين با از بين بردن اين علت‌ها مي‌توان از وقوع زورگيري هم پيشگيري كرد. در ادامه به بررسي دقيق‌تر راهكارهاي پيشگيري از زورگيري پرداخته‌ايم.
زورگيري از جمله جرايم خشن است كه علاوه بر هزينه‌هاي مالي و جسمي بر قرباني جرم، با ايجاد ترس و وحشت در مردم، حس امنيت را در شهروندان متزلزل مي‌كنند. برخورد و مجازات مجرمان اگر چه ممكن است برخي از اين هزينه‌ را جبران كند، نمي‌تواند وضعيت جامعه را به حالت قبل از ارتكاب جرم برگرداند.اما چگونه مي‌توان از زورگيري پيشگيري كرد؟

2-بيان مساله

بنيادي‌ترين راه پيشگيري از وقوع جرم سرقت مقرون به آزار يا زورگيري، مبارزه با فقر است. در صورتي كه ريشه فقر در جامعه خشكانده شود، قطعا شاهد كاهش يا حتي عدم ارتكاب زورگيري در جامعه خواهيم بود. از ديگر اقدامات مربوط به اين بخش اشتغال‌زايي، كاستن از فاصله طبقاتي و مبارزه با حاشيه‌نشيني است.

از سوي ديگر، راه‌هاي مقطعي نيز براي پيشگيري از پديده زورگيري وجود دارد كه اين تدابير تحت عنوان پيشگيري وضعي از جرم شناخته مي‌شوند. به عنوان مثال قرار دادن حفاظ و ديگر موارد ايمني براي ضد سرقت كردن مناطق مسكوني از جمله اين راه‌كارهاست. همچنين در مورد شيوه‌هاي ارتكاب جرم سرقت مسلحانه و زورگيري بايد از طريق رسانه‌هاي گروهي به مردم اطلاع‌رساني شود. براي نمونه قربانيان بالقوه بايد بدانند در صورتي كه توان مقاومت در برابر خواسته زورگير يا رهايي از دست وي را داشته باشند، بهتر است در اين خصوص اقدامات لازم را صورت دهند اما در صورتي كه توان مقاومت نداشته باشند و خطر جاني آنها را تهديد كند، ناگزير بايد به خواسته زورگير تن دهند و پس از آن موضوع را از طريق مراجع انتظامي و قضايي پيگيري كنند. همچنين كارآگاهان پليس مي‌گويند، شهروندان حتي‌الامكان از همراه داشتن اشياي قيمتي خودداري و سعي كنند در كوچه‌هاي خلوت تردد نكنند، از افراد مشكوك فاصله بگيرند و در خيابان‌هاي خلوت از پاسخگويي به افراد مشكوك خودداري كنند. رسيدگي سريع مراجع قضايي راه‌حل ديگر براي برخورد با جرايم خشن نظير زورگيري اين است كه مراجع قضايي و ضابطان دادگستري با سرعت به پرونده‌‌هاي قضايي مربوط به اين دسته از جرايم رسيدگي كنند؛ به اين معنا كه بايد جمع‌آوري دلايل حفظ آثار جرم به سرعت انجام شود و در سريع‌ترين زمان ممكن نيز نسبت به صدور كيفرخواست عليه مجرماني كه مرتكب جرايم خشن شده‌اند، اقدامات لازم صورت گيرد. دادگاه‌ها بايد خارج از نوبت به پرونده‌هاي جرايم خشن رسيدگي و احكام آن را نيز در ملأ عام اجرا كنند تا مردم شاهد باشند، كساني كه دست به چنين اعمالي مي‌زنند، به مجازات سختي محكوم خواهند شد. زماني كه مرتكبان احتمالي اين قاطعيت و سرعت را در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي مربوط به جرم زورگيري را مشاهده كنند، احتمال منصرف شدن آنها در ارتكاب جرم مذكور در آينده بيشتر خواهد شد.

مجازات قطعي و سريع مجرمان اين پيام را براي مجرمان بالقوه به همراه دارد كه در صورت ارتكاب جرم بدون اتلاف وقت مجازات خواهند شد بنابراين هزينه ارتكاب جرم براي مجرم بالا مي‌رود و مجرم بالقوه از به فعليت رساندن انگيزه‌هاي مجرمانه خود منصرف مي‌شود.

3-اهميت و ضرورت انجام تحقيق

راهزني زورگيري و محاربه جرايمي شبيه به هم هستند بنابراين اقدامات انجام گرفته براي پيشگيري از آنها به هم نزديك است. اما سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه چه تفاوتي بين راهزني و سرقت توام با آزار وجود دارد؟ هر دوي اين جرايم ممكن است توسط قاضي بر عمل زورگيري تطبيق داده شوند و مرتكب هر دوي اين جرايم نيز با وجود شرايطي محارب خواهد بود و به دار مجازات آويخته خواهد شد. براي يافتن پاسخ اين سوال به چند نكته توجه كنيد. نخست، اينكه براي اينكه كسي را به دليل سرقت مقرون به آزار، محارب بدانيم حتما دو شرط لازم داريم:1- حمل اسلحه 2- ارعاب و ترساندن مردم. دوم هم اينكه در هر دوي جرايم فوق امكان حصول اين دو شرط مهياست. اما نكته مهم اينجاست كه وقتي از راهزني صحبت مي كنيم عنصر اصلي آن اخذ به قوه است كه فرهنگ عامه ايران به درستي آن را در قالب زورگيري بيان كرده است. راهزن در واقع مستوجب حد است كه يكي از اين حدود قتل خواهد بود البته در اين جرم اگر مرتكب بتواند شرايط خفيف شدن جرم را اثبات كند مستوجب تعزير مي شود. ولي وقتي از سرقت توام با آزار صحبت مي كنيم فرض اوليه عدم ارعاب و عدم حمل اسلحه است و زماني كه اين دو ثابت شوند مي‌توان مرتكب را محارب اطلاق كرد.

4-سوالات تحقيق

1-آيا مشكلات اجتماعي در بروز ارتكاب جرم زورگيري تاثير دارد؟

2-آيا ميزان مجازات براي مصاديق جرم زورگيري كافي به نظر مي رسد؟

3-آيا پديده زورگيري عنوان مجرمانه خاصي در قانون ما دارد؟

5-فرضيات

1-بلي،مشكلات اجتماعي در بروز ارتكاب جرم زورگيري تاثير دارد.

2-خير،ميزان مجازات براي مصاديق جرم زورگيري كافي به نظر نمي رسد.

3-خير،پديده زورگيري عنوان مجرمانه خاصي در قانون مجازات ما ندارد.

6-پيشينه تحقيق

1-(گلدوزيان، ايرج؛ بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، تهران، ميزان، چ يازدهم، 84، ص 221.):

عنصر قانوني جرم تهديد و اخاذي ،ماده 669 قانون مجازات اسلامي است كه به موجب آن « هر كس ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي و شرافتي يا مالي و يا به افشاي سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه و يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده و يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .

 

2-( حقوق كيفري اختصاصي جلد اول _شامبياتي دكتر هوشنگ.شابك،چاپ ششم ،تهران 1380):

تهديد به اضرار مالي نيز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وي تحت شمول ماده 669 قرار مي گيرد در اين صورت نيز تهديد كننده قابل مجازات با اين ماده است حال فرقي نمي كند وجه يا مال يا چيزي مطالبه نموده باشد يا خير بعنوان نمونه اگر كس ديگر را تهديد نمايد اتومبيل پدرش را سرقت خواهد كرد و يا منزل برادرش را آتش مي زند با جمع شرايط تهديد واقع شده است .

 

3-( اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، تهران، ميزان، چ يازدهم، 82، ج 2، ص 44.(:

تهديد بايد ناظر به موضوع معين باشد. و در اين امر واقعي يا غير واقعي بودن تهديد بي‌تاثير است. لكن هدف مرتكب لزوماً از تهديد بايد تحصيل منفعت نامشروع باشد. و همچنين نوع وسيله تهديد اعم از كتبي، شفاهي، علني، غيرعلني بودن آن نيز در وقوع جرم مطرح نيست.[1] لذا نوع تهديد مطرح نيست بلكه بيم اضطراب ناشي از تهديد در مباشر جرم او را مصمم به ارتكاب جرم نمايد. بنابراين تهديد به ايراد صدمات بدني از ناحيه شخصي عليل به فردي نيرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتكاب سرقت نمي‌تواند از مصاديق تهديد باشد؛ زيرا معمولاً چنين تهديدي قادر به ايجاد بيم در فرد نيرومند نيست تا او را مصمم به ارتكاب سرقت بنمايد. بطور كلي وجود تهديد مؤثر، امري است نسبي، و تحقق آن منوط به اوضاع و شرايط تهديد كننده و شونده دارد

 

4-(-ميرمحمدصادق، حسين؛ جرائم عليه امنيت، تهران، ميزان، چ هفتم، 85، ص 128):

مجازات جرم تهديد، اگر در قانون مجازات خاص تعيين شده باشد همان مجازات اعمال خواهد شد. همانند تهديداتي كه به عنوان جرم مستقل در بالا ذكر شده. اما در جرائم تعزيري چنانچه مجازات خاص براي تهديد كه مصداق معاونت مي‌باشد، وجود نداشته باشد طبق ماده 726 قانون مجازات اسلامي. مجازات معاون يعني تهديد كننده حداقل مجازات مباشر، يعني تهديد شونده خواهد بود. و در غير موارد فوق معاون طبق ماده 43 قانون مجازات اسلامي تعزير مي‌شود. البته نكته‌اي كه بايد به خاطر بسپاريم اين است كه فعل تهديد كننده در صورتي كه فعل تهديد شونده قانوناً جرم نبا

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۵۸:۰۵ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت : بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان ...

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد

يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۵۴:۱۴ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پايان نامه ارشد روانشناسي:بررسي مقايسه اي هوش هيجان كودكان عادي ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

خلاصه پژوهش
پژوهش فوق بررسي مقايسه اي هوش هيجاني كودكان كار و خيابان و كودكان عادي شهر تهران كه سن آنها بين 10 تا 15 سال است و به صورت در دسترس مورد سنجش قرار گرفته اند. محقق در اين پژوهش با توجه به الگوي مايرو سالوري (1990) مصاحبه‌اي را به صورت ساخت وار و باز پاسخ طراحي كرده كه شامل پنج حيطه بود (خودانگيزي، خودآگاهي ادارة هيجانها هم حسي و تنظيم روابط). براي تجزيه و تحليل از روش مانوتيني يو كه روش هاي ناپاراستريك است استفاده شده و چون روش متقني براي جمع نمرات كسب شده يافته نشد نمرات دو گروه در پنج حيطه با هم مقايسه شد. و در آخر تفاوت معناداري بين هوش هيجاني كودكان عادي و كودكان كار و خيابان ديده نشد.

فصل اول
پرسش پژوهش
آيا هوش هيجاني كودكان كار و خيابان تفاوت معناداري با كودكان عادي 10 تا 15 سال دارد؟
فرضيه پژوهش
هوش هيجاني كودكان كار و خيابان تفاوت معناداري با هوش هيجاني كودكان عادي دارد.
اهداف پژوهش:
1-توصيف هوش هيجاني (EQ) كودكان كار و خيابان و عادي.
2-مقايسه تفاوت وش هيجاني (EQ) كودكان كار و خيابان بر اساس ميزان معناداري
3-تعيين بالاترين و پايين ترين ميزان EQ در اين گروه
متغير پژوهش
متغير وابسته هوش هيجاني
متغير مستقل: وضعيت كودك اعم از عادي يا كودك كار و خيابان بودن


تعريف نظري متغيرهاي پژوهشي:
هوش هيجاني: هوش هيجاني متشكل از مؤلفه هاي درون فردي است كه داراي پنج حيطه باشد خودآگاهي ادارة هيجانها خودانگيزي هم حسي و تنظيم روابط (ماير و سالووي 1996)

كودك خياباني
كودكاني كه عمده وقت خود را بدون مديريت بزرگسالان در خيابان ها مي گذرانند (يونيسف)
كودك عادي:
كودكاني كه از محبت پدر و مادر برخوردارند و تحت سرپرستي آنها در خانه و خانواده زندگي مي كنند و مي توانند از بيشتر امكانات رفاهي اجتماعي فرهنگي برخوردارند.
هوش هيجاني
نمره اي كه كودك در پاسخ به پنج سؤال باز پاسخ در رابطه با پنج محور خودآگاهي ادارة هيجانها خودانگيزي هم حسي و تنظيم روابط كسب مي كند.
كودك خياباني
در پژوهش حاضر كودكان كار به كودكاني اطلاق مي شود كه سطح سني آنها بين 10 تا 15 سال بوده و براي افراد معاش به شغل هايي نظير دست فروشي، گل فروشي، فال فروشي، واكس زدن و… اشتغال دارند و اغلب به سرپرست يا بي سرپرست هستند و به طور در دسترس در شهر تهران مورد انتخاب و آزمون قرار گرفت اند.
كودك عادي:
كودكي كه از خانواده و محبت آنها برخوردار است و تحت سرپرستي آنها زندگي مي‌كند و به طور در دسترس در شهر تهران مورد انتخاب و آزمون قرار گرفته اند.
هدف پژوهش:
يكي از بزرگ ترين چالشهاي بشري توسعه روابط معني دار و رضايت در زندگي است. مادامي كه فرد به نيازهاي هيجاني خود و ديگران توجهي نكند. ارتباط موثري با افراد نخواهد داشت. اگر فردي درك هيجاني خوبي داشته باشد. مي تواند از تغييرات روحيه و درك احساسها بهره ميبرد و از چنين دركي براي اداره كردن و كنار آمدن با هيجانها استفاده كند. (پتن به نقل از اعتصامي 82)
با توجه به اهميت و تأثر وش هيجاني در زندگي و پيشرفت افراد. در اين تحقيق بر آن شديم تا هوش هيجاني را در كودكان كار و خيابان و كودكان عادي مورد بررسي و مقايسه قرار دهيم.

اهميت موضوع پژوهش
بحث بر سر اهميت هوش هيجاني پيوند ميان عاطف، شخصيت را شامل مي شود از ديدگاه ارسطو مشكل انسان در اين نيست كه از هيجان برخوردار است، بلكه آنچه اهميت دارد مناسب بودن هيجان و نحوه ابراز آن است (كلمن 1998)
با توجه به مقوله هوش هيجاني در زندگي روزمره روابط ميان فردي و اجتماعي و نقش آن در پيشرفت موفقيت آميز انسانها و جديد بودن اين مقوله و از طرفي تأثير وضعيت زندگي كودكان در روابط اجتماعي آنها پژوهش حاضر در پي رسيدن به اين هدف است كه آيا بين هوش عاطفي كودكان عادي و كودكان كار تفاوت معني داري وجود دارد يا خيز. زيرا كودكان كار و خيابان به دليل وضعيت خاص زندگي و شرايطي كه در آن به سر مي برند در معرض هيجانهاي متفاوتي قرار مي گيرند كه گاه ممكن است ويژگي‌هاي درون فردي (خودآگاهي، ادارة هيجانها خود انگيزي هم حسي و تنظيم روابط) را پرورش دهد و گاه باعث سركوب آنها گردد.

فـصل دوم
پيشـينه

پيشينة هوش هيجاني را مي توان در ايده و كسلر به هنگام تبيين جنبه هاي غير شناختي هوش عمومي جست و جو كرد. وكسلر در صفحه 103 گزارش 1943 خود دربارة هوش مي نويسد كوشيده ام نشان دهم كه علاوه بر عوامل هوش عوامل غير هوشي ويژه اي نيز وجود دارند كه مي تواند رفتار هوشمندانه را مشخص كند. نمي‌توانيم هوش عمومي را مورد سنجش قرار دهيم. مگر اينكه آزمونها و معيارهايي نيز براي سنجش عوامل غير هوشي در بر داشته باشند. وكسلر در كارهاي خود به تلاش‌هاي دال حسي به سنجش حيات غير شناختي هوش نيز اشاره كرده است. نتيجه كوشش هاي دال در مقياس رشد اجتماعي وايلند منعكس است.
پير (1984) نيز بر اين باور بود كه تفكر هيجاني بخشي از تفكر منطقي است و به اين نوع تفكر يا به معناي كلي تر هوش، كمك مي كند. روان شناس ديگري نظير ماير (1993) و سالووي نيز پژوهش هاي خود را بر جنيه هاي هوشي هيجاني متمركز كرده‌اند (جلالي 1381) پيش از 1990 پاين (1968) براي نخستين بار واژه هوش هيجاني را به كار برد و چنين نوشت:
يكي از دلايلي كه بسياري از پژوهشگران در حال حاضر هوش هيجاني را مورد مطالعه قرار مي دهد. اين است كه افرادي هوش هيجاني بالايي دارند در برخي جنبه هاي از ديگر افراد جامعه مؤثرترند.
هوش هيجاني، احساس و تفكر را به كار مي گيرد و موفقيت افراد را به زندگي بهترين نحو پيش بيني مي كند (بس 1996 و هنگ 1996 به نقل از ماير سالوي و كارسو 2000)
شايان ذكر است كه ايده هوش هيجاني پس از 50 سال بار ديگر توسط گاردنر (1983) استاد روان شناس دانشگاه هاروارد دنبال شد. وي هوش را مشتمل بر ابعاد گوناگوني چون زباني، موسيقيايي، منطقي رياضي جسمي ميان فردي و درون فردي مي داند. گاردنر وجوه شناختي مختلفي را با عناصر از هوش شناختي يا به گفته خودش شخصيتي تركيب كرده است. بعد غير شناختي مورد نظر او مشتمل بر دو مؤلفه كلي است كه وي آنها را با عناوين استعدادهاي دروني و مهارت هاي ميان فردي معرفي مي‌كند. به نظر گاردنر هوش هيجاني متشكل از دو مولفه هوش درون فردي و هوش ميان فردي است.
طي يافته هاي كلمن (1998) سالووي و ماير (1990) اولين تعريف رسمي از هوش هيجاني مطرح مي شود. در همان سال نيز ماير و سالوي همراه با دي پائولو اولين آزمون توانايي هاي هوش و هيجاني را به ثبت رساندند يك آزمون توانايي به جاي اتكا به گردش دادن شخصي توانايي ها. توانايي هاي واقعي را مي سنجد از آن پس از هر كسي در زمينه تحول مفهوم هيجاني به عنوان هوش حقيقي شناخته شده اند.
بار آن هوش غير شناختي را عامل مهمي در تعيين توانمندي افراد براي كسب موفقيت در زندگي تلقي مي كند و آن را با سلامت عاطفه- يعني وضعيت رواني يعني و در مجموع سلامت هيجاني- در ارتباط مستقيم مي بيند. بار آن براي اولين بار بهره هيجاني (EQ) را در برابر IQ كه اصطلاح شناخته شده و مقياسي براي سنجش هوش شناختي است مطرح كرد و از سال 19810 به تدوين پرسشنامه بهره هوش هيجاني EQ و توصيف كمي هوش شناختي تنها شاخص عمده براي پيش بيني موفقيت فرد نيست.
هوش هيجاني مجموعه اي از توانايي دست كه نشان مي دهد دقت گزارش هاي هيجاني افراد چقدر متفاوت است و درك دقيق تر هيجان چگونه منجر به حل بهتر مسئله هيجاني در زندگي فرد مي شود در واقع هوش هيجاني توانايي درك و ابراز هيجان ذهن و فهم و استدلال هيجان و نظم دادن به هيجان خود و ديگران است (ماير و سالووي 1997)

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۵۰:۲۵ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

دانلود پايان نامه معماري : طراحي خانه چند نسلي با رويكرد به فرم هاي تعاملي اقليم وفرهنگ گرا به منظور

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده.............................................. 1

آغاز سخن........................................... 2

فصل اول : كليات

1- بخش پروپوزال

1-1- عنوان تحقيق (Title)............................ ..4

1-2- بيان مسئله (Statement of Problem)................. ..4

1-2-1-مسئله چيست ومشكل كدام است ؟................. 4

1-2-2- آگاهي يا خدمات ما درخصوص مسئله چقدر است؟ چه بايد كرد ؟ 6

1-2-3-عواقب مشكل وتبعات استمرار مسئله ............. 7

1-2-4-راه حل ها كجايند ؟ طرح چند سوال خوب ......... 8

1-2-5- خلاء اطلاعات يا تناقض اطلاعات ................. 9

1-2-6- تصوير تحقيق ( مكان پژوهش ، مكان تنظيم و ارائه – سيماي مخاطب) ................................................... 9

1-2-7- نتايج تحقيق چگونه مفيد باشد؟( سودمندي و كارايي ) 10

1-3- بيان اهداف (Statement of Goals)................... 10

1-4- منابع و پيشينه................................ 10

1-5- آيا طرح يا طرح هاي مشابهي وجود دارد؟ اگر بلي كدام است؟ 13

1-6- نحوه اجراي تحقيق.............................. 13

1-6-1- فرايند شكل گيري پژوهش....................... 14

گام اول- گسستن:

1-پرسش آغازين (تعريف مسئله)- پروپزال............... 15

2-مرور منابع....................................... 16

3-طرح نظري مساله تحقيق (روشن ساختن مساله تحقيق).... 16

گام دوم- ساختن:

1-تحقيق چهارچوب نظري مسئله تحقيق، فرضيه عمومي و توسعه آن 19

2-ساختن مدل تحليلي گسترده تحقيق.................... 19

گام سوم- مقايسه با واقعيات؛

1-اجراي تحقيق (آزمون فرضيات)....................... 21

فصل دوم : ادبيات وپيشينه تحقيق

2- بخش دوم نظري (پرسشهايي درباره معنا- سكونت- خانه)

2-1- نگاهي به معماري............................... 24

2-1-1-رفع چند سوء تفاهم بزرگ....................... 25

2-1-2- عملكرد گرايي................................ 26

2-1-3- سردرگمي فعلي معماري......................... 28

2-1-4- اما اصطلاح معماري با معنا شامل چه چيزهايي است؟ 29

2-1-5- براي شناخت واقعي معناي معماري از كجا بايد شروع كرد؟ 29

2-1-6- در جستجوي شناخت واقعي دو وجه غالب دوگانگي موجود (عملكردگرايي- نشانه شناسي)....................................... 30

2-2- معنا- زبان- الگو.............................. 31

2-2-1- مقدمه....................................... 31

2-2-2- رويدادها (فعاليت ها، موقعيتها).............. 31

2-2-3- الگوي رويدادها- كيفيت رويدادها- رفتارها..... 32

2-2-4- فرهنگ....................................... 32

2-2-5- رويداد- فضا................................. 32

2-2-6- نظريه ميان رويداد و فضا..................... 32

2-2-7- الگوي جامع شامل فضا و رويداد ............... 32

2-3- مفهوم يابي سكونت- خانه (شناخت مفاهيم و معناها نقشها و كاركردهاي خانه).............................................. 34

2-3-1- خانه نهاد سكونت............................. 34

2-3-2- ارزشيابي و استنباط ما از محل سكونت.......... 35

2-3-2-1- نحوه نگرش به خانه و محل سكونت............. 36

2-4-2-2- رفاه...................................... 36

فصل سوم : روش تحقيق

3- بخش تاريخي

3-1- مقدمه......................................... 40

3-2- معماري سنتي ايران............................. 40

3-3- بررسي و مقايسه معماري سنتي و امروزي ايران..... 42

3-4- جدول مقايسه خانه هاي سنتي و امروزي............ 43

3-5- نتيجه گيري تحليلي............................. 46

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

4- بخش كاربردي (تدوين نهايي مباحث مطالعاتي)

4-1- نظريه هاي مختلف در مورد شكل خانه.............. 52

4-2- عوامل اجتماعي – فرهنگي و شكل خانه............. 59

4-3- نيروهاي اجتماعي – فرهنگي و شكل بنا............ 62

4-4-اقليم: تغييير دهنده فرم و تعامل گرايي.......... 66

4-5-بررسي علل مهاجرت روستائيان به شهرها در ايران با فرا تحليل پايان نامه هاي تحصيلي.................................... 69

4-5-1-نتيجه گيري و پيشنهادها.............................................................................................................74

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

5-بخش مطالعات بسترطرح

5-1-پيشينه منطقه و مشخصات جغرافيايي................ 78

5-2-اصول فني واستانداردهاي طراحي درفضاهاي مجموعه... 80

5-3-نتيجه گيري – تقرب به طرح....................... 90

6- ضمائم........................................... 100

7- منابع........................................... 104

چكيده:

يافتن مكاني براي سكونت و احساس آسايش در آن يكي از اساسي ترين و مهمترين نيازهاي بشر در طول تاريخ مي باشد. خانه به عنوان عنصري كه تامين كننده­ي اين نياز است، داراي اهميت خاصي مي باشد. با نگاهي به معماري سنتي ايران نيز، نقش و جايگاه ويژه خانه به عنوان عنصري مهم در معماري اشكار
مي شود. در طراحي خانه هاي سنتي از الگوهايي استفاده شده است كه اين الگوها متاثر از عوامل متعددي مي باشد. ميزان تعامل و فرهنگ مردماني كه در اين خانه ها و جامعه زندگي مي كنند، بسيار حائز اهميت است. در معماري معاصر، با تغيير روش زندگي، افزايش جمعيت، كمبود زمين و تفاوت نگرش در نسل هاي مختلف، الگوهاي معماري مسكن نيز تغيير يافته است.

طراحي خانه هاي چند نسلي مي تواند در صورت مطالعه­ي دقيق، به عنوان راه حلي بهينه براي بسياري از مشكلات و ناهنجاري هاي مرتبط با مسكن بكار رود. اين مقاله با رويكردي توصيفي- تحليلي و با بهره گرفتن از مفاهيم نظري مرتبط با معماري تعامل گرا و فرهنگ گرا و بررسي علل نياز به طراحي خانه هاي چند نسلي، به بيان معضلات و مشكلات در اين رابطه و وجود رويكردهايي با مضامين فرهنگي و تعاملي در قالب طراحي خانه هاي چند نسلي به عنوان راه حلي مطمئن جهت جلوگيري از مهاجرت هاي تخريبي مي پردازد.

واژگان كليدي:

خانه هاي چند نسلي، معماري تعامل گرا، معماري فرهنگ گرا، معماري سنتي- مدرن

آغاز سخن

تاكنون هر چيزي را پذيرفته و تاييد كرده ايم. زمان آن رسيده كه ازطرح مسائل تكراري معماري فراتر رفته و به اين بيانديشيم كه مسائل عميق تري از اقليم و منظر و مصالح و سبك و ... در طراحي ما دخيل اند و بيانديشيم كه چرا معماري و مظاهر آن زماني خوشايند و زماني مشمئز كننده است، چرا گاهي صميمي و زماني غريبه و غير قابل درك است. در پس اين مظاهر كدام عوامل پشت پرده، خواسته و ناخواسته معماران را به ارائه نقش وادار ميسازد.

به نظر ميرسد گردانندگان واقعي اين صحنهها و اين نمودها كارگردانان توانايي ميباشند كه هر چند بار زماني ظهور كرده و امت هنري شان را رهبري ميكنند و سعي دارند كه آنها را از بيراهه به مسير جدي و واقعي هدايت نمايند.

آنچه تاكنون بوده و هستيم و آنچه از معماري با دست خود عرضه ميداريم و با دروغ آفريده خود ميدانيم و به آن ميباليم از اين درك هوشمندانه بي بهره است. ما آلت دست سبك، تقليد، سنت شكني و يا حتي آرمان احياي سنتها و ارزشهاي پايداريم، چرا كه از درونمايه و جوهره اين ادعاهاي بزرگ بي خبريم.

آنچه در وصف معماري امروز كه با رعايت حرمت و ارزش اين هنر، نامگذاريش هم بي تناسب است ميتوان گفت اين است كه، ساخت و ساز و به ادعاي ما معماري امروز، زماني موسيقي دلنواز و برانگيزانندهاي است كه حتي از درك وزن و تناسبات و علت اوج و فرود آواهايش عاجزيم و نميدانيم چرا ميگويند زيباست و چرا براي ما زيبا است و چرا گاهي ملودي خسته كننده و كسالت آوري است كه اتفاقاً مخاطب و كارفرمايان زيادي دارد.

در حقيقت ايده و تفكرات جديد و پرداختن و طرح مسائل بنيادي جديد كه پايه سياستگذاريهاي هنري است، منشا وضع بسامان ونابسامان معماري دنيا است.

معماري نيز مانند هر اقليمي دولتي سياستگذار ميخواهد و امتي كه با درك صحيح از سياستها و القائات و با بينشي عميق نسبت به باورهاي شخصي و مردمي و درك صحيح نيازها به نشر و توسعه آنها اقدام نمايند. واضح است كه اعمال اين سياستها و انقلابات فكري و يا اجتناب از قبول و اجراي آن خود نوعي ابتكار است و تشخيص آن مسئوليت سنگيني ميباشد. بي دليل نيست كه به گفته ميس وان در روهه معماري صحنه بازي كودكان خردسال يا بزرگسال نيست.

بخش اول : پروپزال

عنوان تحقيق (Title): طراحي خانه چند نسلي با رويكرد به فرم هاي تعاملي اقليم وفرهنگ گرا به منظور جلوگيري از مهاجرت تخريبي.
1-2- بيان مسئله (Statement of Problem)

مقدمه بيان مسئله

1-2-1- مسئله چيست و مشكل كدام است؟

يكي از كامل ترين توصيفاتي كه درباره خانه آمده توصيفي است كه جبران خليل جبران در كتاب «پيامبر» خود آورده: «خانه كالبد بزرگ شماست.» در اين بيان خانه به شدت به وجود انسان وابسته است و از وجود و ويژگيهاي انساني متاثر ميباشد و واسطهاي است كه انسان بين خود و جهان پيرامونش برگزيده.

خانهها و الگوهاي زندگي انسان با تحول و تكامل او رشد كرده و با ويژگيها و نيازهاي او سازگار ميگردند و از محدوديت و يا انبساط ذهنيت او متاثر ميشوند. در واقع آنچه كه در رأس همه عوامل در تجارب خانه سازي انسان موثر بوده خود او و روان دليل ميتوان ادعا كرد كه خانه ارگانيسمي متغير بوده و مفاهيم متعدد و پيچيدهاي دارد.

تحولات عظيم و تجربه خانه سازي در دوران معاصر اين امر را به روشني نشان ميدهند. با عوض شدن شيوه زندگي مفهوم و مصداق خانه و سكونت جاي خود را به واحد مسكوني و اسكان واگذار كرده و نسلهاي جديد راه و روش و شيوه و منش ديگري را براي زندگي خصوصي و اجتماعي خود برگزيدهاند.

نكته قابل اهميت اين است كه سازمان فضايي خانه نيز تحت تاثير اين رويكرد به شدت دگرگون شده و اين تاثير عميقي است كه بر جاي مانده و به راحتي قابل لمس ميباشد. خانههاي كوچك و جمع و جور و راحت جاي خانههاي بزرگ قديمي و پر دردسر را گرفتهاند و امكانات بي نظير و آسايش خانههاي جديد مورد استقبال نسل امروز واقع شده و دلمشغولي معماران و مسئولان امروز مفاهيمي چون مسكن اجتماعي با زير بنايي محدود- ض

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۴۶:۳۳ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پايان نامه حقوق خصوصي: شيوه‌هاي تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي با تأكي

فهرست مطالب:

مقدمه.....................................................................................................1

فصل اول- كليات .................................................................................... 5

مبحث اول- تعاريف و مفاهيم مقدماتي ...................................................... 6

گفتار اول- تعريف لغوي و اصطلاحي داوري ......................................................... 6

گفتار دوم- تعريف داوري تجاري بين المللي ..................................................................... 8

الف) قرارداد داوري .............................................................................. 9

ب) تجاري بودن داوري .................................................................................... 10

ج) بين المللي بودن داوري...................................................................................12

گفتار سوم- تعريف طرق جايگزين حل و فصل اختلاف ............................................ 14

گفتار چهارم-مفهوم قانون حاكم بر ماهيت دعوي..................................................... 18

مبحث دوم – ماهيت ، اهميت و اقسام داوري ...................................... 19

گفتار اول- ماهيت حقوقي داوري..........................................................19

گفتار دوم- اهميت داوري ......................................................................... 24

الف- علل مقبوليت داوري .................................................................................... 25

ب- علل رجوع به داوري ............................................................................... 27

گفتار سوم- اهميت تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي ...................................... 32

گفتار چهارم- اقسام داوري .......................................................................... 34

الف)داوري سازماني و مزاياي آن ........................................................... 34

ب) داوري موردي و مزاياي آن ........................................................................... 40

گفتار پنجم- تفكيك داوري از نهادهاي مشابه ............................................................. 42

الف) داوري و كارشناسي ....................................................................................... 42

ب) داوري و صلح ........................................................................................... 43

ج) داوري و ميانجي گري .................................................................................. 44

د) داوري و سازش ...................................................................................... 46

فصل دوم- انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين دعوي................. 48

مبحث اول- انتخاب قانون توسط طرفين ...................................................................... 49

گفتار اول- انتخاب صريح بر اساس اصل حاكميت اراده ......................................... 49

گفتار دوم- انتخاب ضمني ................................................................................. 51

مبحث دوم- بررسي اصل حاكميت اراده در ماده 968 قانون مدني و ماده 27 قانون داوري................53

گفتار اول- بررسي نظريه‌هاي پيرامون ماده 968 قانون مدني ايران ........................................ 54

الف) نظريه امري بودن ............................................................................ 55

ب) نظريه تخييري بودن ................................................................................ 61

گفتار دوم- بررسي ماده 27 قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران .................................... 65

الف) اصل حاكميت اراده ................................................................... 67

ب) منع احاله ............................................................................ 68

گفتار سوم- عدم نسخ ماده 968 قانون مدني ايران..............................................69

مبحث سوم- اعمال اراده طرفين مبني بر تصميم گيري بر اساس عدل و انصاف و كدخدامنشانه........70

گفتار اول- در حقوق خارجي............................................................................70

گفتار دوم- در حقوق ايران............................................................................74

فصل سوم- انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط داوران................................78

مبحث اول- شرط ضمني دال بر گزينه منفي نسبت به اعمال قانون ملي .................... ..79

گفتار اول- حكومت قانون مقر داوري ..................................................................... 81

گفتار دوم- حكومت قانون دولت طرف قرارداد ...................................................... 84

گفتار سوم- آزادي داور (اعمال مناسب‌ترين سيستم تعارض قوانين) ........................ 86

گفتار چهارم- تجميع سيستم‌هاي حل تعارض ............................................... 90

گفتار پنجم- اعمال اصول كلي تعارض قوانين ........................................................... 91

گفتار ششم- انتخاب مستقيم حقوق ماهوي .............................................. 93

مبحث دوم- اعمال قواعد مشترك موجود در قوانين ملي....................................... 96

مبحث سوم- اعمال حقوق فراملي بازرگاني .............................................. 101

گفتار اول- تعريف ............................................................................................... 103

گفتار دوم- مفاهيم .......................................................................................... 105

گفتار سوم- عناصر ....................................................................................... 107

الف) اصول كلي حقوقي ...................................................................................108

ب) رسوم و عرف‌هاي تجاري بين‌المللي ............................................................. 112

ج) حقوق بين الملل عمومي ............................................................................. 115

گفتار چهارم- مقبوليت نظريه اعمال حقوق فراملي بازرگاني ........................................... 117

الف) انتقادات نقضي ......................................................................................... 122

ب) انتقادات با ارائه راه حل جايگزين....................................................................125

فصل چهارم-محدوديت هاي نظم عمومي ملي و فراملي در حوزه قانون حاكم بر ماهيت دعوي..........128

مبحث اول- نظم عمومي ملي و قواعد انتظامي ............................................... 129

گفتار اول- مفاهيم و ماهيت...............................................................................129

گفتار دوم- در حقوق ايران........................................................................................133

مبحث دوم- نظم عمومي در حقوق فراملي .......................................................... 134

نتيجه گيري ........................................................................................... 137

فهرست منابع ............................................................................................ 140

چكيده:

داوري در تجارت بين الملل در دهه هاي اخير جايگاه خاصي يافته است و بازرگانان و متصديان امر تجارت بين الملل اعم از اشخاص حقوقي حقوق خصوصي و عمومي يا اشخاص حقيقي ، آن را شيوه اي مثبت و مطمئن براي حل و فصل منازعات تجاري و اقتصادي مي دانند كه البته اين موضوع باعث رونق و توسعه مبادلات تجاري و رشد اقتصاد كشورها گرديده است.با توجه به اختيارات طرفين يا داوران در تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي ، اسلوب داوري در مقايسه با رسيدگي قضايي بسيار قابل انعطاف است.

مع ذلك آنچه اين پژوهش در صدد رسيدن به آن است ، بررسي شيوه هاي تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي كه منجر به فيصله ماهيت اختلاف به عنوان علت و هدف غايي داوري مي شود، مي باشد. به عبارت ديگر هنگامي كه داوران بر اساس سيستم حاكم بر يك نظام حقوقي ملي ، دعوي را فيصله مي دهند از چه روش يا روش هايي استفاده مي نمايند و حتي در مواردي كه بر اساس نظام حقوقي فراملي ، دعوي حل و فصل مي گردد از چه شيوه يا شيوه هايي بهره گرفته مي شود.علي ايحال به نظر مي رسد آزادي طرفين در انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي در اكثر نظام هاي حقوقي ملي و بين المللي پذيرفته شده است. ضمنا در رويه داوري هاي تجاري بين المللي و بسياري از نظام هاي حقوقي ملي در صورت سكوت طرفين ،آزادي داوران در تعيين قانون حاكم بر اساس معيارهاي مختلف پذيرفته شده است.

مقدمه:

آنچه كه در اين پايان‌نامه مورد پژوهش و بررسي واقع خواهد شد قانون حاكم بر ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي مي‌باشد.

تحولات وسيع در روابط و مناسبات تجاري درچند دهه اخير موجب توسعه يافتن حقوق تجارت در بسياري از كشورها گرديده است. در حال حاضر توسعه مبادلات تجاري و سرمايه‌گذاري خارجي مورد توجه جدي قرار گرفته و لذا بحث توسعه و تنوع قواعد و مقررات تجاري از اهميت زيادي در بسياري ازكشورها برخوردار شده است.

دراين ميان نقش نهادداوري در وضع حقوق تجارت بين‌الملل تا آن جا مهم تلقي شده است كه حتي بعضي از آن به عنوان اساس توسعه در حقوق تجارت بين‌المللي ياد كرده‌اند زيرا واقعيت‌ اين است كه داوري بين‌المللي از موقعيت بسيار ممتازي در حل اختلافات تجاري برخوردار است.

بطور خلاصه تحولات مهم چند سال اخيردولت ايران كه حاكي از اعتماد بيشتر اين كشور به نظام تجاري بين‌المللي مي‌باشد را فهرست وار ذكر مي‌نمائيم:

1- تصويب قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران در سال 1376

2- ايجاد مركز داوري اتاق ايران در تهران بر مبناي تصويب قانون و آئين‌نامه‌هاي داخلي آن در سال 1380

3- محلق شدن به كنوانسيون 1958 نيويورك درمورد شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي در سال 1380

4- تقاضاي عضويت واظهار علاقه شديد دولت ايران جهت پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO)

5- تصويب قانون جديد سرمايه گذاري خارجي در سال 1381 والحاق ايران به كنوانسيون حل و فصل اختلافات راجع به سرمايه‌گذاري (ايكسيد).

6- تصويب قانون تجارت الكترونيك ايران در سال 1382

بنابراين موارد فوق نشان دهنده‌ي رويكرد تازه دولت ايران نسبت به نهاد داوري مي‌باشد و احساس مي‌شود كه دورنماي توسعه‌ي نهاد داوري در ايران بسيار اميدوار كننده است.

داوري در تمامي مراحل خود با مسأله تعيين قانون حاكم مواجه مي‌شود كه از اين جمله عبارتنداز:

قانون حاكم بر شرايط اعتبار قرارداد داوري- قانون حاكم بر آئين داوري- قانون حاكم بر ماهيت دعوي- قانون حاكم بر شناسايي و اجراي رأي داوري.

لازم به ذكر است كه در اين پايان‌نامه، تنها قانون حاكم بر ماهيت دعوي كه علت غايي و هدف نهايي آن همان حل و فصل دعواي موجود مي‌باشد را مورد پژوهش قرار مي‌دهيم.

در اين پايان‌نامه انگيزه و تلاش بر اين مي‌باشد كه در وهله‌ي اول فرهنگ مراجعه به داوري را در كشور توسعه دهيم و سپس با استفاده از منابع حقوقي خارجي از جمله كتب حقوقي خارجي، كنوانسيون بين‌المللي مربوطه و رويه‌ قضايي داخلي و بين‌المللي در اين زمينه پژوهشي عميق انجام داده و با مقايسه تطبيقي با حقوق ايران، بر نوآوري در مطالب بيفزائيم.

مع‌ ذلك اهداف تحقيق كه در جهت نيل به آن‌ها گام بر مي‌داريم به شرح ذيل مي‌باشد:

1- توسعه فرهنگ مراجعه به داوري در كشور و جامعه‌ي حقوقي

2- نوآوري در مطالب و ترسيم سيماي شفاف و آشكار از قانون حاكم بر ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي

3- استفاده خاص از منابع حقوقي خارجي از جمله كتب و مقالات حقوقي خارجي.

4- ذكر رويه قضايي پيرامون موضوع مطروحه هم از ديدگاه حقوق داخلي و هم از ديدگاه بين‌المللي كه امري تازه و ابتكاري مي‌باشد.

5- استفاده از نظرات مراجع مهم داوري‌هاي سازماني در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي

بطور خاص: مركز داوري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و ديوان داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC)

6- رفع ابهامات و پيچيدگي‌ها و نارسائي‌هاي موجود در حقوق ايران با مقايسه ‌قواعد و مقررات بين‌المللي

علي ايحال آنچه كه بطور كلي موجب اهميت بسيار زياد نهاد داوري گرديده است كاربردي است كه اين طريقه‌ي حل وفصل در حوزه‌ي دعاوي تجاري بين‌المللي دارد علت اين اهميت نيز به خصوصي بودن داوري، انتخابي بودن داوران، تشريفاتي نبودن رسيدگي‌ها، سرعت بيشتر و هزينه كمتر و بسياري دلايل ديگر بر مي‌گردد.

انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي در داوري براي حل و فصل اختلاف مسأله مهمي است.

بطور خلاصه بايد ذكر گردد كه در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي، اراده طرفين مبنا واساس كار است و به همين جهت است كه در تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي نهايت احترام به اصل حاكميت اراده گذارده مي‌شود منتهي هر گاه قانون حاكم بر ماهيت دعوي بوسيله‌ي طرفين تعيين نشده باشد آن جاست كه اختلاف نظر بوجود مي‌آيد و داورها بايد تعيين كنند كه چه قانوني و بر اساس چه معياري حاكم بر ماهيت اين دعوي مي‌شود بنابراين در اين جاست كه اهميت و ضرورت بررسي شيوه‌ي تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي مشخص مي‌گردد زيرا تا هنگامي كه قانون حاكم بر ماهيت دعوي تعيين نشود داورهاو نهاد داوري به رسالت و هدف اصلي‌شان كه همان حل و فصل و فيصله اختلاف موجود مي‌باشد نائل نمي‌گردند.

ضمناً در اين پژوهش سعي مي‌شود كه با نگرش جامع اشكالات، پيچيدگي‌ها و نارسائي‌هاي موجود حتي‌الامكان رفع گردد به طوري كه در پايان بحث بتوان يك سيماي روشن و شفاف از اين موضوع بسيار جالب به دست آورد.

حال مهم‌ترين ابهامات و پرسش‌هايي كه در اين زمينه وجود دارد و در اين پژوهش سعي شده است كه به آن‌ها پاسخ‌هايي در خور توجه داده شود عبارتند از:

1- چه شيوه‌هايي در زمينه تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي از نظر بين‌المللي وجود دارد؟

2- حقوق ايران در تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي از كدام شيوه يا شيوه‌ها استفاده مي‌كند؟

3- كدام شيوه يا شيوه‌ها در زمينه‌ي تعيين قانون حاكم بر ماهيت دعوي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي، منطقي‌تر و مناسب‌تر و دقيق‌تر مي‌باشد؟

به هر حال منطق، اصول و يا روشي كه درانجام اين پايان‌نامه از آن بهره گرفتيم، روش كتابخانه‌اي بود و ما با مراجعه به كتابخانه‌هاي مختلف، منابع قابل استفاده براي پژوهش خود را شناسايي و گردآوري كرديم.

روش تجزيه و تحليل اطلاعات نيز روش توصيفي مي‌باشد يعني توصيف و تشريح عيني و واقعي و منظم خصوصيات موضوع. به عبارت ديگر قانون حاكم بر ماهيت دعوي را توصيف مي‌كنيم و بيان مي‌نمائيم كه اين قانون چه خصوصياتي دارد يعني در اين تحقيق وضع موجود را بررسي كرده و وضعيت فعلي را به صورت منظم‌ توصيف مي‌كنيم و نتايج عين آن را گزارش مي‌دهيم.

البته لازم به ذكر است از آنجايي كه اين موضوع نوپا و بديع مي‌باشد و ضمناً اكثر منابع آن به زبان انگليسي و فرانسوي بوده لذا به طور جامع نهاد داوري تجاري بين‌المللي در جامعه‌ي حقوقي ايران مورد بررسي قرار نگرفته است و بطور قاطع بيان مي‌نمايم كه پيشكسوتان علم حقوق تأليفاتي در اين زمينه ندارند متأخرين هم به صورت پراكنده تأليفاتي داشته‌اند به هر حال در ارتباط با متون قابل استفاده و سابقه‌ي علمي تحقيق كتب و مقالات ارزنده‌اي در حقوق داخلي جمع آوري نموده‌ايم.

به هر حال باتوجه به آنچه كه گفته شد، براي بررسي موضوع، مطالب اين پايان‌نامه را در 4 فصل، يك مقدمه، يك چكيده و يك نتيجه‌گيري نهايي بررسي مي‌نمائيم.

كه پس از بيان چكيده و مقدمه فصل اول تحت عنوان كليات شروع مي‌شود و فصل دوم تحت عنوان انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط طرفين دعوي مي‌باشد و سپس فصل سوم به بيان انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي توسط داوران مي‌پردازد و در آخر نيز فصل چهارم در ارتباط با محدوديت هاي نظم عمومي ملي و فراملي در حوزه قانون حاكم بر ماهيت دعوي خواهد بود.

فصل اول: كليات

مبحث اول- تعاريف و مفاهيم مقدماتي

گفتار اول- تعريف لغوي و اصطلاحي داوري

داوري در لغت به معناي قضاوت و انصاف و حل و فصل دعوي ميان مردم و قطع و فصل مرافعه دو يا چند شخص است و در اصطلاح حقوقي فني است كه هدف آن حل و فصل يك مسأله مربوط به روابط ميان دو يا چند شخص است به وسيله‌ي يك يا چند شخص ديگر بنام داور يا داوران كه اختيارات خود را از يك قرارداد خصوصي مي‌گيرند و بر اساس آن قرار داد رأي مي‌دهند بي‌آنكه دولت چنين وظيفه‌اي را به آنان محول كرده باشد.

تعاريف نويسندگان داخلي ازداوري نيز با تعريف فوق مشابه است. به عنوان مثال طبق يكي از اين تعاريف «داوري عبارتست از فصل اختلاف بين طرفين در خارج از دادگاه بوسيله‌ي شخص يا اشخاصي كه طرفين يا ثالث آن‌ها را در اين جهت انتخاب نموده باشند».

مرحوم دكتر احمد متين دفتري نيز داوري (حكميت) را صرف نظر كردن افراداز مراجعه به دادگاه‌هادر دعاوي مربوط به حقوق و منافع خصوصي خود و تسليم شدن آن‌ها به حكومت‌ اشخاصي دانسته است كه از نظر معلومات و اطلاعات فني و يا از نظر شهرت آن‌ها به درست‌كاري و امانت، مورد اعتماد مخصوص آن‌ها هستند.

علاوه بر اين، در تعريف ديگري از داوري بيان شده است كه: «داوري ارائه راه حل قراردادي اختلاف ناشي از روابط دو يا چند نفر توسط يك يا چند نفر ديگر (داور يا داوران) است و داوران صلاحيت خود را از قرارداد خصوصي كه با طرفين منعقد مي‌كنند، كسب مي‌نمايند و بر مبناي آن بدون داشتن وظيفه دولتي اتخاذ تصميم مي‌نمايند.»

ضمناً‍ درتعريف ديگري اشاره شده است كه داوري، حل وفصل اختلاف خارج از دادگاه با تصميم الزام‌آور فرد يا افرادي كه مورد اعتماد و قبول است مي‌باشد و به طور مستقيم توسط خود آن‌ها يا غير مستقيم توسط اشخاص معيني منصوب مي‌گردند، مي‌باشد.

لذا در اين تعريف اخير داوري دو ركن اساسي دارد: يكي آنكه فرآيند داوري خارج از دادگاه است و ديگري شخصيت يا ويژگي‌هاي شخصي فردي كه براي داوري كردن مطرح است.

علي‌ايحال در تعريف داوري به عنوان يكي از شيوه‌هاي جايگزين حل اختلاف بايد خود نهاد داوري را از قراردادداوري جدا كرد و با وجود

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۴۲:۴۱ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پايان نامه روانشناسي گرايش عمومي: رابطه پايبندي مذهبي با رضامندي زناشويي زوجين دانشگاه آزاد اسلامي و

فهرست مطالب:

چكيده.............................................................................................................................................................1

فصل يكم:مقدمه پژوهش

مقدمه.............................................................................................................................................................3.

1-1- بيان مساله ...........................................................................................................................................4.

1-2-اهميت وضرورت انجام تحقيق..............................................................................................................6

1-3-اهداف پژوهش .....................................................................................................................................8

1-3-1- هدف اصلي ...............................................................................................................................8

1-3-2- اهداف فرعي .............................................................................................................................8

1-4- فرضيه هاي تحقيق .............................................................................................................................8.

1-5- تعريف متغير ها ...................................................................................................................................9

1-5-1- تعاريف مفهومي...........................................................................................................................9

1 -5-2- تعاريف عملياتي ....................................................................................................................9

 

فصل دوم: پيشينه پژوهش

2-1- چارچوب نظري و پيشينه تحقيق.......................................................................................................11

2-1-1- نظريه كاركرد گرايي...................................................................................................................11

2-1-2- نظريه فمينيستي..........................................................................................................................11

2-1-3- نظريه سيستمي مينوچين............................................................................................................13

2-1-4- نظريه مازلو................................................................................................................................13

2-2- خانواده...............................................................................................................................................15

2-3- ارائه الگويي مطلوب از خانواده..........................................................................................................14

2-4- ويژگي هاي سنت ازدواج...................................................................................................................14

2-4-1- تقدس سنت ازدواج................................................................................................................15

2-4-2- انتخاب آگاهانه......................................................................................................................16

2-4-3-همسان همسري.......................................................................................................................17

2-5- ويژگي هاي ساختاري نهاد خانواده................................................................................................18

2-5-1- سرپرستي مرد.............................................................................................................18

2-5-2-آگاهي پذيرش نقش ها..........................................................................................................19

2-5-3- نقش عاطفي همسران............................................................................................................20

2-5-3-1- نقش عاطفي زن........................................................................................................20

2-5-3-2- نقش عاطفي شوهر....................................................................................................21

الف-نيكو سخن گفتن...............................................................................................................21

ب-احترام..................................................................................................................................21

2 -5 -4- نقش جنسي همسران........................................................................................................22

2-5-4-1-نقش جنسي زن...............................................................................................................22

2-5-4-2- نقش جنسي شوهر.......................................................................................................22

-25-5- نقش پدري و مادري...................................................................................................................23

2-6- وظايف والدين در قالب فرزندان.....................................................................................................23

2-6-1- اظهار محبت................................................................................................................23

2-6-2- حمايت.......................................................................................................................24

2-6-2-1- نقش فرزندي.................................................................................................................24

2-6-2-2- نقش خويشاوندي...........................................................................................................25

2-7- ويژگي هاي كاركردي نهاد خانواده..................................................................................................25

2-2-1- مشروعيت بخشي به فرزندان.....................................................................................................25

2-7-2- جلوگيري از انحرافات اجتماعي................................................................................................26

2-8- راهكارهاي تحقق خانواده مطلوب.....................................................................................................27

2-8-1- تقويت ايمان.............................................................................................................................27

2-8-1-1- معنا بخشيدن به زندگي و ايجاد حس رضايت.................................................................27

2-8-1-2- تقويت اخلاق و كنترل دروني...............................................................................27

2-8-2- فرزند آوري...............................................................................................................................28

2-8- 3- حصر روابط جنسي در چارچوب زناشويي..............................................................................29

2-8-4- تقويت روحيه غيرت ورزي.......................................................................................................29

2-9- وظايف و نقش زوجين در رضايت زناشويي....................................................................................33

2-10- رضايت زوجين از نگاه آيات و روايات...........................................................................................31

2-10-1- تكريم زن.......................................................................................................................31

2-10-2-كمك كردن به زن...........................................................................................................32

2-10-3-اظهار محبت به زن.........................................................................................................33

2-10-4-خوش رويي با زن..........................................................................................................34

2-10-5- پند و موعظه دادن..........................................................................................................34

2-10-6- تشكر و سپاسگذاري مرد.........................................................................................35

2-10-7- بدرقه و استقبال مرد..............................................................................................36

2-10-8- سرپرستي مرد- اطاعات زن......................................................................................36

2-10-9-ايجاد لذت براي يكديگر................................................................................................38

2-10-10-حل تعارضات زناشويي..........................................................................................40

2-10-11-بيان زيبا براي همسر...............................................................................................41

2-10-12- صبر بر آزار و اذيت همسر.......................................................................................41

2-11- عوامل مخدوش كننده رضايت زناشويي..................................................................................42

2- 11- 1- سخت گيري..........................................................................................................42

2-11-2- ترش رويي...............................................................................................................42

2-11-3-نا سزا گويي.............................................................................................................42

2-11-4- چشم و هم چشمي...................................................................................................43

2-11-5- لجاجت..................................................................................................................43

2-12- دين.....................................................................................................................................43

2-12-1- مفهوم دين................................................................................................................49

2-12-2-دين در لغت..................................................................................................................44

2-12-3- نياز هميشگي به دين............................................................................................................45

2-13- هدف دين...........................................................................................................................46

2-13-1-هدايت تشريعي............................................................................................................46

2-13-2-تعليم و تربيت مردم.....................................................................................................47

–قضاوت....................................................................................................................48
-13-4-اصلاح.......................................................................................................................47

2-13-5—حكومت.................................................................................................................48

2-14- دين از منظر نظريه پردازان غربي....................................................................................................49

2-14-1- دين از ديدگاه كنت ول اسميت......................................................................................52

2-15-دين و مولفه هاي آن در اسلام.....................................................................................................53

2-16- دين از منظر نظريه پردازان ايراني.................................................................................................55

2-16-1- علامه طباطبايي..............................................................................................................55

2-16-2- استاد مطهري................................................................................................................56

2-17- بيشينه خارجي.......................................................................................................................59

2-18- بيشينه داخلي........................................................................................................................62

فصل سوم- روش پزوهش

3-1- روش ها...............................................................................................................................65

3-2- جامعه اماري، روش نمونه گيري و حجم نمونه...............................................................................65

3-3- متغير هاي مورد بررسي...........................................................................................................65

3-4- ابرار پزوهش و روش گرد آوري.............................................................................................65

3-5- روش ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ها..................................................................................66

فصل چهارم- يافته هاي پژوهش

4-1-آمار توصيفي..........................................................................................................................68

4--2آمار استنباطي................................................................................................................................70

فصل پنجم- بحث و نتيجه گيري

5-1- بحث و تفسير نتايج..................................................................................................................74

5-2- نتيجه گيري..............................................................................................................................76

5-3- محدوديت هاي پژوهش..............................................................................................................76

5-4- پيشنهادات..........................................................................................................................................76

5-4-1-پيشنهادات پژوهشي........................................................................................................................76

5-4-2-پيشنهادات كاربردي........................................................................................................................77

الف) منابع فارسي

ب) منابع انگليسي

ج) پيوست ها

چكيده انگليسي

 

فهرست جداول

جدول(4-1) ميانگين و انحراف استاندارد سن آزمودني ها.....................................................................68

جدول(4-2) فراواني پايبندي مذهبي............................................................................................................68

جدول(4-3) فراواني پايبندي مذهبي زوجين...............................................................................................69

جدول(4-4) آمار توصيفي رضايتمندي زناشويي زوجين به تفكيك پايبندي مذهبي...................................69

جدول(4-5) همبستگي............................................................................................................................... 70

جدول(4-6)تحليل واريانس نمرات رضايتمندي زناشويي در زوجين.........................................................70

جدول (4-7)آزمون LSD...........................................................................................................................71

جدول (4-8)آمار توصيفي نمرات رضايتمندي زناشويي به تفكيك جنسيت...............................................72

جدول(4-9)آزمون مقايسه ميانگين دو نمونه اي..........................................................................................7

چكيده

پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه ميان رضايت زناشويي با پايبندي مذهبي زوجين انجام شده است. اين پژوهش از نوع پژوهش هاي همبستگي مي باشد و به روش كاربردي انجام شده است. بدين منظور 74 زوج از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلام واحد علوم تحقيقات كرمانشاهبه شيوه تصادفي خوشه اي نمونه گيري شدند. داده هاي گرد آوري شده توسط پرسش نامه هاي رضايت زناشويي اسلامي و پايبندي مذهبي كه از اعتبار لازم برخوردارند با استفاده از همبستگي پيرسون، تحليل واريانس و شاخص هاي آماري ديگر تجزيه وتحليل شدند..

تحليل داده ها نشان داد كه بين پايبندي مذهبي و رضامندي زناشويي رابطه اي معنادار و مثبت وجود دارد و پايبندي مذهبي نقش پيش بيني كننده در رضايت زناشويي دارد. و با افزايش پايبندي مذهبي ميزان رضايت زناشويي افزايش يافته است. يافته ها نشان داد كه نمره رضايت زناشويي در ميان زوجيني كه هردو پايبند به مذهب بوده اند بيش از زوجيني است كه يكي از آنها پايبند به مذهب بوده اند و زوجيني كه يكي از آنها پايبند به مذهب بوده اند از زوجيني كه هيچكدام پايبند به مذهب نبوده اند رضايت زناشويي بيشتري دارند.و رضايت زناشويي در ميان زنان و مردان تفاوت معناداري نداشت

مقدمه

خانواده به عنوان واحدي اجتماعي داراي بيشترين و عميق ترين مناسبات انساني است. علاوه بر اينكه، منبع اوليه نيازهاي اساسي فرد محسوب مي شود، موقعيت هاي متعددي را براي يادگيري و شكل گيري نگرش ها وتشكيل باورهاي فرد فراهم مي آورد. خانواده در كنار مسئوليت آموزشي و تربيتي، در رفع نيازهاي جسماني، رواني و انتقال ارزش هاي اجتماعي نقش بسياري موثري دارد. فرد در بستر خانواده خواست هاي جامعه را مي آموزد و اين شناخت او را به گزينش رفتارهاي معين رهنمون مي سازد (مصلحي1391، 1).

از آنجايي كه انتخاب همسر يكي از مهم ترين تصميم هايي است كه در تشكيل خانواده و زندگي اجتماعي گرفته مي شود، اهميت مسئله ايجاب مي كند كه با كنكاش عميق تري به عوامل بيروني مانند، مذهب، طبقه اجتماعي، سن، تحصيلات و ... نيز عوامل زير بنايي مانند ويژگي هاي شخصيتي توجه شود (مصلحي1391، 1)

متخصصان روان شناسي خانواده غالبا معيار خود را در بررسي كيفيت روابط زناشويي زوجين، سطح رضايت زناشويي آنها قرار مي دهند. رضايت زناشويي، يكي از مهم ترين عوامل پيشرفتن و دستيابي به اهداف زندگي است كه تحت تاثير عوامل بيروني و دروني مي باشد. علي رغم انكه ضرورت توجه به همساني عقايد مذهبي و تمايلات فرهنگي همواره مورد تاكيد قرار مي گيرد. افزايش طلاق در دنياي كنوني و نارضايتي زوجين از زندگي مشترك و تاثيرات سوء اين گونه پديده ها بر افراد خانواده و اجتماع، بيانگر اين مدعاست كه برخورد مقبولي با تشكيل خانواده و ازدواج نشده و كمتر با ديد عالمانه به اين پديده نگريسته شده است (مصلحي1391، 1).

مهم ترين نكته در تبيين فلسفه ازدواج در قرآن، اين است كه خداوند كه حكمت ازدواج و تشكيل خانواده را بيان مي كند. به حكم خل

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۳۸:۴۸ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پايان نامه ارشد:بررسي سنجش خلاقيت و نگرش آنان در مورد تأثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيت دانشجو

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه :
خلاقيت به عنوان يك نياز عاليه بشري در تمام ابعاد زندگي او مطرح است و عبارت است از ، تحولات دامنه دار و جهشي در فكر و انديشه انسان ، به طوريكه حائز يك توانائي در تركيب عوامل قبلي به طرق جديد باشد را شامل مي شود . خلاقيت همچون عدالت ؛ دموكراسي و آزادي براي افراد مختلف داراي معاني مختلف مي باشد ولي يك عامل مشترك در تمام خلاقيتها اين است كه خلاقيت هميشه عبارت است از : «پرداختن به عوامل جديدي كه عامل خلاقيت در آنها موجود بوده و بعنوان مجموع ميراث فرهنگي عمل مي كند ولي آنچه كه تازه است تركيب اين عوامل در الگوي جديد است» (آقائي فيشاني، 1377ص ; 16).

تحقيق در مورد خلاقيت ، از زمان گالتون 1869شروع شد كه در مورد نوابغ شروع به مطالعه نمود . و جنبه هاي منشي و وراثتي آنرا مد نظر قرار داد . ولي آغاز واقعي آن به پژوهشهاي خلاقيت گيلفورد در سال 1950كه او را پدر و باني تحقيقات ، در زمينه خلاقيت شناخته اند، بايد دانست كه عوامل مختلف خلاقيت را از طريق تجزيه عوامل بررسي كرد. براي گيلفورد و همكارانش ، خلاقيت و حل مسئله در واقع پديده هاي بسيار مشابهي مي باشند كه در هر دو مورد فرد مجبور است در رفتار خود كار يا عملي راكه حداقل براي خودش تازه است ، را انجام دهد . يعني در مورد مسئله هاي جديد يا در مقابل موقعيتي جديد، پاسخي جديد بوجود آورد (آرلت ، 1359ص:2 ).

هر وقت كه كلمه خلاقيت را مي شنويم بي اراده به ياد كار ها و آثار برجسته هنرمندان وانديشمندان مي افتيم . ليكن بايد به خاطر داشته باشيم كه همواره لازمه خلاقيت نبوغ نيست. زيرا هر كس در كارهاي روز مره خود ، ممكن است خلاقيت از خود نشان دهد منتهي خلاقيت بعضي بيشتر است و بعضي كمتر ، مثلا"كسي كه در خانه دستگاهي كه قبلا"نديده است را تعمير مي كند،كد بانوئي كه غذاي جديد خوشمزه اي را مي پزد يا دانش آموزي كه شيوهاي جديد براي درس خواندن ابداع مي كند و باصرف وقت كمتر ، نتيجه بهتري بدست مي آورد ، همگي از قدرت خلاقيت خود استفاده كرده اند ( آقائي فيشاني ، 1377 ، ص : 19 ) .

در سالهاي اخير خلاقيت يكي از محورهاي مورد بحث در محيطهائي چون آموزش و پرورش و دانشگاه مي باشد . همچنين به اين نكته توجه شده است كه روند آموزش براي فراگير بايد روندي پويا باشد . فراگير خود فعالانه در امر آموزش شركت كند . تفكر كند و ايده هاي بكر ارائه نمايد ابراز ايده هائي كه هم مربوط و هم غير معمول باشد و ديدن آنچه وراي طبيعت كنوني نهفته است محصول تفكر خلاق است . مسئله مهم در مورد خلاقيت فراگير اين است كه وي گيرنده صرف نباشد بلكه بايد بتواند آنچه را كه خود مي آموزد دوباره باهم تركيب كند و محصول نوئي را بوجود آورد .

رشد خلاقيت به عوامل متعدد فردي چون (هوش ، ويژگيهاي شخصيتي ،...) و اجتماعي ( خانواده ، مدرسه ، تجربه و... ) بستگي دارد . هر يك از عوامل ذكر شده مي تواند در پرورش خلاقيت موثر باشد ولي رشد خلاقيت مي تواند به ميزان قابل توجهي تحت تاثير آموزش در محيطهائي مانند مدرسه و دانشگاه باشد چون فرد زمان لازم را در اختيار دارد تا در بسياري از موارد آموخته هاي تئوري خود را بارها و بارها تجربه كند و از بكار گيري آموخته هايش در زندگي بهره مند گردد . و مهمتر از همه اينكه با شيوه فكر كردن براي حل مسائل خود در زندگي آشنا مي شود كه اساس تفكر خلاق را تشكيل مي دهد . با توجه به اهميت بحث تحقيق حاضر به بررسي جايگاه خلاقيت در محيط دانشگاهي مي پردازد . باتوجه به اينكه چنين تحقيقي در سطح دانشگاه مشاهده نشده است و با توجه به اينكه خلاقيت محدود به دوره سني خاصي نيست .

در ضمن تحقيق ابتدا به سنجش خلاقيت دانشجويان در سه رشته روانشناسي ، مديريت آموزشي و مشاوره و راهنمائي مي پردازيم و سپس به اين سوال جواب مي دهيم كه آيا دوره تحصيل دانشگاهي فرد در رشد خلاقيت او تاثير داشته است يا خير ؟

 

بيان مسئله :
از ويژگيهاي بارز انسان و محور اساسي حيات او قدرت اند يشه اوست. انسان در طول زندگي خويش هرگز از تفكر و انديشه فارغ نبوده و با نيروي تفكر صحيح، تصميم گرفته و توانسته است به حل مسائل و مشكلات بپردازد . و به رشد و تعالي نائل آيد . بنابراين تمام مو فقيتها و پيشرفتهاي انسان در گرو انديشه بارور و پوياست . از پيچيده ترين و عاليترين جلوه هاي انديشه انسان تفكر خلاق است كه درباره آن نظرات مختلفي وجود دارد . رايجترين تعريف محققان از خلاقيت عبارت از :"ايجاد طرحي جديد و متناسب". خلاقيت داراي عناصر تشكيل دهنده اي است:

عنصر اول ، قلمرو مهارتهاست كه مربوط به استعداد آموزش و تجربه در يك زمينه خاص است . و به مواد اوليه كار محسوب مي شود . زيرا براي اينكه افراد دريك حوزه خاص خلاق گردند بايد داراي مهارت لازم درآن زمينه باشند .

عنصر دوم ، مهارتهايي تفكر خلاق است . همه افراد از ويژگيهاي مختلفي برخوردارند كه باعث مي شود آنها بتوانند قلمرو مهارتهاي خود را در راه جديد بكار اندازند . اين ويژگيها و مهارتها را ميتوان با آموزش و تجربه گسترش داد .

عنصر سوم ، انگيزه است . انگيزه ميل به كار به خاطر همان كار است . اصولا"انگيزه زماني ايجاد مي شود كه شخص كار را جالب ، جذاب و رضايت بخش ببيند . و به انجام آن علاقه مند گردد . براي ظهور و تقويت خلاقيت در افراد بايد محل تقاطع اين سه عنصر مشخص گردد . زيرا اين محل تقاطع ، تركيب پرقدرتي است كه شخص را به سوي خلاقيت سوق مي دهد (آقائي فيشاني 1377)

رشد و توسعه خلاقيت ، وابسته به عوامل مختلف فردي، اجتماعي مانند : هوش ، خانواده و ويژگيهاي شخصيتي و ... وغلبه بر موانع مختلف فردي و اجتماعي مانند ترس از شكست، قوانين محدود آن مستلزم پرورش آن است . تورنس[1] معتقد است كه جامعه براي بقا نيازمند است كه ، قدرت خلاق افراد خود را توسعه و مورد استفاده قرار دهد . خلاقيت بشر مهمترين اسلحه اوست و با آن مي تواند فشارهاي روحي ناشي از زندگي روزانه و ناشي از امور فوق العاده را از بين ببرد. بنابراين با آموزش صحيح افراد مي توان توان بالقوه آنان براي خلاقيت را بالا برد .(آقائي فيشاني،1377)

يكي از مراكز بسيار موثر در آموزش تفكر خلاق براي افراد جامعه محيطهاي آموزش و پرورش و بخصوص محيط دانشگاهي مي باشد . دانشگاه در بسياري از موارد نقطه شروع ورود افراد به فعاليتهاي اجتماعي است . توانا سازي فرد از نظر فردي و اجتماعي و از نظر ايجاد و گسترش دانش و تربيت متخصصان كه بتواند صلاحيتهاي علمي و مهارتهاي عملي لازم را براي انجام وظائف خود در جامعه دارا باشند از نتايج و اهداف آموزشهاي دانشگاهي است. ورود فرد در هر بخش از امور جامعه و موفقيتش ، با طرز تفكر او در نحوه انجام كار ارتباط تنگاتنگ دارد . تفكر خلاق فرد را ياري مي دهد تا با توجه به موقعيت و شرايط كاري كه در آن واقع شده راه حلهاي متعدد و مختلف انجام كار و حل مشكلات بيابد . رسيدن به چنين هدفي نيازمند آموزش خلاقيت است . از مناسبترين مراكز موجود ، محيطهاي آموزشي از جمله دانشگاه مي باشد . تحقيق حاضر به بررسي خلاقيت و فرايند آن از جنبه هاي مختلف پرداخته و ميزان خلاقيت افراد در سه رشته دانشگاهي را مي سنجد .

سوال اصلي در اين تحقيق اين است كه آيا تحصيلات دانشگاهي در رشد خلاقيت دانشجويان كارشناسي در سه رشته مشاوره ، روانشناسي و مديريت آموزشي تاثير داشته است يا نه ؟ .

 

اهميت و ضرورت تحقيق :
نوآوريها هيچگاه نتيجه كار وكوشش و تفكر يك يا چند انسان با استعداد و نابغه نيستند، بلكه حاصل جمع مشاركت هزاران و حتي دهها هزار نفرند كه در زمينه خاصي ، فعاليت خاصي را بعمل مي آورند . و در التقاط و تجمع نتايج كار ديگران در همان حوزه تعيين كننده پيشرفت است . عدم تغيير و تحول رامي توان نماينگر انحطاط تدريجي دانست .

خلاقيت زماني پا به عرصه وجود مي گذارد كه ، فرد يا افرادي ، سطح دانش زمان خود را در باره پديده هاي طبيعي و يا خود انسان كافي ندانسته و خود را ناچار به بهره گيري از طيف وسيع توانائيها ببيند . تا فرا رسيدن آن برهه از زمان كه ديگر جستجوگري در جستجوي راههاي تكميل فنون باقي نماند ، و يا آن لحظه كه تحقيق براي ازدياد سطح توليدات صنعتي به توفيقاتي دست يافته و ضرورت جهاد ملي در راه دستيابي به خود كفائي و خود يابي در جامعه بين المللي، با اهميت تلقي شود ، پيكار خستگي ناپذير كه در نهايت به نوآوري و تحول مي انجامد ادامه خواهد داشت و پاياني بر آن متصور نيست .

نوع بشر هنوز درگير نوعي تنازع بقاست . كه عمل سر نوشت ساز در آن ، پيشرفت و تغيير و تحول در صنايع و فنون است و هر گونه وقفه اي در اين زمينه نتيجه هاي جز شكست به بار نمي آورد .

حضرت سليمان مي فرمايد:

«جايي كه دورانديشي نيست موجبات نابودي مردمان فراهم است ».

نوآوري و خلاقيت دست كم براي جامعه سه فايده دارد: آن باعث افزايش رشد اقتصادي مي شود ، بهره وري را بالا مي برد و باعث بوجود آمدن تكنولوژي ، كالاها و خدمات جديد مي گردد (استونر و فريمن ، پارسائيان و اعرابي ، 1375 ) .

اندره برژ (1968) خاطر نشان مي كند كه ، وقتي ياد نگرفته ايم خودمان را اداره كنيم بدون شك برايمان آسان تر است كه اجازه دهيم ديگران ما را رهبري كنند تا اينكه بخواهيم خودمان خويشتن را اداره كنيم .نيروي ابتكار كه در بچه هاي كوچك به وفور ديده مي شود وقتي اجازه ظهور و بروز نمي يابد ، به زودي از بين مي رود و تاسف بيشتر اينجاست كه مخصوصا" همين ابتكار است كه بيشترين خدمت را در دنيا مي تواند انجام دهد . در همين جاست كه بسياري از بزرگسالان هم حتي وقتي موضوع بر سر انتخاب تفريحات و مشغوليات غير جدي باشد به نظر مي رسد كه شديدا" دچار تنگنا شده اند.(نلر، مسدد،1369)

در حاليكه در نيم قرن گذشته در سراسر جهان ، جنبه هاي گوناگون خلاقيت به نحوي گسترده و با شتابي باور نكردني مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته و نتايج آن به شكل وسيعي در عمل در حوزه هاي مختلف حيات بشر مورد استفاده قرار گرفته است توجهي كه در كشور ما به آن معطوف بوده به روشني ناچيز بوده است با وجود معدود كوششهاي قابل تحسين ، اين موضوع در سازمانهاي بخش دولتي و خصوصي ،آموزشي، دانشگاهي و پژوهشي ،كه مي توان آنها را در اين زمينه توانا ، واجد شرايط ، داراي آگاهي كافي از اهميت مسئله و حتي رسما" داراي مسئوليت در ارتقاء همه بخشهاي علمي ، از جمله اين حوزه حياتي دانش ، دانست؛ صادق بوده است.

تحقيق حاضر نيز ، با توجه به ضرورت و لزوم توجه گسترده تاثيرآموزش بر خلاقيت، به بررسي اثرات تحصيلات دانشگاهي بر ميزان رشد خلاقيت در سطح دانشجويي ، پرداخته است كه اميد است به نتايج قابل توجهي در اين زمينه دست يابد.

اهداف تحقيق :

خلاقيت گستره وسيعي از مسائل روزانه تا پيشرفتهاي مهم تاريخي در علوم ، ادبيات ، هنر را در بر مي گيرد بر خلاف نظر عمومي ، هر فرد با توانائيهاي شناختي معمولي ، با مقداري تلاش مي تواند از خود خلاقيت به خرج دهد . بررسي اجزاء خلاقيت نشان مي دهد كه خلاقيت يك ويژگي ثابت شخصيتي نيست كه بدون هيچ تغيير و تحولي در وجود انسان نهفته باشد بلكه از جمله مواردي است كه كاملا"تحت تاثير عوامل و يا موانعي تقويت ، تضعيف و يا حتي نابود مي شود .

بعضي شرايط زمينه هاي ظهور و گسترس خلاقيت را فراهم مي كند . در حاليكه بعضي موقعيتها رشته هاي خلاقيت را در وجود آدمي خشك مي كند .

محققان معتقدند كه ، همه انسانها در دوره كودكي از استعداد خلاق برخوردارند . ليكن عدم وجود محيط مناسب و بي توجهي و عدم تقويت اين توانائي مانع ظهور آن مي گردد . براي هر جامعه اي وجود افراد خلاق اهميت زيادي دارد، زيرا جوامع در دوره انتقال و تغيير نيازمند راه حلهاي خلاق ، يراي مسائل حال و آينده هستند.

توين بي معتقد است ، اگر جامعه نتواند از موهبت خلاقيت حداكثر استفاده را بكند و بد تر از آن ، اگر اين توانائي را سركوب كند ، انسان ديگر از خلق ذاتي اش يعني اشرف مخلوقات بودن محروم مي شود. زيرا در آن صورت كم ثمرترين عضو حيات است. همين دليل كافي است كه جامعه براي تعليم و تربيت افراد خلاق اولويت قائل شود. با توجه به مدت زمان زيادي كه بچه ها در مدرسه مي گذرانند مي توان گفت تجربه هاي مدرسه نقش اساسي در تحقق خلاقيت آنها در آينده دارد . لكن تحقيقات نشان مي دهد افراد برجسته بندرت از مدرسه و معلمان بعنوان عامل موثر مهمي در رشد توانائيها و خلاقيتشان ياد نمودند.

آنها برنامه درسي پوچ كه خلاقيت در آن جائي ندارد را مهمترين عامل در عدم موفقيت مدرسه دانسته اند . علت شكست مدرسه تا حد زيادي به تعليم و تربيت هم شكل و يكنواخت مربوط مي شود . اين در حالي است كه هر كدام از بچه ها كاملا" از يكديگر متفاوت اند .

توين بي معتقد است كه ايجاد فرصت براي پرورش خلاقيت براي هر جامعه به منزله مرگ و زندگي است. بدين سبب اغلب جوامع مدتهاست براي شناسائي افراد خلاق و استفاده از شيوه هاي آموزشي خلاق به برنامه ريزي جدي پرداخته اند (حسيني،1378).

در جامعه ما، علي رغم داشتن نيرو هاي مستعد ، توانائيهاي خلاق هرز مي رود . و علت آن ، نا مشخص بودن جايگاه خلاقيت و فقدان بستر رشد آن است . در حاليكه در جامعه رو به رشد و توسعه ما نيز توجه به اين مسئله نقش حياتي دارد. زيرا براي نائل شدن به پيشرفتهاي اجتماعي ، قتصادي ، فرهنگي و آموزشي به افراد مستعد و خلاق نيازمند هستيم . بنابراين به تحقيقات وسيعي درباره خلاقيت ، ماهيت آن ، راههاي پرورش و توسعه آن نياز داريم .

بررسي خلاقيت از جنبه هاي مختلف كه عوامل و موانع رشد آن و تكنيكهاي آموزش آن در اولويت است.

سنجش خلاقيت دانشجويان در سه رشته روان شناسي ، مديريت آموزشي و مشاوره دانشگاه شهيد بهشتي و تعيين ميزان تاثيرگذاري تحصيلات دانشگاهي بر روي خلاقيت دانشجويان در دو جنس دختران و پسران از اهداف اين تحقيق است تا ، برآوردي از ميزان تاثيرگذاري اين دوره تحصيلي بررشد خلاقيت آنان بدست آوريم . اميد است كه گامي در جهت توجه بيش از پيش به جايگاه و اهميت خلاقيت در مراكز آموزشي و به تبع آن در سطح جامعه باشد .

 

فرضيه اصلي :
رشد خلاقيت با دوره تحصيل دانشگاهي فرد در ارتباط است .

فرضيات فرعي :

ويژگيهاي شخصي فرد ( سن ، جنس ) با رشد خلاقيت در ارتباط است .

رشد خلاقيت با رشته تحصيلي فرد در ارتباط است .

نمره خلاقيت بالا با نمره معدل بالا در هر كدام از رشته ها در ارتباط است .

 

تعريف مفاهيم و واژه هاي اساسي :
خلاقيت : فرايند ذهني است كه شخص را به حل مسئله ، ايده ها ، تصورات ، فرمهاي ذهني ، تئوريها و محصولاتي كه منحصر به

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۳۴:۵۷ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

پايان نامه ارشد : بررسي و شناسايي عوامل موثر بر انگيزش شغلي كاركنان شهرداري شاهرود ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده 1

فصل اول:طرح تحقيق.. 2

1-1 مقدمه. 2

1-2 بيان مسأله. 3

1-3 اهميت و ضرورت تحقيق. 4

1-4 اهداف تحقيق. 6

1-4-1- اهدف اصلي. 6

1-4-2- اهداف فرعي. 6

1-5 – سوالات تحقيق. 7

1-5-1- سوال اصلي. 7

1-5-2- سوالات فرعي. 7

1-6- تبيين فرضيه هاي تحقيق. 7

1-6-1- فرضيه اصلي تحقيق. 8

1-6-2- فرضيات فرعي. 8

1-7- متغيرهاي تحقيق. 8

1-8- قلمروتحقيق. 9

1-9- طرح پژوهش وروشهاي تجزيه وتحليل داده ها 9

1-10- مدل فرآيندپژوهش.. 10

1-11مدل مفهومي اوليه تحقيق. 11

فصل دوم: بررسي وپيشينه تحقيق.. 13

2-1- مقدمه. 13

2-2- مباني نظري پژوهش.. 14

2-2-1- انگيزش.. 14

2-2-2- انگيزش دروني درمقابل انگيزش بيروني. 14

2-2-3- نظريه پردازي درموردانگيزش.. 18

2-2-3-1- نظريه سلسله مراتب نيازها 19

2-2-3-2- نظريه عوامل بهداشت رواني و انگيزاننده ها 23

مقايسه نظريه مزلو ونظريه هرزبرگ.. 24

2-2-3-3- نظريهxونظريهy. 25

2-2-3-4- نظريةERGآلدرفر. 27

2-2-3-5- نظريه مك كللند 29

2-2-3-6-نظريه ويژگي هاي شغل. 29

2-2-3-7- نظريه شناختي اجتماعي. 37

2-2-3-8- نظريه تقويت واصلاح رفتار. 43

2-2-3-9- نظريه انتظار. 47

2-2-3-10- نظريه برابري.. 49

2-2-3-11- نظريه هدفگذاري.. 50

2-2-3-12- مدل تلفيقي انگيزش.. 58

2-2-4- عملكردوخشنودي.. 63

2-2-5- عوامل موثرو مرتبط باانگيزش شغلي. 66

2-3- مباني پژوهشي تحقيق. 71

2-3-1- پيشينةپژوهش درخارجازايران. 71

فصل سوم: روش تحقيق.. 74

3-1- مقدمه. 75

3-2- روش تحقيق. 75

3-2-1- بررسي نوع تحقيق براساس هدف.. 75

3-2-2- بررسي نوع تحقيق براساس روش.. 76

3-3- جامعه آماري مورد تحقيق. 78

3-4- حجم نمونه مورد تحقيق. 78

3-5- روش نمونه گيري.. 79

3-6- ابزارهاي جمع آوري اطلاعات.. 80

3-7-معرفي پرسشنامه. 81

3-8- بررسي روايي و پايايي پرسشنامه. 82

3-9- آزمون توزيع نرمال داده ها 85

3-10- ابزاركار. 86

3-11- روش تجزيه وتحليل آماري اطلاعات.. 86

3-12- محدوديت هاي تحقيق. 87

فصل چهارم:يافته هاي تحقيق.. 88

4-1- مقدمه. 89

4-2- تجزيه وتحليل داده ها 89

4-3- مشخصات توصيفي نمونه. 90

4-4- چگونگي تحليل داده ها 95

4-5- بررسي فرضيه هاي تحقيق. 96

4-5-1- بررسي فرضيه اصلي اول تحقيق. 97

4-5-1-1- بررسي فرضيه فرعي اول. 97

4-5-1-2- بررسي فرضيه فرعي دوم 98

4-5-1-3- بررسي فرضيه فرعي سوم 99

4-5-2- بررسي فرضيه اصلي دوم تحقيق. 100

4-5-2-2- بررسي فرضيه فرعي پنجم 102

4-5-3- بررسي فرضيه اصلي سوم تحقيق. 103

4-5-3-1- بررسي فرضيه فرعي ششم 103

4-5-3-2- بررسي فرضيه فرعي هفتم 104

4-5-4- بررسي فرضيه اصلي چهارم تحقيق. 105

4-5-4-1- بررسي فرضيه فرعي هشتم 106

4-5-4-2- بررسي فرضيه فرعي نهم 107

4-6- بررسي مدل انگيزش شغلي بر اساس رگرسيون. 109

4-7- بررسي ميانگين سطح انگيزش درگروه هاي سني مختلف.. 112

4-10- بررسي ميانگين سطح انگيزش درگروه هاي باسنوات تجربه مختلف.. 115

فصل پنجم: بحث ونتيجه گيري و پيشنهادات.. 117

5-1- مقدمه. 117

5-2- بررسي نتايج تحقيق. 118

5-2-1- بررسي نتايج حاصل ازتأييدفرضيه اول. 118

5-2-2- بررسي نتايج حاصل ازتأييدفرضيه اصلي دوم 121

5-2-3- بررسي نتايج حاصل ازتأييدفرضيه اصلي سوم 122

5-2-4- بررسي نتايج حاصل ازتأييدفرضيه اصلي چهارم 123

5-3- مقايسه نتايج تحقيقي افته هاي ديگر محققين. 124

5-4- بحث.. 125

5-5- پيشنهادات.. 126

5-5-1- پيشنهادات كاربردي.. 127

5-5-2- پيشنهادات پژوهشي. 127

5-6- نتيجه گيري.. 128

منابع و مآخذ 130

منابع فارسي. 130

ضميمه 1 : پرسشنامه انگيزش شغلي. 136

ضميمه 2: پرسشنامه عوامل موثر بر رضايت شغلي. 138

ضميمه3: جداول فراواني سوالات پرسشنامه انگيزش شغلي. 139

پيوست3: جداول فراواني سوالات پرسشنامه مولفه هاي موثر بر انگيزش.. 150

 


فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول(1-1): مدل فرآيندپژوهش.. 10

جدول(2_1): ويژگي هاي سبك مورداستفاده مديران، بر مبناي مفروضاتxوy. 26

جدول (3_1) : جدول مورگان. 79

جدول (3-2): ارتباط بين شاخص ها سوالات پرسشنامه. 81

جدول(3-3): آلفايكرونباخ پرسشنامه انگيزش شغلي. 84

جدول(3-4) آلفايكرونباخ پرسشنامه عملكرد شغلي. 84

جدول(3-5): آزمون توزيع نرمال داده ها : آزمون كولموگروفواسميرنوف.. 85

جدول (4-1) مشخصات جنسيتي نمونه آماري.. 91

جدول (4-2) : مشخصات سني نمونه آماري.. 92

جدول(4-3): مشخصات تحصيلي نمونه. 93

جدول (4-4)سنوات تجربه نمونه. 94

جدول (4-5): ميزان درآمدنمونه. 95

جدول (4-6) دسته بندي فرضيات تحقيق. 96

جدول(4- 7): تعيين ضريت همبستگي حقوق و انگيزش شغلي. 98

جدول(4- 8): تعيين ضريت همبستگي ترفيعات وانگيزش شغلي. 99

جدول(4- 9): تعيين ضريت همبستگي خط مشي وانگيزش شغلي. 100

جدول(4- 10): تعيين ضريت همبستگي رهبري و انگيزش شغلي. 101

جدول(4- 11): تعيين ضريت همبستگي گروه كاري وانگيزش شغلي. 102

جدول(4- 12): تعيين ضريت همبستگي تنوع كاري و انگيزش شغلي. 103

جدول(4- 13): تعيين ضريت همبستگي عدم ابهام درنقش و انگيزش شغلي. 104

جدول(4- 14): تعيين ضريت همبستگي نگرش مثبت وانگيزش شغلي. 106

جدول(4- 15): تعيين ضريت همبستگي سنوان انگيزش شغلي. 107

جدول(4- 16): تعيين ضريت همبستگي تجربه كاري و انگيزش شغلي. 108

جدول( 4- 17): ضريب تعيين معادله رگرسيون انگيزش.. 109

جدول( 4-18 ): بررسي وجود رابطه خطي بين عوامل شناسايي شده و انگيزش شغلي. 110

جدول(4-19 ): محاسبه ضرايب معادله رگرسيون انگيزش.. 110

جدول (4-20): بررسي سطح انگيزش درگروه هاي سني مختلف.. 112

جدول(4-21): مقايسه ميانگين سطح انگيزش در دو گروه جنسيتي. 113

جدول (4-22): بررسي ميانگين سطح انگيزش درگروه هاي تحصيلي مختلف.. 113

جدول(4-23): مقايسه ميانگين سطح انگيزش درگروه هاي مختلف تحصيلي. 114

جدول (4-24): بررسي ميانگين سطح انگيزش در گروه هاي با سطح تجربه متفاوت.. 115

جدول(4-25): مقايسه ميانگين سطح انگيزش كاركنان در گروه هايي با سطح تجربه متفاوت.. 116

جدول (5-1) :الگوي بلوغ انگيزش.. 124


فهرست نمودارها
عنوان صفحه

 

 

نمودار(1-1) :مدل مفهومي اوليه تحقيق. 12

نمودار(2_1): نحوه شكل گيري رفتار انسان. 14

نمودار(2_2): سلسله‏ مراتب نيازهاي مازلو. 20

نمودار(2_3): الگوي تلفيقي انگيزش شغلي. 60

نمودار (4-1): مشخصات جنسيتي نمونه آماري.. 91

نمودار(4- 2): مشخصات سني نمونه آماري.. 92

نمودار (4-3) سطح تحصيلات نمونه آماري.. 93

نمودار (4-4): سنوات تجربه نمونه. 94

نمودار (4-5): ميزان درآمد نمونه. 95

 

 

 

چكيده
منظور از انگيزش كار، اوضاع و احوال و شرايطي است كه باعث انگيختن¸ هدايت و ادامه رفتارهاي مرتبط با موقعيت‌هاي شغلي افراد مي‌شود. متخصصان معتقدند كه ايجاد انگيزش در تعيين سطح عملكرد كاركنان نقش مهمي بر عهده دارد و عملكرد آنان نيز به نوبه خود در حصول اهداف سازماني مؤثر و اثر بخش است. حتي عده‌اي اظهار داشته‌اند كه انگيزش شغلي براي ادامه اشتغال لازم و ضروري است. اگر انسان به شغلش علاقه ‌مند نباشد و شغل، فردرا برنيانگيزاند، ادامه اشتغال ملالت‌آور و حتي غيرممكن خواهد بود. به هر حال درصورتي‌كه انگيزه‌ هاي افراد در سازمان شناخته و تمايلات و نيازهاي آنان برآورده شود باعث مي شود كه آنان رضايت خاطر كسب كنند و نتايج مثبت و ارزنده اي حاصل ‌شود، چراكه افراد ضمن ارضاي نيازهاي خويش به خدمت ديگران نيز مي‌پردازند و رسيدن به هدف‌هاي سازماني ممكن مي‌شود، درغير اين صورت از فعاليت‌هاي گروهي، خاصه تحت شرايط كاردردنياي كنوني هرگز نتيجه مطلوب به دست نخواهدآمد. اين تحقيق به منظور بررسي و شناسايي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان شهرداري شاهرود انجام گرفته است. در اين تحقيق ضمن بيان تعاريف و نظريه هاي پيرامون انگيزش شغلي مدل محقق ساخته اي از عوامل موثر بر انگيزش شغلي طراحي شده است. اين عوامل عبارتند از: عوامل سازماني، عوامل محيطي، عوامل فردي و ماهيت شغل. رابطه اين عوامل با انگيزش شغلي به كمك دو پرسشنامه در كاركنان شهرداري شاهرود سنجيده شده است. نمونه شامل 125 نفر است كه به صورت تصادفي و بر اساس جدول مورگان انتخاب شده اند. براي بررسي فرضيات تحقيق از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه انگيزش شغلي بيشترين همبستگي را به ترتيب با :حقوق با ضريب همبستگي 0.776 ، ترفيعات با ضريب همبستگي 756 ، سبك رهبري با ضريب همبستگي 0.783 و گروه كاري با ضريب همبستگي0.713 دارد. از طرف ديگر تأييد شده كه متغيير سن رابطه معناداري با انگيزش شغلي ندارد. پس مي توان نتيجه گرفت كه عوامل سازماني و عوامل محيطي بيشترين تأثير را بر انگيزش شغلي كاركنان شهرداري شاهرود دارند.
كليد واژه: رضايت شغلي، عوامل سازماني، عوامل محيطي، عوامل فردي، ماهيت شغل

 

فصل اول
طرح تحقيق


1-1 مقدمه
رفتار آدمي بر اساس دو دسته عوامل تحت تأثير قرار مي گيرد. يك دسته خصوصيات، توانايي ها و قدرت هاي كم و بيش دايمي هستند و دسته ديگر رشته عواملي موقتي هستند كه مهمترين آنها را انگيزش تشكيل مي دهد(عظيمي: 1381: 32). انگيزش از ريشه لاتين Movere به معني حركت دادن مشتق شده است(استرز و پرتر). انگيزش را مي توان ساختار لازم براي فعاليت يك موجود زنده فرض كرد و اجزاء تركيب كننده انگيرش كه به نوع خاص از رفتار مربوط مي شود را انگيزه[1] مي نامند(ريچارد و باري، 1377: 4). از ديدگاه ديگر مي توان گفت انگيزش يعني گرايش ويژه يا گرايش نسبتاً ثابت زماني است كه به موقعيت بستگي ندارد. مانند انگيزه پيشرفت و انگيزه پيوند جويي. انگيزش، مجموع متغييرهاي پيچيده ارگانيزمي و محيطي است كه كنش آنها به فعاليت عمومي و جهت دار احساس و رفتار منجر مي شود(خداپناهي: 1386: 54).
ويكتوروروم[2] (1964) انگيزش را فرآيندي تصور مي كند كه گرايش هايي را كه توسط انسان يا موجودات زنده ديگر صورت مي پذيرد، تحت نفود قرار مي دهد( استرز و پرتر، 1979: 134). فرآيند انگيزش به نيروهاي پيچيده اي از نيازها، شرايط كنش زا يا مكانيسم هاي ديگري اطلاق مي شود كه فعاليت فرد را براي تحقق هدف هاي وي، آغاز كرده و به آن تداوم مي بخشد(نايلي، 1372: 122). همچنين مي توان انگيزش را يك فرآيند دروني دانست كه فرد را براي اقدام به عمل يا رفتار ويژه اي هدايت كند. پس لازم است بگوييم كه انگيزش ساختاري فرضي است، يعني نمي توان به گونه اي مستقيم آن را مشاهده كرد. تنها چيزي كه مي توانيم ببينيم رفتار شخص و محيطي است كه در آن فعاليت مي كند. انگيزش چيزي است كه در درون فرد و در كنش محيطي كه ما فرض كرده

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۳۱:۰۵ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

سمينار كارشناسي ارشد رشته مديريت: تاثير فرهنگ سازماني بر رابطه بين اعتبار بخشي و عملكرد سازمان ...

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

مقدمه

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۲۷:۱۴ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)

http://petrosp.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d

زيرا تمام تلاش هاي يك سازمان درتمامي حوزه ها بايستي در عملكرد آن مشخص باشد و اغلب سازمان ها با استفاده از ابزارها و مكانيزم هاي گوناگون سعي در بهبود عملكرد خود دارند، به اين منظور سنجش وضعيت عملكرد از مقوله هاي مهم و مورد توجه سازمان ها است (Lin & Kuo,2007,P.1066). به طور كلي عملكرد سازماني به عنوان شاخصي است كه ميزان دستيابي يك شركت به اهداف خود را مورد سنجش قرار مي دهند et al ,2012,P.3) .( Stephan M. Wagner شركتهاي توليدي و به طور خاص آن دسته از شركتهائي كه در صنايع توليدي قطعات خودرو فعاليت مي كنند جهت بقاء در صحنه رقابت و برآوردن انتظارات مشتريان ، نيازمند آن هستند كه بطور مستمر عملكرد خود را بهبود بخشند ، با توجه به نكات فوق و اهميت صنعت خودرو دراقتصاد ايران ضروري است تا تحقيقي در جهت شناسائي بهبود عملكرد سازمانها را از طريق اجراي شيوه هاي مديريت زنجيره تامين با كسب مزيّت رقابتي انجام گيرد كه مي تواند پيشنهادهاي كاربردي را در جهت بهبود عملكرد سازماني براي مديران شركتهاي توليدي بخصوص در صنعت خودرو سازي ارائه دهد .

[1] COOPER

تعداد صفحه : 158

قيمت 14700 تومان

1
بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد
و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.
پشتيباني سايت : **** merisa.jami@gmail.com
در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.
*** *** ***
سايت پتروس كاملترين بانك دانلود پايان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجويي و گزارش سمينار با هزاران فايل پايان نامه و پروپوزال آماده دانشجويي با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها و پايان نامه ها امكان خريد پايان نامه را براي دانشجويان و محققان محترم براي استفاده در تحقيقات فراهم نموده است. سايت پتروس يكي از كاملترين و بزرگ ترين سايت هاي فروش پايان نامه آماده مي باشد شما در سايت پتروس امكان دانلود پروژه دانشجويي ، دانلود پروپزال و همچنين دانلود پايان نامه را خواهيد داشت. در صورتي كه به دنبال پايان نامه و پورپوزال دانشجويي خاصي مي گرديد مي توانيد در باكس زير كلمه كليدي خود را وارد نماييد :
Search for:
Search …
Search
ايجاد مزيت رقابتيبهينه سازي سازمانيپايان نامه بهينه سازي سازمانيپايان نامه پتانسيل هاي سرمايه گذاريپايان نامه تصميم گيري سرمايه گذاريپايان نامه روسازي هاي بتنيپايان نامه زنجيره تأمينپايان نامه شيوه هاي مديريتپايان نامه عملكرد مديريتپايان نامه مزيت رقابتيزنجيره تأمينمحيط رقابتي
Edit دانلود پايان نامه : تاثيربكارگيري شيوه هاي مديريت زنجيره تأمين دربهبود عملكرد سازماني از طريق مزيّت رقابتي
راهبري نوشته‌ها
پايان نامه ارشد: تأثير رسانه هاي اجتماعي و سيستم مديريت مشتري محور بر عملكرد ارتباط با مشتريدانلود پايان نامه : تاثير رهبري خدمتگزار بر رفتار شهروندي سازماني در شعب بانك ملي
Search for:
Search …
Search
نوشته‌هاي تازه
پايان نامه دانشگاهي : دوربين مداربسته ديد در شب-دسترسي پايان نامه هاي فارسي
پايان نامه آماده : پژوهش(پايان نامه) :توليد حفاظ شاخ گوزني -متن كامل-دسترسي پايان نامه ها
پايان نامه موانع رشد بانكداري اسلامي در ايران-دسترسي به متن پايان نامه هاي فارسي
پژوهش(پايان نامه) : موانع رشد بانكداري اسلامي در ايران-دسترسي به متن پايان نامه هاي فارسي
دانلود پايان نامه ارشد: موانع رشد بانكداري اسلامي در ايران
آخرين ديدگاه‌ها


در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

40y.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۶:۲۳:۲۷ توسط:محمد موضوع: نظرات (0)